Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Przy wigilijnym stole

Treść


.
PRZY WIGILIJNYM STOLE

“Otwierają się serca
Wilgotnieją powieki
Jakaś dobroć się rodzi nieznana
W betlejemskiej stajence
Razem z Bogiem Człowiekiem
Nowa era dla wszystkich nadchodzi”
Święta Bożego Narodzenia w naszej polskiej tradycji mają bogatą oprawę zewnętrzną. Przeżywamy je przy akompaniamencie miłych i drogich melodii - przy kolędach. Sama wieczerza wigilijna i gest łamania się opłatkiem, jaki ją poprzedza, naprowadza nas na inne znaczenie pokarmu, który spożywamy. Chrześcijańska tradycja narodu nawiązuje tu poniekąd do owego łamania chleba, o jakim mówią Dzieje Apostolskie. Zresztą widzialny znak Eucharystii - chleb, który ofiarujemy na ołtarzu jako Ciało Chrystusa, ma zewnętrzne podobieństwo do wigilijnego opłatka (...) W dniu, w którym przeżywamy największą życzliwość Boga, który daje nam siebie, stając się człowiekiem, ten wigilijny opłatek jest wyrazem wzajemnej ludzkiej życzliwości, gdy go łamiemy wraz z życzeniem wesołych świąt - pisał Jan Paweł II.
“Przy wigilijnym stole
Łamiąc opłatek święty
Pomnijcie, że dzień ten radosny
W miłości jest poczęty
Że jako mówi wam wszystkim
Dawne odwieczne orędzie
Z pierwszą gwiazdą na niebie
Bóg w waszych domach zasiędzie
Sercem Go przyjąć gorącym
Na ścieżaj otworzyć wrota -
Oto co czynić nam każe
Miłość największa cnota.”
            - dodaje Jan Kasprowicz
W Betlejem zrodziła się dla nas nadzieja. Bóg zamieszkał pośród ludzi, aby odmienić nasz los. To wydarzenie, długo oczekiwane, zmieniło bieg historii. Od narodzenia Chrystusa zaczęto na nowo liczyć czas.
Dlatego, kiedy zasiądziemy do stołu
w ten najpiękniejszy wieczór roku,
przypominający wieczór narodzin Bożego Syna,
usłyszymy, gdy zechcemy, z betlejemskiej stajenki:
Pomyśl o Mnie, bo będę blisko
- będę na odległość myśli (...)
Kiedy zanucisz pieśń wigilijną,
Pieśń o narodzinach Boga - Człowieka,
śpiewaj głośno, bo będę blisko
- będę na odległość twojego głosu.
Kiedy w tę noc cichą i świętą
uklękniesz do modlitwy - nawet sam w pustym mieszkaniu
Będziemy się modlić razem,
- bo będę na odległość Twojego szeptu i serca.
I pamiętajmy: radość zwiastowania przez anioła nie jest tylko wspomnieniem z przeszłości. Jest radością dnia dzisiejszego - wiecznego dzisiaj Bożego zbawienia, które obejmuje wszystkie czasy, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość.
- Wszyscy jesteśmy wezwani, aby wyraźnie uświadomić sobie, że czas ma sens dlatego, iż tutaj wieczność weszła w dzieje i pozostaje z nami na zawsze - stwierdził Ojciec Święty kończąc tę refleksję modlitwą:
O, Dziecię z Betlejem, Synu Maryi i Synu Boży, Panie wszech czasów i Książę Pokoju, ten sam wczoraj i dziś, także na wieki! Ulecz nasze rany, umocnij nas w drodze, otwórz nasze serca i umysły na serdeczną litość Boga naszego, przez którą z wysoka Wschodzące Słońce nas nawiedza, Amen
- “A Chrystus niech będzie z Wami w tajemnicy swojego Narodzenia na ziemi; Niech Jego Pokój udzieli się wszystkim ludziom dobrej woli” - Jan Paweł II
 
Z materiałów przysłanych przez s.Macieję - starosądeczankę
wybrała Kazimiera Mrówka
136388