Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

WALNE ZEBRANIE Towarzystwa Miłośników Starego Sącza

Treść


.
WALNE ZEBRANIE
TOWARZYSTWA MIŁOŚNIKÓW STAREGO SĄCZA
 
   W niedzielę 17 lutego 2019 r. o godzinie 10.00 w sali Muzeum Regionalnego rozpoczęło się Walne Zebranie Członków TMSS, prowadzone przez Krzysztofa Szewczyka.
Do podstawowych zadań istniejącego od 1948 roku Towarzystwa należy ochrona zabytków, gromadzenie i zabezpieczenie pamiątek minionych lat oraz popularyzowanie historii miasta, również poprzez prowadzenie Muzeum Regionalnego.
Po czynnościach formalno-prawnych sprawozdanie merytoryczne z działalności Towarzystwa w 2018 r. przedstawił jego prezes Andrzej Długosz.
  „Ubiegły rok obfitował w kilka znaczących jubileuszy. Z okazji 100. rocznicy odzyskania Niepodległości, z inicjatywy p.burmistrza Jacka Lelka przeprowadziliśmy akcję edukacyjną dla dzieci i młodzieży ze szkół z terenu miasta i gminy Stary Sącz pod nazwą „Sto klas z wizytą w muzeum”. Akcję zainaugurowała Rada Miejska Starego Sącza, uczestnicząc w zwiedzaniu muzeum w dniu 26 lutego ub. roku. Do dnia zakończenia akcji w dniu 11 stycznia 2019 r. udział wzięło 121 klas, łącznie 1521 dzieci i młodzieży szkolnej.
   Rok miniony to także 70. rok działalności Towarzystwa Miłośników Starego Sącza od daty jego rejestracji i zatwierdzania statutu 14 kwietnia 1948 r.
Z tej to okazji opracowana została krótka historia Towarzystwa autorstwa Andrzeja Długosza pt. „70-lecie działalności Towarzystwa Miłośników Starego Sącza 1948-2018.
W związku z tym, że w latach poprzednich wydawane były sprawozdania na jubileusze 20, 30, 40, 50-lecia TMSS, dlatego obecne opracowanie składa się z dwóch części. Pierwsza obejmuje lata 1948-1998 i uzupełniona została o informacje w niej zawarte w wymienionych sprawozdaniach i części drugiej podzielonej na czasy prezesury Jana Koszkula i obecnego prezesa. Opracowanie wymagało przejrzenia materiałów źródłowych, szczególnie protokołów z posiedzeń Zarządu od 1947 r. tj. zebrania założycielskiego. Na szczęście wszystkie te protokoły z 70 lat zostały zachowane.
Wydana broszurka ma 40 stron papieru kredowego, jest bardzo dużo fotografii- archiwalnych i aktualnych - wykonanych i opracowanych elektronicznie przez Andrzeja Ramsa. Korekty, projekt typograficzny i skład wykonała p.Danuta Sułkowska. Wszystkie czynności związane z wydawnictwem zostały wykonane bezinteresownie, a ich wykonawcy poświęcili na to wiele godzin pracy. Jedynie zapłaciliśmy za drukarnię. Usługę tę wykonała Drukarnia „Indruk” ze Starego Sącza. Dzięki ofiarodawcom: Bankowi Spółdzielczemu w Starym Sączu, Starostwu Nowosądeckiemu i p.Ewie Zielińskiej, przewodniczącej Rady Miejskiej poprzedniej kadencji, która dołożyła się do wydawnictwa jako osoba prywatna, można broszurkę rozprowadzać bezpłatnie.
 
