Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Żegnamy dobry rok

Treść


.
Z nutką żalu, że przemija
ŻEGNAMY DOBRY ROK
rok jubileuszu 750-lecia lokacji Starego Sącza
.
Przełom lat kończy pewien etap życia zachęcając do refleksji i ocen: jaki był mijający rok, co pozostawił po sobie? Czy pragnie się jak najszybciej wymazać go z pamięci, oczekując na zmiany, czy przeciwnie, chciałoby się ocalić wspomnienia, bo złotymi czcionkami zapisał się w historii miejscowości, a dumą i radością w ludzkich sercach? Ta druga ewentualność stała się naszą rzeczywistością, więc jubileuszowy rok 2007 godzi się pożegnać z wdzięcznością, a może i wzruszeniem. Któż trafniej mógłby to uczynić od najlepiej zorientowanych we wszystkim włodarzy klasztoru, kościołów czy miasta?
Na propozycję powędrowania raz jeszcze śladami wydarzeń i dokonań mijającego roku, i podsumowania go w naszej gazetce, bardzo życzliwie odpowiedzieli: ksieni klasztoru Sióstr Klarysek M.Teresa Izworska, ks.prałat Alfred Kurek - proboszcz parafii św.Elżbiety, proboszcz rektoratu Miłosierdzia Bożego ks.Janusz Ryba oraz gospodarz Miasta i Gminy Marian Cycoń. Otrzymujemy więc świadectwa z pierwszej ręki, a do tego z bardzo wysoką cenzurką, cenny materiał dokumentujący historię Starego Sącza. Punktem wyjścia wspomnieniowej podróży będzie miejsce, “w którym wszystko się zaczęło” - jak powiedziałby Jan Paweł II, a więc dziedzictwo św.Kingi - Klasztor, który stał się centrum obchodów jubileuszowych.
.
JAKI BYŁ ROK 2007 DLA KLASZTORU?
.
Jubileusz 750-lecia lokacji Starego Sącza Klasztor przeżywał pod szczególną opieką Opatrzności Bożej. Był to rok szczęśliwy dla Sanktuarium Świętej Kingi. Od początku weszłyśmy w atmosferę wielkiego Jubileuszu przez modlitwę i udział w różnych pracach na miarę naszych “klauzurowych” możliwości.
     2 marca, w kościele klasztornym odbył się koncert Capelli Cracoviensis pod dyrekcją p.Stanisława Gałońskiego.
   17 czerwca na Placu Papieskim, w 8. rocznicę kanonizacji Świętej Kingi - uroczysta Msza św. pod przewodnictwem J.E. ks.kardynała Franciszka Macharskiego. W tym dniu Święta Kinga została ogłoszona Patronką Samorządowców w całej Polsce, na podstawie dokumentu Stolicy Apostolskiej.
    8 lipca - Msza św. dziękczynna za 750 lat naszego Miasta, celebrowana pod przewodnictwem ks.biskupa Wiktora Skworca na dziedzińcu kościelnym, przy ołtarzu polowym. Osobliwą dekoracją były rusztowania... Nie przeszkadzało to jednak w modlitwie.
    15-24 lipca - Nowenna i uroczystości odpustowe ku czci Świętej Kingi. Myśl przewodnia: “Ze św.Kingą przypatrzmy się powołaniu naszemu”. Uroczystą Nowennę prowadził specjalnie zaproszony ks.dr Andrzej Pękala.
    11 sierpnia - uroczystość Świętej Matki Klary z Asyżu, założycielki naszego Zakonu, W godzinach przedwieczornych, na dziedziniec klasztorny wjechała konna sztafeta z Węgier, na której czele jechał na pięknym koniu ks.arcybiskup Juliusz Janusz nuncjusz apostolski na Węgrzech. Dostojny Gość przewodniczył Mszy św. w kościele klasztornym, a następnie został zaproszony na kolację. W czasie spotkania z siostrami podzielił się refleksją o sytuacji Kościoła katolickiego i religijności ludzi w ojczystym kraju Świętej Kingi.
