Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium - styczeń

Treść.
Kalendarium - styczeń 2008 r.
.
Intencje Apostolstwa Modlitwy

Ogólna:
Aby Kościół usilniej dążył do pełnej, widzialnej jedności, ukazując w ten sposób coraz lepiej swoje oblicze wspólnoty miłości, która odzwierciedla jedność Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Misyjna:
Aby Kościół w Afryce, przygotowujący się do swojego II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, nadal był znakiem i narzędziem pojednania i sprawiedliwości na tym kontynencie, wciąż nękanym przez wojny, wyzysk i ubóstwo.

1 - wtorek
Bożej Rodzicielki NMP, Nowy Rok (Ew. Łk.2,16-23), Dzień Modłów o Pokój w Świecie, “Pasterze .znaleźli Maryję, Józefa i Niemowlę leżące w żłobie”
2 - środa
śś.Bazylego (*329 +372) i Grzegorza z Nazjanzu (+390) - biskupów i doktorów Kościoła
6 - niedziela
Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli, (Ew. Mt,2,1-12) “A oto gwiazda, którą widzieli na Wschodzie, zatrzymała się nad miejscem, gdzie było Dziecię”, Diecezjalny Dzień Misyjny
13 - niedziela
Niedziela Chrztu Pańskiego (Ew. Mt.3,13-17), “Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”
17 - czwartek
św.Antoniego Opata *351 +356
18 - piątek
rozpoczyna się Tydzień Modłów o Zjednoczenie Kościołów
19 - sobota
św.Józefa Sebastiana Pelczara - biskupa *1842 +1924
20 - niedziela
druga niedziela zwykła (Ew. J.1,29-34), “Ujrzałem Ducha, który jak gołębica zstępował z nieba i spoczął na Nim”
21 - poniedz.
św.Agnieszki - dziewicy i męczennicy +304
24 - czwartek
św.Franciszka Salezego - biskupa i doktora Kościoła *1567 +1622
25 - piątek
święto nawrócenia św.Pawła
27 - niedziela
trzecia niedziela zwykła (Ew.Mt.4,12-23), “Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie”
28 - poniedz.
św.Tomasza z Akwinu - kapłana i doktora Kościoła *1226 +1274
31 - czwartek
św.Jana Bosko - kapłana *1815 +1888
Przysłowia:
“Miesiąc styczeń, to czas życzeń, życzę zatem pomyślności, Boga, chleba i dobrych gości”

136388