Miniony rok to także jubileusze zasłużonych starosądeczan - Szczęsnego Morawskiego i Ady Sari.
   Szczęsny Morawski ur. 15 maja 1818 r. w Rzeszowie, zm.10 kwietnia 1898 r. w Starym Sączu) - polski historyk, pisarz, malarz i etnograf.
Dwusetna rocznica urodzin i sto dwudziesta rocznica śmierci tego Starosądeczanina z wyboru, była okazją do przypomnienia tej niezwykle ciekawej postaci.
Najpierw w kwietniu, w rocznicę śmierci, uczestniczyliśmy we Mszy św. odprawionej w kościele cmentarnym św.Rocha, po czym złożone zostały kwiaty na jego grobie, który to grób został na tę okazje odnowiony ze środków zebranych podczas kwesty w 2017 r.
W maju z kolei Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Sączu przygotowała seminarium poświęcone historykowi, na którym m.in. prezes Towarzystwa przedstawił „Związki Szczęsnego Morawskiego ze Starym Sączem” - ukazując nowe spojrzenie jego na miejsce zamieszkania.
Podkreślić należy fakt, bardzo szczegółowego przedstawienia relacji z obchodów tych uroczystości, na łamach czasopisma „Z Grodu Kingi” wraz z tekstami autorskimi prezentowanych wykładów. Okładkę numeru, w dużej mierze poświęconemu Szczęsnemu Morawskiemu, zdobiła fotografia ze zbiorów Muzeum, przedstawiająca tę fascynującą postać w stroju powstańca styczniowego.
Ada Sari zmarła w 12 lipca 1968 r., czyli 50 lat temu. Towarzystwo zamówiło z okazji tej rocznicy Mszę św. w jej intencji, którą w kościele klasztornym odprawił ks.Paweł Gruszka. Informacje o mszy w formie nekrologu rozklejono na tablicach ogłoszeń, dzięki czemu Starosądeczanie mogli uczestniczyć w liturgii.
11 listopada delegacja Towarzystwa uczestniczyła też w gminnych obchodach święta Odzyskania Niepodległości.
W dniach 14-17 marca odbyły się doroczne 12. Dni Księdza Tischnera. Wykładowcami byli: Janusz Poniewierski, Anna Mateja oraz dr Izabela Marszałek-Kotzur. Wykładowcy poruszyli tematy: „Pontyfikatu papieża Franciszka”, „Wizji kościoła wg Jerzego Turowicza” oraz „Józefa Tischnera rozważania o dobru i złu”. Dni zakończyła tradycyjnie Msza św. w kościele klasztornym. W każdym z wykładów udział wzięło ok. 50 osób. Cykl ten ma już stałych bywalców.
 
   Staraniem Towarzystwa odremontowana została kapliczka „Bożej Męki” przy bocznej ulicy Polnej. Prośbę o remont przyjął przedsiębiorca budowlany z Barcic p.Andrzej Maciuszek wykonując wszystkie roboty murarskie i malarskie. Konserwacje obrazu „Pana Jezusa na krzyżu” wykonał p.Józef Stec. Dwa obrazy do brakujących wnęk, podarował prezes Towarzystwa ze zbiorów prywatnych. Wszystkie roboty zostały wykonane bezpłatnie.
W maju odbyło się poświęcenie kapliczki, którego dokonał ks.proboszcz Marek Tabor, który również poprowadził nabożeństwo majowe przy kapliczce, w którym udział wzięło bardzo wielu starosądeczan.
   Przeprowadzono renowacje kolejnych pięciu nagrobków: Katarzyny Zembury z figurą Matki Bożej, Kunegundy Kosińskiej i Kingi Bocheńskiej, Marcina Cięciwy na nowym cmentarzu i niezidentyfikowanej osoby i wspomnianego już Szczęsnego Morawskiego - na starym cmentarzu.
Doroczna kwesta w dniu Wszystkich Świętych przyniosła rekordową kwotę 13 119,00 zł. tj. o 686 zł. więcej niż w roku 2017. Pozwoli to wyremontować kolejne zabytkowe nagrobki na naszych cmentarzach.
 