    16 września - beatyfikacja o.Stanisława Papczyńskiego z Podegrodzia. Uczestniczyłyśmy w tej pięknej uroczystości dzięki telewizji TRWAM. Nowy błogosławiony jest wielkim Darem Bożym dla Ziemi Sądeckiej w tym Roku Jubileuszu.
    6 października - pielgrzymka z Kluszkowiec, obchodzących swoje 700-lecie. Fundatorką wsi jest ksieni starosądecka Stanisława. Kluszkowianie pięknie się modlili, pięknie śpiewali. Po Mszy św. spotkali się z siostrami w rozmównicy klasztornej. Takich chwil się nie zapomina...

Klasztor zachwyca nową elewacją   (Fot.:Jolanta Czech)

Boża Opatrzność przygotowała Klasztorowi w Roku Jubileuszowym także obfite dary materialne. Dzięki usilnym staraniom p.burmistrza Mariana Cyconia, p.senatora RP Stanisława Koguta, przy poparciu wielu senatorów i posłów otrzymałyśmy dotację z budżetu państwa na wykonanie koniecznych prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym zespole klasztornym.
Prace konserwatorskie detalu kamiennego, tynków, dekoracji sgraffitowej - szczyt skrzydła wschodniego nad furtą, wieża bramna, elewacja płn. kościoła z częścią absydy i furty klasztornej, prace konserwatorsko-budowlane:
 • remont drewnianej konstrukcji pomostów i schodów wieży bramnej,
 • wykonanie tynków na elewacjach budynku rozmównicy,
 • remont zewnętrznej strony muru obwodowego wsch. skrzydła,
 • wykonanie tynków na elewacjach wieży bramnej,
 • wykonanie tynków wapiennych na elewacji płn. i wsch. (kościoła) i szczytu zachodniego (tzw. attyka) wraz z konserwacją kamieniarki i wieńczącego krzyża,
 • wykonanie remontu muru płn.-zach. od strony dziedzińca (mur obwodowy).
Ponadto wytynkowano:
 • ściany budynku mieszkalnego ks.Kapelana od strony zachodniej,
 • mieszkanie przy wieży od strony wschodniej i zachodniej,
 • “Dom Św.Kingi”, strona północna i wschodnia.
Inne prace:
 • uruchomiono zabytkowy zegar na wieży bramnej,
 • zakupiono i zainstalowano w wieży urządzenie do odtwarzania melodii religijnych,
 • wykonano prace konserwatorsko-organmistrzowskie przy zabytkowych organach, dzięki dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
.
PODZIĘKOWANIE
.
Dziękując Bogu za wiele darów, jakimi w tym Roku Jubileuszowym obsypał nasz Klasztor, nie można pominąć ludzi, którzy byli niejako przedłużeniem Bożej ręki.
Z całego serca dziękujemy p.Marianowi Cyconiowi - burmistrzowi Miasta Świętej Kingi za wielką życzliwość, wszechstronną pomoc w uzyskaniu środków na wykonanie prac remontowo-konserwatorskich w zabytkowym zespole klasztornym, który jest równocześnie Sanktuarium Świętej Kingi, wspaniałym pomnikiem polskiej kultury oraz ośrodkiem zdrowego patriotyzmu. Dziękujemy za troskę p.Burmistrza w czasie trwania prac. Okiem dobrego gospodarza obejmował nie tylko Rynek i ulice miasta lecz także klasztor.
Bardzo serdecznie dziękujemy p.senatorowi Stanisławowi Kogutowi za wielkie zaangażowanie w czasie starań o dotację. Państwu: Posłom i Senatorom za życzliwe poparcie naszej prośby.
Szczególne podziękowanie należy się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Stary Sacz: p.Jolancie Wąsik, p.Marcie Gajewskiej, za ogromny wkład czasu i pracy w przygotowaniach odpowiednich dokumentów, p.Bonifacemu Wolakowi oraz wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób spieszyli z fachową pomocą.
