Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Z notatnika katechety

Treść


.

Już za kilka dni mali pomocnicy misji zapukają do naszych domów, aby podzielić się dobrą Nowiną o Narodzeniu Chrystusa i aby prosić o wsparcie dla naszych braci i sióstr w krajach misyjnych. W naszej parafii to kolędowanie misyjne stało się już tradycją, to już 8 rok misyjnego kolędowania, dlatego nikogo chyba już nie dziwi widok latynosów, murzynków, wędrujących razem z Maryją i Józefem ulicami Starego Sącza.
W moich zapiskach powracam myślą do tych wszystkich minionych lat, podczas których towarzyszyłam dzieciom w ich trudzie misyjnego kolędowania. W wyobraźni pojawiają się różne zapamiętane obrazy; domy, w których tak bardzo serdecznie i ciepło nas przyjmowano i te które dla nas pozostawały zamknięte, a tylko dyskretnie uchylana firanka w oknie świadczyła o obecności jego mieszkańców. Były momenty bardzo wzruszające, gdy potrzebujący dzielili się z tymi, jak sami mówili jeszcze bardziej potrzebującymi i były momenty pełne grozy, gdy dzieci zostały osaczone przez dwa duże psy. Najbardziej jednak żywy w moim sercu pozostał zapał i entuzjazm dzieci, które z taką wytrwałością podejmowały się dzieła wspierania ich rówieśników krajach misyjnych. Dzisiaj wielu z nich wyrosło, spotykam ich niekiedy na ulicy w szkole średniej, chętnie w rozmowach powracają do tamtych grudniowych dni, gdy podejmując się trudu kolędowania, mogli pomóc innym.
Oni wyrośli, ale to piękne dzieło kontynuują inne dzieci. Już za kilka dni podejmiemy się tego zadania. W tym roku zebrane ofiary będą przeznaczone na realizację ośmiu projektów, które przysłali nam nasi tarnowscy misjonarze.
  • Projekt I przysłany przez księdza Tomasza Kanię - Republika Konga. Budowa i wykończenie parafialnego przedszkola, które będzie częścią kompleksu edukacyjnego Katolickiej Szkoły im.św.Józefa, funkcjonującej przy parafii św. Piusa X w Gamboma od 1999 roku.
  • Projekt II przysłany przez ks. Bogdana Piotrowskiego - Republika Konga. Dotyczy formacji katechetycznej dzieci i młodzieży z parafii Jezusa Zmartwychwstałego w Brazzaville, podczas wakacyjnych turnusów.
  • Projekt III przysłany przez ks. Józefa Piszczka - Republika Konga. Budowa budynku gimnazjum misyjnego i świetlicy w Oyo.
  • Projekt IV przysłany przez ks. Krzysztofa Gabrysia - Peru. Katechizacja i edukacja dzieci ze wspólnot należących do parafii Andamarca w Andach, gdzie pracują: ks.Krzysztof Gabryś i ks.Antoni Lichoń. Pomoc ma obejmować wszystkie poziomy ludzkiej egzystencji, począwszy od socjalnego, czyli dożywiania dzieci z ubogich rodzin, poprzez naukę podstawowych zasad kultury, czytania, pisania i przeżywania z godnością własnego dzieciństwa
  • Projekt V przysłany przez ks. Wojciecha Wątrobę - Peru. Prośba o pomoc finansową w zorganizowaniu 3 cykli rekolekcji zamkniętych dla młodych z parafii. W ubiegłym roku takie rekolekcje zaowocowały większym zaangażowaniem młodych w życie religijne parafii.
  • Projekt VI przysłany przez ks.Marka Pawełka - Brazylia. Utrzymanie ochronki i zwiększenie czasu przebywania dzieci z 3 dni w tygodniu na 4.
  • Projekt VII przysłany przez ks.Kazimierza Skórskiego - Brazylia. Zakup cystern, wybudowanie wież, na których one zostaną umieszczone, zakup pomp do tłoczenia wody i środków chemicznych do jej uzdatniania do picia w 35 wioskach parafii Bagre, leżących nad rzekami.
  • Projekt VIII przysłany przez o. Wiesława Gronia CSsR - Brazylia. Pomoc finansowa na budowę 30-tu cystern przy szkołach, w 30-tu najbiedniejszych wspólnotach wiejskich w parafii Bom Jesus da Lapa - w stanie Bahia.
  • Projekt IX przysłany przez s. Cecylię Rypina (służka NMP) - Rwanda. Cel: pomoc w budowie domu dla dzieci kalekich, sierot, ofiar wojny domowej
  • Projekt X przysłany przez s. Agatę Krok (służebniczka NMP) - Mołdawia. Pomoc socjalna dla dzieci z domów dziecka.
Kończąc te moje grudniowe, świąteczne zamyślenia przypominają mi się słowa naszego Papieża Sługi Bożego Jana Pawła II: “Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada i nie przez to kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.”
Niech te słowa pomogą nam otworzyć drzwi i serca na przyjęcie tegorocznych kolędników misyjnych.
 
(ak)
124120