   Po raz trzeci przeprowadzono i rozstrzygnięto konkurs fotograficzny z cyklu „Stary Sącz- kreatywnie. Ta edycja nosiła tytuł „Kapliczki i krzyże przydrożne na terenie miasta i gminy Stary Sącz. Kuratorką konkursu była p.Alicja Przybyszowska w ścisłej współpracy z p.Andrzejem Ramsem. W konkursie wzięło udział 32 autorów z całej Polski, przedstawiając do oceny jury 90 prac. Nagrody dla uczestników ufundowali: regulaminowe TMSS, pozostałe TEB Edukacja, Biurowiec, Teatr Nowy z Nowego Sącza. Nagrody przyznano w dwóch kategoriach: młodzieżowej i dorosłych, po trzy w każdej kategorii i dwa wyróżnienia, oraz nagrody rzeczowe. Nagrodzone prace wykorzystane zostały do wydania kalendarza na 2019 r. Całość spraw związanych z przygotowaniem do druku kalendarza, a przede wszystkim z pozyskaniem sponsorów przejął na siebie Andrzej Rams.
Zdecydowana większość uczestników konkursu przekazała swoje prace do zbiorów muzeum.
   W związku z tym, że w 2018 r. Towarzystwo uzyskało dochód większy niż planowano, Zarząd zadecydował o dodruku wydawnictwa „Stary Sącz. Przewodnik po mieście i jego zabytkach” autorstwa Andrzeja Sojki.
Nakład tego przewodnika został już dawno wyczerpany i dodrukowano 500 nowych egzemplarzy.
  Zarząd Towarzystwa zebrał się sześć razy, przyjmując i realizując 36 uchwał. Wszystkie obrady były starannie przygotowane, a projekty uchwał szczegółowo analizowane. Szczególnie dotyczy to dochodów i wydatków. Każdy większy wydatek musi uzyskać akceptację Zarządu. Między obradami odbywały się też nieformalne spotkania członków Zarządu z prezesem.
W związku z obowiązkiem wprowadzenia Regulaminu Ochrony Danych Osobowych tzw. RODO, współgrające z nim instrukcje zostały opracowane we własnym zakresie.
28 listopada 2018 r. z funkcji skarbnika TMSS zrezygnował p.Karol Fijałkowski.
Zarząd powołał na to stanowisko p.Andrzeja Nicpońskiego.
Należy dodać, że wszystkie funkcje w Zarządzie są sprawowane społecznie.
 
Niestety liczba członków Towarzystwa ciągle spada. Na początku tego roku wykreślonych zostało kolejnych 19 osób, które zgodnie ze statutem, zalegały z płaceniem składek przez 3 lata. Na liście członków pozostało 76 osób w tym 44 osoby zapłaciły na bieżąco składki. Od ostatniego Walnego Zebrania zapisały się 2 osoby.
   Podstawowym działaniem Towarzystwa jest prowadzenie Muzeum Regionalnego. Środki na ten cel pochodzą z Gminy Stary Sącz, z przedstawianych co 3 lata ofert. Dotacje te są przyznawane w ramach konkursu ofert na realizacje zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki oraz ochrony dziedzictwa regionalnego i narodowego. Pokrywają one wynagrodzenia pracowników muzeum: dwóch kustoszy na 3/4 etatu: Andrzeja Długosza i Magdalenę Fryźlewicz, księgową Marię Długosz i sprzątanie na godziny. W ubiegłym roku przy obsłudze zwiedzających, poprzez oprowadzanie po zbiorach, pomagała wolontariuszka p.Maria Detka - emerytowana pracownica Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu, która sama zgłosiła się z chęcią bezinteresownej pomocy. Dzięki temu można było bez problemów obsłużyć 159 grup, jakie przybyły do naszego muzeum, zwłaszcza w okresie kwiecień - czerwiec.
   Frekwencja w muzeum w 2018 r. była rekordowa w ostatnich latach.
Ogółem muzeum zwiedziło 6170 osób tj. o 1408 więcej, czyli 22,8% niż w 2017 r.
            - za biletami 3702 osób tj. o 587, czyli o 15,9% więcej niż w 2017 r.
            - bezpłatnie 2468 tj. o 851 więcej niż w poprzednim roku;
            - z zagranicy było 159 osób, czyli o 105 więcej niż w roku 2017.
 
