Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Chwalcie Pana wszyscy...

Treść


.
CHWALCIE PANA WSZYSCY...
.
“Ten, kto śpiewa - dwa razy się modli” i “Kto kocha, ten śpiewa” - powiada św.Augustyn.
Mieliśmy okazję i zaszczyt wspólnego świętowania jubileuszu 10-lecia Chóru Parafialnego. Raduje się serce widząc i słuchając ludzi, których połączyła wspólna pasja. Poświęcają jej swój czas, spotykając się na próbach i uświetniając swoimi występami wiele uroczystości nie tylko kościelnych.
Zwieńczeniem tych lat pracy, osiągnięć i dokonań, był jubileuszowy koncert chóru, który w niedzielne popołudnie 25 listopada odbył się w kościele św.Elżbiety.
Organizatorzy i jednocześnie wykonawcy pokazali, że w tym “życiu w nieustannym biegu”, niemożności i niechęci do działania, można i warto dokonać czegoś, co daje radość innym.
Zaproszeni goście i publiczność dopisała, co świadczy o tym, jak potrzebne jest “to śpiewanie”.
Konferansjerkę wspaniale prowadzili państwo: Anna Górz i Wojciech Lasek.
Swój występ chór pod dyrekcją p.Stanisława Dąbrowskiego, przy akompaniamencie na organach p.Zbigniewa Hrabczaka, rozpoczął wykonaniem średniowiecznej polskiej pieśni, napisanej po łacinie z okazji kanonizacji biskupa krakowskiego św.Stanisława Szczepanowskiego - “Gaude Mater Polonia” (“Ciesz się Matko Polsko”). W historii hymn ten śpiewało rycerstwo, po odniesionym zwycięstwie, a w późniejszych czasach towarzyszył innym ważnym uroczystościom narodowym. O różnorodności repertuaru chóru świadczy program pierwszej części koncertu: “O sacrum convivium” - Lorenzo Perosi; “Zbliżam się w pokorze” - Franciszek Schubert; “Pokarmie naszej drogi” - Joseph Haydn; “O Salutaris Hostia” Franciszek Witt; “Signore delle cime” G. de Marzi; “Tjebie pajom” - Dimitri Bortianski.
Prowadzący przedstawili krótką historię występów chóru. Inauguracja - 16 listopada 1997 r. podczas sumy odpustowej w kościele parafialnym św.Elżbiety; w czerwcu 1998 r. - podczas Mszy św. z okazji: jubileuszu 50-lecia powstania Towarzystwa Miłośników Starego Sącza i jubileuszu 50. rocznicy powstania Liceum Ogólnokształcacego im.Marii Skłodowskiej - Curie z udziałem ks.bpa Wiktora Skworca; w maju 1999 r. występ dla około 300 członków Akcji Katolickiej z diecezji tarnowskiej(w kościele klasztornym); przed Mszą kanonizacyjną bł.Kingi, 16 czerwca 1999 r. wraz z innymi zespołami uświetniającymi wizytę Jana Pawła II; styczeń 2000 r. - w parafii św. Wawrzyńca w Biegonicach; 26-28 maja występy w Egerze na Węgrzech, gdzie dał dwa koncerty wykonując pieśni do św.Kingi, a 27 wystąpił gościnnie na Festiwalu Chórów; styczeń 2001 r. udział w I Starosądeckim Przeglądzie Chórów Szkolnych i Parafialnych.

