Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości…

Treść


.
„Święci nie przemijają.
Święci żyją świętymi i pragną świętości…”
Niezwykły konkurs w „Dwójce”
 
    16 czerwca 2019 roku minęła 20. rocznica pobytu Jana Pawła II w Starym Sączu i kanonizacji Świętej Kingi. Dlatego też tegoroczna edycja konkursu „Sądeczanie w hołdzie Janowi Pawłowi II ” była dla organizatorów - Szkoły Podstawowej nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu - tak ważna i wyjątkowa. Jej motto przewodnie brzmiało: „Święci nie przemijają. Święci żyją świętymi i pragną świętości…”. Te słowa wypowiedział na starosądeckich błoniach Jan Paweł II do kilkusettysięcznego słuchającego go tłumu wiernych i dlatego też organizatorzy wybrali je na tytuł siódmej edycji.
    Jak zwykle przedstawicieli przedszkoli i szkół zaproszono do udziału w konkursach: recytatorskim i plastycznym. 29 maja 2019 roku odbył się konkurs recytatorski, w którym uczestniczyło 46 uczniów z terenu Miasta i Gminy Stary Sącz: z przedszkoli i oddziałów przedszkolnych, szkół podstawowych, klas gimnazjalnych. Zmagania konkursowe odbywały się jednocześnie w dwóch salach szkolnych. Przedszkolaki i dzieci klas I-III recytowały poezję Jana Pawła II w obecności komisji konkursowej w składzie: Przewodnicząca Danuta Hejmej, Cecylia Tudaj - bibliotekarz Powiatowej i Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Starym Sączu i ks. Tomasz Chrupek. Starsi uczestnicy konkursu tj. uczniowie klas IV-VIII i klas gimnazjalnych oceniani byli przez jury w składzie: przewodnicząca Jolanta Młodkowska-Czech, członkowie Helena Domańska, Zofia Wcisło. Przygotowane na tę uroczystość dekoracje sal, wprowadziły słuchaczy w szczególny nastrój i sprawiły, że konkurs przebiegał w wyjątkowej atmosferze. Według komisji, poziom tegorocznej edycji konkursu był bardzo wysoki. Uczniowie zaskakiwali dojrzałą interpretacją utworów poetyckich, które niejednokrotnie przysparzają trudności nawet wytrawnym recytatorom. Po wysłuchaniu przygotowanych recytacji, burzliwych obradach, komisja wyróżniła i nagrodziła najlepszych uczestników:
 
W I kategorii wiekowej - PRZEDSZKOLA
 
• I miejsce - Szymon Sopata - Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. św. Kingi w Popowicach
• II miejsce - Jakub Zając - Przedszkole Niepubliczne Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Barcicach
• III miejsce - Ru’niecce Peciak - Szkoła Podstawowa im. 1.Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu
Wyróżnienia:
• Marta Wójcik - Gminne Przedszkole z Oddz. Integr. w Starym Sączu
• Hubert Sekuła - Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” w Starym Sączu
 
W II kategorii wiekowej - SZKOŁY PODSTAWOWE - kl. I-III
 
• I miejsce x2 - Weronika Górska - Szkoła Podstawowa im. św.Kingi
w Popowicach, Jan Karlak - Szkoła Podstawowa nr 2 im.J.Słowackiego w Starym Sączu
• II miejsce x2 - Dominika Arendowska - Szkoła Podstawowa im.
1.Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu, Oliwia Stachoń - Szkoła Podstawowa im. św.Kingi w Popowicach
• III miejsce x2 - Natalia Nosal - Szkoła Podstawowa nr 2 im.J.Słowackiego w Starym Sączu, Damian Janeczek - Szkoła Podstawowa im. 1.Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu
Wyróżnienia:
• Kacper Jabłoński - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu
• Zuzanna Tokarczyk - Szkoła Podstawowa nr 1 im.Ks.Józefa Tischnera w Starym Sączu
 
W III kategorii wiekowej - SZKOŁY PODSTAWOWE - kl. IV-VI
 
• I miejsce - Karol Karlak - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce - Konrad Tokarczyk - Szkoła Podstawowa im. św.Kingi w Popowicach,
• III miejsce - Bartłomiej Pustułka - Szkoła Podstawowa im.Ks.Prałata Płk.Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy.
Wyróżnienie:
• Oliwia Orłowska - Szkoła Podstawowa nr 1 im.Ks.Józefa Tischnera w Starym Sączu,
 
W IV kategorii wiekowej - KLASY VII-VIII SP + GIM.
 