   Dla uatrakcyjnienia ekspozycji została zamontowana wystawa 18 prac Marii Wnęk (1922-2005) pochodzącej z Olszanki - jednej z najwybitniejszych przedstawicielek sztuki zwanej naiwną lub art brut. Prace zostały wypożyczone od kolekcjonera ze Starego Sącza na czas nieokreślony. Maria Wnęk tułała się po okolicy Starego i Nowego Sącza, pomieszkiwała tez okresowo u Józefa Raczka.
Jej prace znajdują się tylko w kilku muzeach w Polsce, ze względu z problemami z ich nabyciem, ponieważ praktycznie nie pojawiają się na rynku antykwarycznym. Są one w kolekcji Muzeum l'Arte Brut w Lozannie.
   Muzeum posiadało od dawien dawna komplet 70 grafik wielkiego malarza Jana Matejki, a konkretnie drzeworytów sztorcowych z lat 1873 - 1876. Zostały one odbite na specjalnym papierze w drukarni wybitnego wydawcy tamtego okresu - Franciszka Salezego Lewentala. Ze względu na to, że osiągają one bardzo wysokie ceny na aukcjach, zrodził się pomysł, aby je oprawić i wyjść z wypożyczaniem ich na zewnątrz. W ubiegłym roku oprawiono całkowicie 34 drzeworyty i pozostałe 36 w passe-partout. Pozostało na ten rok do oprawy 36 mniejszych prac.
   Wielkim uznaniem pracy naszego Towarzystwa było przyznanie prezesowi odznaki „Zasłużony dla Miasta i Gminy Stary Sącz” oraz zaproszenie Andrzeja Długosza przez burmistrza Jacka Lelka, do udziału w delegacji odbierającej w Warszawie 10 grudnia 2018 r., przyznanego przez prezydenta Andrzej Dudę rozporządzenia, dającego tytuł: „Pomnik Historii - dla starosądeckiej starówki wraz z zabudowaniami klasztoru Sióstr Klarysek”. Uznaniem dla działalności Prezesa Towarzystwa Miłośników Starego Sącza i kustosza Muzeum Regionalnego Andrzeja Długosza była propozycja przyjęcia Go do Stowarzyszenia Historyków Sztuki i skierowanie do pracy w komisji muzealnej przy Zarządzie Krajowym Stowarzyszenia. Kandydatura Andrzeja Długosza została zgłoszona przez p.Roberta Ślusarka - dyrektora Muzeum Okręgowego w Nowym Sączu i została przyjęta. Wymaga to dwukrotnego wyjazdu w ciągu roku do Warszawy. Posiedzenia takie odbyły się 22 czerwca i 18 września ubiegłego roku. Są to wprawdzie wyróżnienia indywidualne, ale świadczą o pracy całego Towarzystwa i Muzeum, która została dostrzeżona.
Dokonania minionego roku wymagały olbrzymiego zaangażowania i poświecenia czasu członków Zarządu i pracowników muzeum.
Bardzo dobrze, jak od lat, układała się współpraca z lokalnymi mediami: portalem www.starosądeckie info i czasopismem „Z Grodu Kingi”, które zamieszczały artykuły o pracy Towarzystwa i wydarzeniach przez nie organizowanych.
  Sprawozdanie finansowe przedstawił skarbnik Andrzej Nicpoński, a przewodnicząca Zofia Pychyrek przedstawiła sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Zarządowi udzielono absolutorium za rok 2018.
Prezes przedstawił plan działania Zarządu na rok 2019 oraz podjęto uchwałę w sprawie przyjęcia planów: działalności i finansowego Towarzystwa na 2019 rok.
W trakcie zabrania głos zabrał burmistrz Jacek Lelek, niezwykle pozytywnie oceniając działalność Towarzystwa, czego również na kolejny rok - pomyślnej realizacji planów i zamierzeń - dla dobra starosądeckiej społeczności życzy
Jolanta Czech
 
135899