Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Finałowa gala konkursu >Ulice Starego Sącza<

Treść


.
28 listopada 2007 r. w Domu Parafialnym
.
FINAŁOWA GALA KONKURSU
“ULICE STAREGO SĄCZA”
.
W styczniowym (2007 r.) numerze “Z Grodu Kingi” znalazł się program działań planowanych dla uczczenia jubileuszu 750-lecia lokacji Starego Sącza. Swoje przedstawiła również Parafia św.Elżbiety, z w gronie redakcyjnym “Z Grodu Kingi” zrodził się pomysł włączenia w obchody jubileuszowe młodzieży starosądeckich szkół - poprzez udział w konkursach. Jedną z propozycji stanowiło ogłoszenie konkursu: “Nazwy starosądeckich ulic i biografie postaci, z którymi się one wiążą. (Konkurs organizowany przez parafię w porozumieniu i z pomocą miejscowych szkół)”. W połowie maja zamierzenie zaczęło nabierać realnego kształtu dzięki inicjatywie organizacyjnej dyrekcji ZSZ nr 2 (w osobie p.Małgorzaty Konstanty) podjętej w kontakcie z zespołem redakcyjnym i ks.Prałatem obejmującym honorowy patronat. O kolejnych poczynaniach informowaliśmy na bieżąco w gazetce, obecnie zaś mamy przyjemność upublicznić rozstrzygnięcia finałowe i dokonać podsumowania.
Organizatorami konkursu, wpisującego się w obchody jubileuszu 750-lecia lokacji miasta, a także uroczystości finalizującej go był Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w Starym Sączu. Uroczystość ogłoszenia wyników i wręczenia nagród uświetniły: staranna oprawa, program artystyczny, a przede wszystkim obecność licznie przybyłych gości, w tym władz starostwa, powiatu i miasta, przedstawicieli instytucji społecznych, miejscowego środowiska kultury, dyrektorów szkół, nauczycieli, rodziców i młodzieży.

Po powitalnym wystąpieniu dyrektor ZSZ nr 2 p.Małgorzaty Konstanty głos zabierali kolejno: prezes Towarzystwa Miłośników Starego Sącza p.Jan Koszkul, honorowi patroni konkursu: starosta powiatu p.Jan Golonka, burmistrz MiG p.Marian Cycoń oraz podsumowujący całokształt działań przewodniczący jury ks.prałat Alfred Kurek, a także przewodniczący Rady Miasta p.Marian Lis. We wszystkich wypowiedziach przewijały się słowa uznania, gratulacje i podziękowania za dobry pomysł i inicjatywę, duży wkład pracy, wychowawczy i patriotyczny wymiar przedsięwzięcia oraz zaskakujące efekty.
W opinii jurorów rezultaty przeszły oczekiwania, a młodzież spisała się doskonale. Wiele prac zachwyciło rzetelnością, dociekliwością dokumentacyjną, pomysłowością, piękną oprawą i stroną graficzną, artyzmem zastosowanych technik malarskich, fotograficznych, plastycznych. Na uznanie zasłużyli ci mieszkańcy udzielający wywiadów, którzy nie żałowali czasu i starań, by wesprzeć wysiłki młodzieży, a także nauczyciele - koordynatorzy udzielający wskazówek i porad, państwo: s.Wiktoriana Kita, Maria Bielak, Jolanta Sułkowska, Urszula Górz, Magdalena Wasiluk i Andrzej Sojka.
Starosta powiatu p.Jan Golonka wysoko ocenił aspekt patriotyzmu lokalnego dostrzegając w konkursie cenny przykład budowania małych ojczyzn, pomysł godzien naśladowania i przeniesienia do innych miejscowości. Burmistrz MiG p. Marian Cycoń, chwaląc dojrzałość młodzieży zapewnił, że prace konkursowe staną się inspiracją przy decydowaniu o dalszej restauracji zabytków i jeszcze efektowniejszym upiększaniu Starego Sącza. Wysoką laurkę organizatorom, mieszkańcom i uczestnikom konkursu wystawił k.prałat Alfred Kurek jako przewodniczący jury.

Program artystyczny, przygotowany przez młodzież ZSZ nr 2 pod kierunkiem pań: Magdaleny Wasiluk i Ewy Kapłon, słowno-muzyczny, a zarazem wizualizujący, wielokierunkowością ekspresji potęgował skalę wrażeń i doznań emocjonalnych. Zharmonizowanie strof poetyckich, sławiących urok Starego Sącza, z przesuwającymi się na ekranie obrazami i zdjęciami najpiękniejszych miejsc, ulic, kościołów i zabytków, a także wyjątkowych osobowości, jak św.Kinga i Jan Paweł II, dawało wspaniałe efekty odbioru.
- Patrzę na moje Miasto... Kocham je... Dumna, że tutaj się uczę, tu mieszkam i pochodzę stąd - i najpewniejsza, że na ziemi i pod słońcem - najpiękniejszy Stary Sącz, wyśpiewywała w trakcie występu utalentowana wokalistka Klaudia Leśniak.
Trudno nie przyznać jej racji, bo czy jest drugie tak niepowtarzalne miasto, w którym teraźniejszość i przeszłość istniałyby tuż obok siebie? Które miałoby równie bogatą historię i dziedzictwo kulturowe, a zarazem otaczane było taką troską i miłością ludzką?
Kulminacyjnym punktem uroczystości stało się ogłoszenie wyników rywalizacji przyznania nagród i wyróżnień. Protokół jury konkursowego odczytywała jego reprezentantka p.Danuta Sułkowska, nagrody wręczali sponsorzy i goście uroczystości. Listy nagrodzonych, wyróżnionych oraz sponsorów zamieszczamy w załączonych tekstach.
Zorganizowanie konkursu i uroczystości finałowej na tak szeroką skalę wymagało wysiłku i wkładu pracy bardzo wielu osób, a także ich ofiarności i zrozumienia. Nic więc dziwnego, że lista podziękowań, odczytywana przez p.dyrektor Małgorzatę Konstanty była bardzo długa. Organizatorzy zapragnęli umieścić ją, wraz z nazwiskami sponsorów na łamach naszej gazetki, jako wyraz uznania i wdzięczności, również w myśl zasady, że słowa uczą, a przykłady pociągają. W nieco skróconej formie przekazujemy podziękowania:

“Dziękuję wszystkim zaproszonym gościom za uświetnienie konkursu swoim przybyciem. Dziękuję za honorowy patronat i sponsoring Panu Staroście, Panu Burmistrzowi i Księdzu Prałatowi. Panu Dyrektorowi Wydziału Edukacji Kultury i Sportu za cenne uwagi, pomysły i ogromną pomoc.
Dziękuję:
  • Jurorom za rzetelną, wytężoną pracę
  • Nauczycielom koordynatorom i Rodzicom naszych uczniów za pomoc
  • Mieszkańcom ulic za współpracę i podzielenie się wiedzą
  • Sponsorom za nagrody i środki finansowe, które pozwoliły obdarować każdego uczestnika
  • Firmom za przygotowanie bankietu.
Dziękuję całemu Gronu Pedagogicznemu naszej Szkoły za duże zaangażowanie i wysiłek organizacyjny, p.Marii Dominik szczególnie za zabiegi o pozyskanie funduszy.
Dziękuję wszystkim za piękną oprawę plastyczną i artystyczną tego konkursu:
  • specjaliście plastykowi p.Bogumile Pasoń za pomoc w dekoracji sali,
  • p.Renacie Gierczyk, instruktorowi PMDK, za kompozycję i opracowanie muzyczne piosenki o Starym Sączu
  • p.Janowi Czechowi, artyście grafikowi, za projekty i wykonanie pięknych zaproszeń i dyplomów dla szkół.
Dziękuję młodzieży za twórcze zaangażowanie i wspaniałe prace, które będą wystawione w muzeum starosądeckim w Domu na Dołkach.
Uroczystość zakończył poczęstunek przygotowany własnym sumptem przez restauracje, firmy, hotele, piekarnie, masarnie i ubojnię, z którymi od lat współpracuje szkoła. Bardzo okazale prezentowały się: stół bankietowy i stół wiejski urządzony w restauracji “Marysieńka”. Pięknie wyeksponowane przysmaki, bardzo smaczne potrawy, niezwykle urozmaicone wyroby i specjalności firm rywalizowały w doskonałości.
Podsumowując całościowo za największą wartość konkursu starosądeckich ulic trzeba uznać ideę jednoczącą ludzi we wspólnym działaniu. To pierwsze takie zamierzenie podjęte przez młodzież wszystkich szkół przy współudziale dyrekcji i nauczycieli. To również budzenie zainteresowań przeszłością i teraźniejszością miasta przygotowujące uczniów do samodzielnej pracy autorskiej, a także jednoczące we wspólnych działaniach tak nauczycieli czynnych jak i emerytowanych.
Kończąc rozważania oddajmy głos młodzieży, jej refleksje i opinie mogą być ciekawe. Oto fragmenty pracy uczestniczki konkursu ulic - Marceli Konstanty z ZSZ nr 2.
“Kolejny raz spaceruję po ul.Piłsudskiego. Uświadamiam sobie, jak bardzo zmienił się mój stosunek do tego miejsca w przeciągu kilku tygodni. Na początku była to dla mnie zwykła ulica, taka jak każda inna, którą co dzień biegałam do szkoły, na zakupy, na spotkania z przyjaciółmi. Mijałam budynki, sklepy, w ogóle ich nie zauważając. Teraz jest inaczej. Wiem, że każdy dom na ul.Piłsudskiego, obok którego przechodzę, jest jedyny w swoim rodzaju, ma swoją historię i mieszkańców, którzy tę historię stworzyli.
Tej pracy zawdzięczam, że uwierzyłam w siebie, przełamałam nieśmiałość pierwszych kontaktów z obcymi ludźmi, zwłaszcza, gdy zostałam sama, bo inni z przyczyn obiektywnych musieli się wycofać. Pani Profesor dziękuję, że mnie zachęciła do tej pracy i do ciekawych spotkań. Dziękuję wszystkim, którzy pomogli mi zmierzyć się z tym. Wiem, że nie jest to wyczerpujące opracowanie, chociaż bardzo się starałam.
Od Pani, z którą przeprowadzałam wywiad, usłyszałam bardzo piękne i mądre słowa. Powiedziała mi:
- Zapamiętaj! Miłość jest najważniejsza, do Boga i ludzi, do pracy, ziemi ojczystej i rodzinnego miasta. Dobrze, że zorganizowano ten ciekawy konkurs. Poznacie historię Grodu Kingi, a historia jest nauczycielką życia.
Jeszcze jedna korzyść, jaką odniosłam z konkursu, to właśnie ta cenna nauka przekazana mi na życie.
Zebrała i notowała Zofia Gierczyk
123820