• I miejsce - Oliwia Tokarczyk - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce - Alina Padula - Szkoła Podstawowa im.Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy,
• III miejsce - Gabriela Kozieńska - Szkoła Podstawowa im.Jana Pawła II w Gołkowicach.
Wyróżnienie:
• Julia Konstanty - Szkoła Podstawowa im.Ks.Prałata Płk.Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy,
• Aleksandra Korona - Szkoła Podstawowa im.św.Kingi w Popowicach,
• Izabela Olszowska - Szkoła Podstawowa im.Franciszka Świebockiego w Barcicach,
• Marta Pustułka - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• Urszula Rams - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• Katarzyna Kołodziej - Szkoła Podstawowa im. św.Kingi w Popowicach.
 
    Dzień wcześniej, 28 maja 2019 roku komisja jurorska w składzie: Ewelina Wiśniewska, Karolina Biel, ks.Tomasz Chrupek po obejrzeniu 100 prac konkursowych nagrodziła i wyróżniła:
 
W I kategorii wiekowej - PRZEDSZKOLA
 
• I miejsce - Julia Jawor - Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu,
• II miejsce - Maksymilian Górski - Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” w Starym Sączu,
• III miejsce - Zofia Stojda - Szkoła Podstawowa im.Franciszka Świebockiego w Barcicach,
Wyróżnienie:
• Nikodem Pasiut - Niepubliczne Przedszkole „Pszczółka Maja” w Starym Sączu,
• Nikodem Gawlak - Szkoła Podstawowa im.Franciszka Świebockiego w Barcicach.
 
W II kategorii wiekowej - SZKOŁY PODSTAWOWE - kl. I-III
 
• I miejsce - Oliwia Stachoń - Szkoła Podstawowa im. Św.Kingi w Popowicach,
• II miejsce - Katarzyna Oświęcimka - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• III miejsce - Jakub Tomasiak - Szkoła Podstawowa im. Ks.Prałata Płk.Tadeusza Dłubacza w Moszczenicy,
Wyróżnienie:
• Nadia Sejud - Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Starym Sączu,
• Jan Gumulak - Szkoła Podstawowa im.Franciszka Świebockiego w Barcicach.
 
W III kategorii wiekowej - SZKOŁY PODSTAWOWE - kl. IV-VI
 
Temat: ALBUM
• I miejsce - Julia Zegarlińska - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce - Wiktoria Damasiewicz - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce - Piotr Damasiewicz - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.
Temat: PIERŚCIEŃ
• I miejsce - Sebastian Tomecki - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce - Aleksandra Tyka - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• III miejsce - Zuzanna Pietrzyk - Szkoła Podstawowa im.Św.Kingi w Popowicach,
Wyróżnienie:
• Natalia Gargula - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• Julia Pierzchała - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.
• Wyróżnienie specjalne przyznane przez Panią Ewelinę Wiśniewską Alicja Tokarczyk - Szkoła Podstawowa im.Św.Kingi w Popowicach,
 
W IV kategorii wiekowej  KLASY VII-VIII I III KLASA GIMNAZJUM
 
Temat: PRACA PLASTYCZNA
• I miejsce - Wiktoria Weber - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce - Eliza Król - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• III miejsce - Aleksandra Kozieńska - Szkoła Podstawowa im.1.Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu,
Wyróżnienie:
• Artur Szumacher - Szkoła Podstawowa im.1 Pułku Strzelców Podhalańskich AK w Gaboniu,
• Urszula Janczura - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.
Temat: PIERŚCIEŃ
• I miejsce - Kamil Zieliński - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• II miejsce - Julia Dudek - Szkoła Podstawowa im.Kard.Stefana Wyszyńskiego w Przysietnicy,
• III miejsce - Elżbieta Padula - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
Wyróżnienie:
• Kinga Radzik - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu,
• Patrycja Marczyk - Szkoła Podstawowa nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu.
 
