Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Ważne dla mieszkańców Miasta i Gminy

Treść


.
 WAŻNE DLA MIESZKAŃCÓW
MIASTA I GMINY
informacje i komunikaty
burmistrza Miasta i Gminy Starego Sącza
Mariana Cyconia
 
W dniu 21 listopada br. podjęto ustalenia dotyczące przygotowania projektów do aplikowania o środki UE (MRPO, PROW). Na decyzje co do realizacji i uznania wybranych projektów trzeba będzie poczekać.
Do Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 do 2013 skierowano następujące projekty:
 • Projekt “Starosądeckie Centrum Kultury i Sztuki Sokół” - rozbudowa i modernizacja z przystosowaniem do roli wielofunkcyjnego ośrodka kultury. Szac. koszt całk. 8.500 tys. zł. w tym udział własny min. 2.600 tys. zł, łącznie z 1.000 tys. zł pozyskanym z budżetu Małopolski.
 • Projekt “Rozbudowa i modernizacja przedszkola przy ul.Staszica w Starym Sączu”. Szac. koszt całk. 2.500 tys. zł w tym udział własny min. 800 tys. zł.
 • Projekt “Remont i konserwacja kościoła św.Rocha w Starym Sączu” - szac. koszt całk. 400 tys. zł. w tym udział własny 150 tys. zł.
 • Projekt “Źródełko św.Kingi w Starym Sączu” wraz z otoczeniem i dostępem. Szac. koszt. całk. 400 tys. zł w tym udział własny min. 150 tys. zł.
 • Projekt “Zagospodarowanie przestrzeni miejskich - ul.11 Listopada”. Szac. koszt. całk. 750 tys. zł w tym udział własny 250 tys. zł.
 • Projekt “Kontynuacja prac konserwatorskich Klasztoru Klarysek w Starym Sączu”. Szac. koszt całk. 2.500 tys. zł w tym udział własny 600 tys. zł.
 • Projekt “Waloryzacja kościoła św.Elżbiety w Starym Sączu”. Szac. koszt całk. 300 tys. zł w tym własny min. 100 tys. zł.
 • Projekt “Kąpielisko miejskie na stawach w Starym Sączu”. Szac. koszt całk. 750 tys. zł w tym dział własny min. 250 tys. zł.
 • Projekt “Modernizacja obiektów szkolnych we wsi Gaboń”. Szac. koszt całk. 700 tys. zł w tym udział własny min. 250 tys. zł.
 • Projekt “Odnowa przestrzeni w otoczeniu i konserwacja zabytków ruchowych kościoła Maryi Wniebowziętej w Barcicach”. Szac. koszt. całk. 150 tys. zł w tym udział własny min. 50 tys. zł.
 • Projekt “Budowa cmentarza wyznaniowego w Barcicach”. Szac. koszt całk. 2.000 tys. zł w tym udział własny min. 600 tys. zł.
 • Projekt “Boisko sportowe i miejsce spotkań mieszkańców w Gołkowicach Górnych”. Szac. koszt. całk. 850 tys. zł w tym udział własny min. 300 tys. zł.
 • Projekt “Przystań na Karpackim Szlaku Rowerowym wraz z zapleczem rekreacyjnym w Barcicach”. Szac. koszt. całk. 750 tys. zł w tym udział własny 250 tys. zł.
 • Projekt “Świetlica wiejska w Gaboniu”. Szac. koszt. całk. 700 tys. zł w tym udział własny min. 300 tys. zł
Projekty przygotowane do aplikowania w latach 2009-2010:
 • Rozbudowa systemu zaopatrzenia w wodę dla wsi Gołkowice, Gaboń, Skrudzina. Szac. koszt. całk. 2.100 tys. zł w tym udział własny 700 tys. zł.
 • Wodociąg Barcice “Za Popradem” - szac. koszt całk. 650 tys. zł w tym udział własny 200 tys. zł
 • Projekt “Wodociąg wiejski dla wsi Przysietnica i Moszczenica Wyżna - etap I”. Szac. koszt całk. I etapu 3.000 tys. zł w tym udział własny 900 tys. zł.
Zgodnie z zapisami PROW maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów z zakresu gospodarki wodno-ściekowej w jednej gminie w okresie realizacji programu nie może przekroczyć 4 mln zł.
Działanie: Odnowa i rozwój wsi. Projekty, które będą opracowywane w I poł. 2008 r.
 • Małe boiska i place zabaw we wsiach: Moszczenica Niżna, Moszczenica Wyżna, Myślec, Popowice, Łazy Biegonickie, Mostki, Skrudzina, Wola Krogulecka, Przysietnica. Szac. koszt całk. 1.200 tys. zł w tym udział własny 400 tys. zł.
Zgodnie z zapisami PROW maksymalna wysokość pomocy na realizację projektów w jednej miejscowości wynosi 500 tys. zł w okresie realizacji programu.
126600