Dziękujemy p.Marianowi Lisowi i Członkom Rady Miejskiej za życzliwość, zrozumienie potrzeb Klasztoru i zaradzenie im w sytuacjach trudnych.
Na wielkie podziękowanie zasługuje firma WOLSKI, która mimo trudności podjęła się wykonania prac przy naszym Klasztorze.
Dziękujemy p.prezesowi Kazimierzowi Wolskiemu i jego żonie Annie za wielką życzliwość i szacunek dla miejsca, w którym żyła Święta Kinga. Dziękujemy za solidne wykonanie prac, dzięki czemu Klasztor swym pięknem cieszy nasze serca i oczy oraz budzi wielkie zainteresowanie i podziw wśród przebywających tu pielgrzymów i turystów.
Dziękujemy p.Andrzejowi Dydzie za wierne trwanie na stanowisku, kierowanie pracami, za wielką troskę i dbałość o piękno Sanktuarium Świętej Kingi.
Wszystkim państwu: Inżynierom, Architektom, Konserwatorom i Pracownikom serdecznie dziękujemy za wspaniałe dzieła dokonane w Roku Jubileuszowym.
Szanownym i Drogim Mieszkańcom Starego Sącza, Dobroczyńcom Klasztoru, Przyjaciołom duchownym i świeckim składamy serdeczne podziękowanie za modlitwę, za każde życzliwe słowo, za wsparcie materialne. Tak wiele dobra odwzajemniamy codzienną modlitwą i Mszą św. sprawowaną w jednym dniu każdego miesiąca w intencjach Dobroczyńców oraz proszących o modlitwę.
Prosimy o wybaczenie, że nie udało się wymienić wszystkich osób mających swój udział w pracach i troskach, a także radości Klasztoru. Nie jest to możliwe ze względu na wielką ich liczbę. Wszystkich ogarniamy pamięcią, modlitwą i serdeczną wdzięcznością.
Wszystkim za wszystko - Bóg zapłać!
s.M.Teresa Izworska z Siostrami
.
ROK W PARAFII ŚW.ELŻBIETY
Przez pryzmat parafii św.Elżbiety spogląda na miasto
i mieszkańców ks.prałat Alfred Kurek
charakteryzując przebieg roku 2007.
.
Grudzień - Styczeń
 • 31 grudnia (Stary Rok) - Uroczysta Msza św. koncelebrowana inaugurująca jubileusze: 800-lecia urodzin św. Elżbiety patronki parafii i kościoła oraz 750-lecia lokacji Starego Sącza.
 • Od 27 grudnia do 5 stycznia kolędnicy misyjni odwiedzali rodziny przynosząc Dobrą Nowinę o Zbawicielu i zbierali datki na misje Kościoła.
 • Od 27 grudnia do 20 stycznia odbyła się wizytacja duszpasterska zwana kolędą.
 • 7 stycznia - II Parafialny Koncert Kolęd i Pastorałek.
 • 12 stycznia - Koncert Kolęd w kościele parafialnym w wykonaniu Eleni.
Luty
 • 4 lutego - w Domu Parafialnym odbyła się promocja książki pt.: “Za klauzurą”, której autorką jest p.Danuta Sułkowska.
 • Od 3 lutego do 24 marca katechizacja przedmałżeńska (kurs przedmałżeński)
 • 11 lutego - Światowy Dzień Chorego. O godz. 15.00 ojciec werbista Stanisław Olesiak odprawił Msze św. i udzielił błogosławieństwa Najświętszym Sakramentem wszystkim chorym i niepełnosprawnym.

Odnowiony ołtarz z obrazem św.Floriana w kościele parafialnym
(Fot.: Jolanta Czech)
Marzec
 • 12-14 marca - rekolekcje wielkopostne dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży gimnazjum - przeprowadził ks. mgr Paweł Broński.
 • 20-22 marca - rekolekcje wielkopostne dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych - przeprowadził ks. mgr Krzysztof Orzeł
 • 25-30 marca - rekolekcje wielkopostne dla całej parafii - przeprowadził ks. dr Paweł Gretka - KUL
Maj
 • 6 maja - Pierwsza Komunia Św. dzieci klas drugich w kaplicy w Popowicach. 18 dzieci po raz pierwszy uczestniczyło w pełni we Mszy św.