   Wręczenie nagród i wyróżnień odbyło się 11 czerwca 2019 roku w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im.Juliusza Słowackiego podczas uroczystości Święta Szkoły. Po Mszy św. nauczyciele, uczniowie, laureaci konkursów oraz goście obejrzeli „Balladynę” przygotowaną przez szkolny teatr NIM-NUL pod opieką Zofii Trzcińskiej i Elżbiety Mrówki. Następnie dyrekcja i zaproszeni goście obdarowali upominkami  i okolicznościowymi dyplomami uczestników konkursów.
    Nagrody wręczali: dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu Wioletta Nowak, redaktor naczelna „Z Grodu Kingi” Jolanta Młodkowska-Czech, dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu Krzysztof Szewczyk, Ewelina Wiśniewska z Galerii pod Piątką, Karolina Biel z PiMGBP filia w Gołkowicach, Monika Jackowicz-Nowak z PiMGBP w Starym Sączu, Zofia Wcisło prezes Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, Katarzyna Bielak-Wójtowicz - Schronisko PTTK na Przehybie i Aneta Mamala - portal Starosądeckie.info
Patronat honorowy nad konkursem objęli:
Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Andrzej Jeż, Małopolski Kurator Oświaty - Barbara Nowak, Burmistrz Starego Sącza - Jacek Lelek.
 
Nagrody specjalne otrzymali:
• Nagrodę burmistrza Jacka Lelka otrzymała Wiktoria Weber (konkurs plastyczny), Karol Karlak i Oliwia Tokarczyk (konkurs recytatorski).
• Nagrodę Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Juliusza Słowackiego w Starym Sączu otrzymał Kamil Zieliński w kategorii „Pierścień św. Kingi”.
• Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo” otrzymał Konrad Tokarczyk.
• Nagrodę Eweliny Wiśniewskiej z Galerii pod Piątką otrzymała Alicja Tokarczyk (konkurs plastyczny).
• Nagrody od portalu Starosądeckie.info otrzymali Natalia Nosal i Konrad Tokarczyk.   
• Na uroczystości była obecna także pani Katarzyna Bielak-Wójtowicz ze Schroniska PTTK na Przehybie, która osobiście wręczyła nagrody specjalne w imieniu pani Olgi Bielak - fundatora głównych nagród specjalnych dla laureatów konkursu w części „Powtórka z geografii”- forma albumowa - trasa turystyczna szlakiem Jana Pawła II. Julia Zegarlińska, laureatka I miejsca, w kategorii: trasa turystyczna szlakiem Jana Pawła II w formie albumowej, otrzymała nagrodę specjalną, czyli voucher od Schroniska PTTK na Przehybie na 2 noclegi wraz rodzicami w Schronisku PTTK na Przehybie ze słodką niespodzianką od schroniska, a Piotr Damasiewicz i Wiktoria Damasiewicz, laureaci II miejsca w tej samej kategorii, voucher na 1 nocleg wraz z rodzicami w Schronisku PTTK na Przehybie, również ze słodką niespodzianką od schroniska na powitanie.
• Dodatkowo, Językowy Teatr Szkolny ze Szkoły Podstawowej  nr 2 im. Juliusza Słowackiego  w Starym Sączu przekazał radio za I miejsce w kategorii przedszkola w części recytatorskiej dla Szymona Sopaty - Oddział Przedszkolny Szkoły Podstawowej im. św.Kingi w Popowicach oraz jedno radio za I miejsce w kategorii przedszkola w części artystycznej dla Julii Jawor - Gminne Przedszkole z oddziałami integracyjnymi w Starym Sączu.
 
Organizatorzy konkursów serdecznie dziękują  osobom prywatnym i instytucjom za hojność i okazane wsparcie:
Schronisko PTTK na Przehybie - Olga Bielak, Grono Pedagogiczne ze Szkoły Podstawowej nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Językowy Teatr Szkolny ze Szkoły Podstawowej nr 2 im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu, Instytut Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Centrum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, Gmina Stary Sącz- Burmistrz Starego Sącza, Firma JOPEK - Adam Jop, Cukiernia Jeziorek w Starym Sączu, Firma BATIM, Firma FAKRO, Urząd Gminy w Rytrze, „BIUROWIEC” w Starym Sączu, Wydawnictwo Edycja Świętego Pawła, Dom Wydawniczy Rafael, Szkoła Językowa ANGLOSTACJA - pani Katarzyna Karlak, Pieniński Park Narodowy, Zespół Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, TOPLOGISTIC  z Warszawy - p.Sebastian Sas, Dinolandia - Inwałd, Ogrody Jana Pawła II - Inwałd, Starosądeckie.info
 
7. edycja konkursu przeszła do historii. Już dziś zapraszamy do udziału w kolejnym konkursie w 100. rocznicę urodzin papieża Polaka.
Organizatorzy
 
324428