Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Partnerstwo dla książki 2019

Treść


.
Partnerstwo dla książki 2019
 
    Powiatowa i Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im.Wiktora Bazielicha w Starym Sączu po raz kolejny otrzymała dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, w ramach programu Partnerstwo dla Książki, na realizację projektu:
 
MARATON LITERACKI - kwota dotacji: 18.900,00 zł
 
    W ramach realizacji tego projektu od czerwca do października 2019 roku zostanie zorganizowany cykl spotkań autorskich dla dzieci i dorosłych w 40 bibliotekach publicznych powiatu nowosądeckiego.
    Z czytelnikami w większości w grupach zorganizowanych spotkają się: Wojciech Widłak, Justyna Bednarek, Paweł Wakuła i Jarosław Kaczmarek.
   Celem realizowanego projektu będzie wzbogacenie działalności, rozszerzenie zakresu usług bibliotek oraz promocja czytelnictwa. Spotkania te będą rozwijać wiedzę i kształtować zachowania czytelnicze. Pozwolą również wzmocnić rolę biblioteki jako placówki oferującej ciekawe formy spędzenia wolnego czasu.
    Zadania te będą realizowane przy współpracy Środowiskowego Domu Samopomocy przy Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych GNIAZDO.
 
324010