 • 8 maja - sakramentu bierzmowania udzielił ks. Biskup Władysław Bobowski w czasie Mszy św. 154 kandydatom.
 • 13 maja - Pierwsza Komunia św. dzieci klas drugich w kościele parafialnym św. Elżbiety. 62 dzieci przyjęło pierwszą Komunię św.
 • 23 maja - podpisanie umowy z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków i k.Proboszczem w Starym Sączu odnośnie dotacji z budżetu państwa na konserwację kaplicy św.Rocha (79 tys. zł) i konserwację chóru muzycznego oraz prospektu organowego w kościele św.Elżbiety na sumę 198 tys. zł w tym dotacja wyniosła 98.802 zł co równa się 49,9% a parafia dopłaca 99.198 zł
Czerwiec
 • 7 czerwca - w uroczystość Bożego Ciała odbyła się Msza św. koncelebrowana na Rynku, a po niej procesja eucharystyczna ulicami Starego Sącza do kaplicy Bożego Miłosierdzia (to była pierwsza Msza św. na Rynku od czasu wybuchu II wojny światowej)
 • 17 czerwca - 8 rocznica kanonizacji św.Kingi i 7 rocznica ogłoszenia św.Kingi Patronką Samorządowców. Mszy św. koncelebrowanej przy Ołtarzu Papieskim przewodniczył ks.kardynał Franciszek Macharski, a kazanie wygłosił ks.prałat Paweł Ptasznik z Watykanu.
 • 22 czerwca - uroczyste zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci i młodzieży.
 • 15 czerwca - 10-lecie gazetki parafialnej “Z Grodu Kingi”
 • Redakcja czasopisma “Z Grodu Kingi” podejmuje przeprowadzenie konkursu wśród młodzieży “Ulice Starego Sącza” i opracowuje plan działania.
Sierpień
 • 12 sierpnia - Msza św. w kościele parafialnym, której przewodniczył ks.arcybiskup Juliusz Janusz nuncjusz apostolski na Węgrzech. We Mszy św. wzięła udział delegacja z Węgier.
 • 17-25 sierpnia - Piesza Pielgrzymka Tarnowska na Jasną Górę, w której wzięła udział liczna grupa z parafii św. Elżbiety.
 • 22 sierpnia - Śluby Wieczyste Sióstr Katarzyny Król i Beaty Słaby ze Zgromadzenia Sióstr Służebniczek BDNP. Siostry złożyły śluby w kościele Ducha Św. w Dębicy.
Wrzesień
 • 3 września - Rozpoczęcie Nowego roku szkolnego i katechetycznego 2007/2008.
 • Młodzież przygotowuje materiały z poszczególnych ulic do konkursu “Ulice Starego Sącza”
Październik
 • 6 października - uroczysta Msza św. w kościele parafialnym z okazji 100-lecia Spółdzielni Handlowo-Produkcyjnej “ Rolnik” w Starym Sączu. Msza św. dziękczynna i o Boże błogosławieństwo dla pracowników, emerytów, rencistów i członków Spółdzielni.
 • 7 października - loteria fantowa w domu parafialnym w ramach Tygodnia Miłosierdzia. Dochód z tej loterii w całości został przeznaczony na pomoc biednym uczniom oraz rodzinom
 • 27 października - Zebrane płody rolne zostały odwiezione do Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie.
Listopad
 • 1 listopada - procesja błagalna na Stary i Nowy Cmentarz, po której odbyła się Msza św. koncelebrowana z obrzędem poświęcenia nowej kaplicy wybudowanej w latach 2005 – 2007 z funduszów gminnych.
 • 11 listopada - Msza św. w intencji Ojczyzny, pochód na cmentarz, Apel Poległych i modlitwy za zmarłych.
