Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Wyniki konkursu >Ulice Starego Sącza<

Treść


.
WYNIKI KONKURSU “ULICE STAREGO SĄCZA”
lista nagrodzonych osób

Kilkumiesięczna rywalizacja konkursowa uczniów sześciu starosądeckich szkół dobiegła końca i uwieńczona została dużymi sukcesami. Nazwiska zwycięzców i wyróżnionych podajemy korzystając z zapisu protokolarnego, sporządzonego 13 listopada 2007 r. przez Komisję konkursową w składzie:
Przewodniczący - ks.prałat Alfred Kurek
Członkowie - Kazimiera Mrówka, Maria Sosin, Danuta Sułkowska, Zofia Gierczyk, Zbigniew Czepelak, Jan Koszkul, Andrzej Długosz.
Wyżej wymieniona Komisja, po wnikliwym przejrzeniu 32 prac konkursowych i dostrzeżeniu porównywalnych walorów oraz wysokiej jakości wielu z nich, postanowiła przyznać kilku grupom równorzędne miejsca i nagrody (w rezultacie: 3 pierwsze, 3 drugie i 4 trzecie miejsca, nagradzając nimi w sumie 25 osób). Ponadto wyróżnieniami uhonorowano 8 prac (23 osoby), a pozostałym 36 uczestnikom konkursu postanowiono wręczyć dyplomy uczestnictwa i nagrody rzeczowe.
Dodatkowo jeszcze autorzy 2 prac otrzymali nagrody specjalne:
1. Nagrodę ufundowaną przez Powiatową Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Starym Sączu dla uczniów: Piotra Gurgula, Pawła Gurgula i Michalinę Zieleń z ZSZ nr 1.
2. Nagrodę przewodniczącego Starosądeckiego Koła Stowarzyszenia “Drogami Tischnera” p.Andrzeja Długosza dla uczennicy Patrycji Myrda z Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego.
Kryterium liczebności uczestników konkursu z poszczególnych szkół zadecydowało o przyznaniu pamiątkowych dyplomów, kolejnych miejsc i wyróżnień starosądeckim szkołom. I tak:
I miejsce Puchar Miłośników Starego Sącza dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 (13 prac konkursowych)
II miejsce - Puchar PHU “Miś” p.Krzysztofa Janczury dla Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 (8 prac)
III miejsce - książka dla Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego (4 prace)
IV miejsce - książka dla Liceum Ogólnokształcącego (4 prace)
V miejsce - książka dla Gimnazjum Prywatnego (2 prace)
VI miejsce - książka dla Zespołu Szkół Drzewno-Mechanicznych (1 praca)

Lista nagrodzonych i wyróżnionych
.
I miejsca zdobyli ex aequo:
- Ulica Jana III Sobieskiego. Katarzyna Bulanda, Aleksandra Słabaś, Łukasz Tyka - Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego
- Ulica 11 Listopada. Agnieszka Lachner, Krystyna Lachner, Iwona Kurzeja - Liceum Ogólnokształcące.
- Ulica Stanisława Staszica. Kinga Zaremba, Edyta Bołoz - ZSZ nr 2
.
II miejsca zdobyli ex aequo:
- Ulica Adama Mickiewicza. Patrycja Myrda - Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego
- Ulica Adama Mickiewicza. Agnieszka Król, Małgorzata Plata, Urszula Twardowska - ZSZ nr 2
- Ulica Stefana Batorego. Paweł Gurgul, Piotr Gurgul, Michalina Zieleń - ZSZ nr 1
.
III miejsca zdobyli ex aequo:
- Ulica Józefa Piłsudskiego. Marcela Konstanty, Urszula Faron - ZSZ nr 2
- Ulica Jagiellońska. Iwona Kozik, Anita Owsianka - ZSZ nr 1
- Ulica Biskupa Bandurskiego. Klaudia Rams, Piotr Skalski, Maciej Janik - Gimnazjum Prywatne
- Ulica Adama Mickiewicza. Marcin Faltryn, Jakub Kowalczyk, Wiktor Maśko - Liceum Ogólnokształcące
.
Wyróżnienia otrzymali:
- Ulica Jana Pawła II. Iwona Iwan, Karolina Tyka, Mateusz Legutko - LO
- Ulica 3 Maja. Monika Kunicka, Anna Postrożny, Łukasz Kowalczyk - Gimnazjum Prywatne
- Ulica 11 Listopada. Katarzyna Gondek, Helena Zielińska, Krzysztof Dymek - ZSZ nr 2
- Ulica Szczęsnego Morawskiego. Karolina Klaja, Mirela Sajdak, Roma Witowska - Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego
- Ulica Jana III Sobieskiego. Natalia Bochniarz, Joanna Tokarczyk, Emilia Florczyk - LO
- Ulica Adama Mickiewicza. Klaudia Ligęza, Paulina Ogorzały, Alicja Niśniewska - Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego
- Ulica Jana III Sobieskiego. Beata Berstling, Marzena Ziętek - ZSZ nr 2
- Ulica Jana III Sobieskiego. Elżbieta Tokarczyk, Barbara Citak, Radosław Gardoń - ZSZ nr 2.
.
Lista sponsorów konkursu “Ulice Starego Sącza”
 • Starostwo Powiatowe w Nowym Sączu - p.Jan Golonka
 • Burmistrz Starego Sącza - p.Marian Cycoń
 • Ksiądz Prałat Proboszcz Parafii św.Elżbiety - Alfred Kurek
 • Prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza - p.Jan Koszkul
 • Firma Gastronomiczna “RAJ” w Gołkowicach - p.Andrzej Stawiarski
 • Bank Spółdzielczy w Starym Sączu - dyr.Wojciech Kulak
 • Sądeckie Zakłady Eksploatacji Kruszywa w Starym Sączu - Czesław Basta
 • Zakład Remontowo-Budowlany - p.Tadeusz Szewczyk
 • PHU “Miś” - p.Krzysztof Janczura
 • SHP “Rolnik” - prezes Lucyna Kawecka
 • PHU “Mipol” w Moszczenicy Wyżnej - p.Bożena Plata
 • “Batim” Transport Międzynarodowy i Spedycja - p.Barbara Edelmuller-Genałx
 • Zakłady Usług Ogólnobudowlanych “Tap-Mal” - p.Andrzej Maciuszek
 • Piekarnia “Epi” w Starym Sączu - p.Edward Stawiarski
 • Firma “Hopek” w Starym Sączu - p.Karol Hopek
 • Firma Gastronomiczna “Gorczowski” w Barcicach - p.Andrzej Gorczowski
 • Jadłodajnia “U Marysi” - p.Maria Kulak
 • Restauracja “Zajazd Ryterski” w Rytrze - p.Maria Kędryna
 • Hotel “Perła Południa” w Rytrze - dyr.Stanisław Wysocki

 • Restauracja “Marysieńka” w Starym Sączu - p.Cecylia Plewa
 • Skup i Ubój Mięsa w Moszczenicy Niżnej - p.Czesław Mikulec
 • Rada Rodziców przy ZSZ 2 w Starym Sączu
 • PiM-G Biblioteka Publiczna w Starym Sączu - dyr.Maria Sosin
 • Koło starosądeckie “Drogami Tischnera” - p.Andrzej Długosz
 • Anna Kurpaska - Stary Sącz
 • Magdalena i Janusz Rzepiel - Kanada
 • Jerzy Drożdż - Stary Sącz
136076