W każdym roku chór występuje w kolędowym okresie Bożego Narodzenia i daje Koncert Noworoczny; w okresie Wielkiego Postu - wielkoczwartkowe czuwanie, połączone z wykonaniem pieśni wielkopostnych w Kaplicy Krzyża (późnym wieczorem); w Wielkanoc; 3 Maja; w kolejne rocznice wizyty Jana Pawła II w Starym Sączu; podczas lipcowego odpustu ku czci św.Kingi w klasztorze i na Ołtarzu Papieskim; 11 listopada; podczas odpustu parafialnego ku czci św.Elżbiety Węgierskiej a ponadto na wszelkich uroczystościach rocznicowych, spotkaniach Akcji Katolickiej, Caritasu, jubileuszach kapłańskich i małżeńskich.
Przedstawiając działalność chóru do czasu jubileuszu dziesięciolecia, prowadzący wspomnieli inicjatora założenia chóru p.Mieczysława Ramsa i pierwszą dyrygentkę p.Zofię Pychyrek - obecnych wśród publiczności. Zapewne byli też chórzyści, którzy w minionych latach śpiewali w zespole.
W drugiej części koncertu chór wystąpił wraz ze Starosądecką Orkiestrą Dętą wykonując m.in.: Ave verum corpus - Wolfganga Amadeusza Mozarta i Laudate Dominum - Charles’a Gounoda.
W czasie koncertu panowała niezwykle miła atmosfera, którą tworzyli tak wykonawcy wspaniałego repertuaru, jak również prowadzący i niezawodna publiczność, której obecność stanowiła swoiste podziękowanie za trud wkładany przez wykonawców w uświetnianie starosądeckich uroczystości.
Najkrótszą recenzją występu niech będą słowa “Kolędy góralskiej” starosądeczanina Jana Joachima Czecha, kilkakrotnie wspominanego przez przewodniczącego Rady Miasta i Gminy p.Mariana Lisa, który w bardzo serdeczny sposób podziękował Jubilatowi.
“Hej, ponad regle, turnice,
Hej, leci z nieba granie,
Hej, przy tej pięknej muzyce,
Hej, cudne też śpiewanie...”
Były podziękowania dla Dyrygenta. W imieniu chórzystów złożyła je p.Urszula Rój, która z humorem gratulowała p.Dąbrowskiemu cierpliwości do zespołu.
A słowa p.Wojtka Laska, kończące koncert, wzbudziły aplauz i wywołały gromkie brawa publiczności: “Drodzy Państwo przed koncertem zapytałem dyrygenta p.Stanisława Dąbrowskiego jakie ma marzenie z okazji 10-lecia chóru? Popatrzył na mnie, uśmiechnął się, jakby się trochę rozmarzył.
- Chciałbym na 15-lecie dyrygować 100 osobowym chórem parafialnym - powiedział.
Drodzy Państwo myślę, że może trochę przesadził, 80 osobowy by mu wystarczył!
Drodzy Państwo pomóżmy , żeby marzenie Maestro się zrealizowało! Może wśród Państwa są osoby, które mają zdolności wokalne i chciałyby śpiewać w chórze, może wśród Państwa rodzin, znajomych, są takie osoby?
Nasi wspaniali artyści chętnie pomogą, zaopiekują się. Prosimy zgłaszać się do p.Stanisława. Marzenia się realizują!
Czyż ksiądz prałat Alfred Kurek - przez niektórych obecnych wśród nas, z wielkim szacunkiem nazywany “Ksiądz Alfred Odnowiciel” nie miał marzeń, myśląc o odnowieniu naszej świątyni? A teraz sami Państwo widzicie pięknie odnowione barokowe ołtarze, chór, ambona, cała świątynia! Marzenia się realizują!
Czyż nasz gospodarz Miasta i Gminy pan burmistrz Marian Cycoń, siedzący wśród nas, nie miał marzeń postanawiając, że ze Starego Sącza uczyni “Perełkę Sądecczyzny? Wystarczy tylko wyjść na starosądecki Rynek, przejść uliczkami miasta, wejść na klasztorny dziedziniec. Marzenia się realizują!
Dlatego gorąco wierzę, ba jestem nawet pewny , że 100 osobowy Chór
Parafialny wraz z Starosądecką Orkiestrą Dętą na koncert do mediolańskiej La Scali odlecą ze starosądeckiego lotniska! Czego artystom, p.Burmistrzowi, wszystkim Państwu i sobie życzę!”
Po koncercie, na towarzyskim spotkaniu w Domu Parafialnym, członków chóru, orkiestry i zaproszonych gości, zapytałam jedną z chórzystek: skąd wziął się u niej ten zapał do śpiewania? Odpowiedziała: “w pewnym czasie zauważyłam, że śpiew podczas mszy stał się dla mnie czymś bardzo ważnym. Teraz wiem, że śpiewem wyrażam należną cześć i chwałę Panu Bogu. Postanowiłam wstąpić do chóru, aby móc pełniej uczestniczyć w Eucharystii. Doświadczenie zdobyte na próbach daje owoce. trudno też nie wspomnieć o niezwykle serdecznej atmosferze panującej w zespole. Tworzymy zgraną grupę i spotykamy się nie tylko na próbach i występach, ale organizujemy także inne spotkania.”
Gratulując jubileuszu, doświadczywszy bogatych przeżyć, życzymy Chórowi Parafialnemu wszelkich potrzebnych łask, wytrwałości i radości płynącej ze wspólnego śpiewania.
Jolanta Czech
124142