 • 18 listopada - zewnętrzna uroczystość ku czci Św. Elżbiety patronki parafii
 • 25 listopada - wybory do Parafialnej Rady Duszpasterskiej. Wybrano z 31 kandydatów 10 członków.
 • 25 listopada - Koncert Chóru Parafialnego i Orkiestry Dętej pod dyrekcją mgr Stanisława Dąbrowskiego z okazji 10-lecia działalności.
 • 28 listopada - finał konkursu “Ulice Starego Sącza”

Grudzień

 • 4 grudnia - Msza św. w kościele parafialnym w intencji uczestników konkursu “Ulice Starego Sącza”, organizatorów i sponsorów.
.
PRZEBIEG ROKU 2007
W REKTORACIE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
relacjonuje ks.proboszcz Janusz Ryba
.
Kończący się rok 2007 to w naszej Wspólnocie początek budowy naszego kościoła. W lutym udało się wynegocjować zakup ostatniej działki pod budowę świątyni. Złożona dokumentacja w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu została zaakceptowana i 14 maja zostało wydane pozwolenie na budowę. 15 kwietnia przeżywaliśmy uroczystość odpustową ku czci Miłosierdzia Bożego, której przewodniczył ks.dr Wiesław Piotrowski dyr.Wydziału Duszpasterskiego Kurii Diecezjalnej w Tarnowie. Wtedy już była nadzieja rozpoczęcia prac budowlanych. 13 maja w uroczystość Pierwszej Komunii Świętej 44 dzieci klas drugich przyjęło po raz pierwszy Chrystusa do swojego serca. Druga połowa maja to prace ziemne przygotowujące do rozpoczęcia wykopów pod ławice fundamentów. Projektantem kościoła jest mgr inż. Marek Jasiewicz. Roboty wykonywane były przez firmę budowlaną KONSBUD p.inż.Jana Konstantego przy udziale parafian. Trzy miesiące to czas intensywnej pracy pracowników firmy i parafian. Olbrzymi udział mieli mieszkańcy Mostek poprzez ofiarowanie ziemi i przywiezienie jej na obsypanie fundamentów. Składam w tym miejscu serdeczne podziękowanie. Ale i pozostali Parafianie brali udział w pracach. Stan zerowy budowy został zakończony w połowie września. Z powodu braku funduszy prace zostały wstrzymane, ale wspólnie rozpoczęliśmy zabezpieczanie materiału na czas zimowy. Prowadzone są rozmowy na temat podjęcia prac w okresie wiosennym. Życie duchowe naszej Wspólnoty koncentruje się w obecnej chwili na dobrym i owocnym przeżyciu okresu Adwentu.
.
ROK Z PERSPEKTYWY MIASTA I GMINY
.
Jak na gospodarza miasta przystało p.Burmistrz objął spojrzeniem całokształt życia i dokonań miasta i mieszkańców i przysłał nam skondensowany w treści wyciąg najważniejszych wydarzeń i osiągnięć mijającego roku, także wzmiankę o najbliższych planach i zamierzeniach, nie zapominając o złożeniu życzeń.
Drodzy Mieszkańcy Miasta i Gminy Stary Sącz, Szanowni Czytelnicy “Z Grodu Kingi!
Życzę Wam pełnych pokoju i szczęścia Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego w Nowym Roku. Niech wigilijny wieczór upłynie w radosnej atmosferze, przy kolędach, zapachu sianka i świerkowej gałązki!
Mijający rok był dla nas, dzięki opatrzności Niebios, wstawiennictwu św.Kingi i wytężonej pracy nas wszystkich, niezwykle pomyślny i szczęśliwy. W roku 750-lecia Starego Sącza wykonaliśmy ogrom pracy, odnawiając i przeobrażając najważniejsze fragmenty i obiekty naszego ukochanego miasta: Rynek, Klasztor Klarysek, kościół św.Elżbiety, kościół św.Rocha... Także w tym, jubileuszowym roku, św.Kinga została Patronką Polskich Samorządowców. Przyszły rok będzie czasem następnych wyzwań, planów i zadań. Będziemy dalej zabiegać o środki na dokumentację, związaną z rewitalizacją miasta i przestrzeni publicznej, modernizować obiekt “Sokoła”, poprawiać drogi i ulice, budować boiska sportowe, zakładać wodociągi i kanalizację, stabilizować osuwiska. Chcemy też wdrożyć do planów i realizacji zagospodarowanie otoczenia kaplicy św.Kingi i cudownego źródełka...
