Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Podziękowania i dziękczynienie

Treść


.
PODZIĘKOWANIE I DZIĘKCZYNIENIE
.
W podzięce wykonawcom, dziękczyniąc Panu Bogu za to, iż wszystko szczęśliwie udało się wykonać w terminie i że pogoda sprzyjała.
Wdzięczni za włożony trud i serce przy wykonaniu prac konserwatorsko-remontowych w Klasztorze Sióstr Klarysek, w kościele klasztornym pw.Trójcy Świętej, kościoła św.Elżbiety, kościoła cmentarnego św.Rocha oraz domów w Rynku, matka ksieni Teresa Izworska i burmistrz Marian Cycoń zaprosili wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do realizacji tego wielkiego dzieła, do wspólnej modlitwy eucharystycznej.

W niedzielę 25 listopada 2007r. przed uroczystą Mszą św. ks.prałat Alfred Kurek z celebransami, przy udziale uczestników tej uroczystości, poświecił w bramie klasztornej pod wieżą bramną, zwaną zegarową, pamiątkową tablicę jako wotum wdzięczności za wykonane prace.
Uroczystej Mszy dziękczynnej koncelebrowanej przewodniczył proboszcz starosądeckiej parafii ks.prałat Alfred Kurek, w asyście ks.kapelana Marka Tabora i o.Augustyna Dzięgiela

We Mszy uczestniczyli licznie zgromadzeni mieszkańcy Grodu św.Kingi i zaproszeni goście m.in. państwo: Stanisław Kogut - senator RP z małżonką, burmistrz Marian Cycoń, Kazimierz i Anna Wolscy - główni wykonawcy remontu klasztoru, Andrzej Duda - kierownik prac konserwatorsko-remontowych z małżonką, Maksymilian Sulewicz - przedstawiciel Małopolskiego Konserwatora Zabytków, przewodniczący Rady Miasta i Gminy Stary Sącz Marian Lis, Czesław Szarek i radni.
Jolanta Czech
238923