Będziemy także w dalszym ciągu czynić starania o lokalizację i budowę małego lotniska komunikacyjnego na Kamieńcu w Starym Sączu. Lokalizacja to teren położony nad Dunajcem. Na pewno zostanie oddana do użytku nowa obwodnica, ruszy wielki projekt modernizacji systemu gospodarki wodno-ściekowej, dostosowane zostaną przychodnie zdrowia do standardów europejskich.
Europejczycy określają takie zachowania jednym słowem: adjustment. A wszystko po to, aby nam się zwyczajnie lepiej żyło.
Szczęść Boże!
Burmistrz Miasta i Gminy Marian Cycoń
.

Wykaz najważniejszych zadań
inwestycyjnych roku
.
  1. Przebudowa średniowiecznego Rynku - koszt całk. 9.939.040 zł. W tym: ZPORR - 6.250.012 zł, środki własne - 2.150.542 zł, pozostała kwota to partycypacja Sądeckich Wodociągów, Karpackiej Spółki Gazowniczej, TP SA, ENION SA
  2. Remont i konserwacja obiektów klasztornych - koszt 1.600.000 zł
  3. Konserwacja detali architektonicznych kościoła św.Rocha - koszt 72.000 zł
  4. Konserwacja i rekonstrukcja polichromii i złoceń na prospekcie organowym i chórze muzycznym w kościele św.Elżbiety - koszt 192.000 zł
  5. Remont 12 kamienic przyrynkowych - koszt 1.937.451 zł
  6. Środowiskowy Dom Samopomocy w Cyganowicach - koszt 1.169.502 zł
  7. Świetlica Wiejska w Barcicach - koszt 685.680 zł
  8. Dom przedpogrzebowy w Starym Sączu - koszt 500.000 zł
  9. Przebudowa drogi krajowej nr 87 w Barcicach Górnych - koszt 2.435.000 zł
10. Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 969 w Gołkowicach - koszt 328.717 zł. Udział gminy - 82.179 zł
11. Przebudowa ulic w Starym Sączu:
   a) ul.Powstańców Chochołowskich - koszt 525.320 zł
   b) ul.Bandurskiego wraz z budową kanalizacji burzowej - koszt 756.275 zł
12. Obwodnica miasta Starego Sącza wraz z budową mostu na Dunajcu i wiaduktów - koszt 57 mln
13. Remont i odbudowa dróg gminnych - 8,43 km dróg gminnych na wartość 3.392.472 zł
14. Remonty dróg powiatowych:
   a) droga Gołkowice Górne - Łazy Brzyńskie - koszt 92.659 zł
   b) droga Gołkowice Górne - Gaboń - koszt 82.809 zł
   c) most na Jaworzynce w Gaboniu - koszt 254.300 zł
   d) skrzyżowanie ulic: Sobieskiego, Rocha, Węgierskiej, Nowej,
       Mickiewicza - koszt 151.036 zł
   e) droga Nowy Sącz - Łazy Biegonickie - koszt 180.277 zł
15. Remont budynków, budowa ogrodzenia i utwardzenie placu targowego “Wielki Wygon” w Starym Sączu - koszt 61.000 zł
16. Stabilizacja osuwisk - 5 osuwisk w Popowicach, 1 w Barcicach i 1 w Przysietnicy - koszt 1.171.551 zł
17. Oświetlenie uliczne w Przysietnicy, Barcicach, Gaboniu-Praczce - nowe inwestycje - koszt 95.000 zł
18. Wymiana lamp (40 sztuk) ul.Piłsudskiego - wartość około 30.000 zł w ramach konserwacji ENION
.
Wydawnictwa jubileuszowe:
1. Album “Gród Św. Kingi”
2. Książka Danuty Sułkowskiej “Za klauzurą. Starosądecki Klasztor Klarysek od założenia do współczesności”
3. Tomik poezji A.B.Konstanty “Moje miasteczko”
4. Wznowienie I tomu książki “Historia Starego Sącza od czasów najdawniejszych do 1939 roku”
5. Almanach “Stary Sącz - witraż poetycki”
6. Festiwalowe impresje - Muzyka Dawna w Starym Sączu
7. “Przewodnik po mieście” autorstwa Jana Koszkula
Z okazji jubileuszy został wydany medal, datownik okolicznościowy oraz kartki pocztowe.
Wystawy jubileuszowe:
1. Międzynarodowy Plener Malarski
2. Okręgowa Wystawa Filatelistyczna “750 lat Starego Sącza”
3. Wystawa malarstwa i tkaniny Władysława Talarczyka
4. Wystawa akwareli Kazimierza Twardowskiego
5. Wystawa ceramiki Teresy Platy-Nowińskiej
Imprezy kulturalne:
1. XXIX Starosądecki Festiwal Muzyki Dawnej
2. Widowisko historyczne “Civitas antiqua”
3. Wielka Inauguracja Jubileuszu - Oratorium J.Haydna “Stworzenie Świata”
4. Biesiada Karpacka
5. Występ Państwowego Zespołu Pieśni i Tańca “Mazowsze”
6. Koncert zespołu KOMBII
7. Historyczna Sztafeta Konna
8. Międzynarodowy Jarmark Sztuki i Rękodzieła
Osiągnięcia i wyróżnienia uzyskane przez Burmistrza i Gminę Stary Sącz:
1. Ogłoszenie św.Kingi Patronką Samorządowców
2. Utworzenie Młodzieżowego Zespołu Regionalnego “Starosądeczanie”
3. Uzyskanie Tytułu “Człowieka Roku” w plebiscycie Gazety Krakowskiej
4. Odznaczenie Związku Miast Polskich “750 lat Starego Sącza”
5. Najlepszy Burmistrz w plebiscycie Euro-Gmina 2006
.
Po całościowym przeglądnięciu przebiegu i osiągnięć roku 2007, w przypływie dumy i satysfakcji z dokonań uwadze mogłoby umknąć kilka spraw, więc na zakończenie trzeba je wypunktować:
- Nic nie dzieje się samo, za wszystkim stoją ludzie, za każdym osiągnięciem czyjaś gospodarność, troska i miłość. Zbiorowy wielki wysiłek złożył się na sukcesy Jubileuszowego Roku.
- To nasze Miasto i nic tego nie zmieni. Nie kocha się Ojczyzny za to, że bogata, ale że własna. Trzeba mieć serce do miejsca, w którym się mieszka. Do tej rodziny należymy, a zły to ptak, co własne gniazdo kala.
- Tylko w zgodzie i jedności powstają wielkie rzeczy - na nic tu podziały, pomówienia, złośliwości. Tylko zgoda buduje. “Tam, gdzie nie ma miłości, zaszczepmy miłość, a znajdziemy miłość” (ks.Krzysztof Pawlina). Nie ma rzeczy ważniejszej dla chrześcijanina niż dawanie świadectwa miłości.
- “Nie uda się stworzyć pozytywnego porządku świata tam, gdzie dziczeją dusze” pisze w encyklice “O nadziei” Benedykt XVI
Przed nami Boże Narodzenie! Nowy Rok! Wspaniałe przeżycia, wspaniały czas dla rodzenia się odblasku Boskości w człowieku. Niech nadzieja znów wstąpi w nas! Na pomyślność nowego czasu, na zgodę, życzliwość i ofiarność, na czynienie dobra, odpowiedzialność i miłość.
Pomyślnego i szczęśliwego Nowego Roku życzmy naszemu Miastu, każdemu mieszkańcowi, każdemu członkowi naszej starosądeckiej Rodziny!
Materiały zebrała Zofia Gierczyk
126600