Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Przyjmij z wiarą i miłością Słowo Wcielone

Treść


.
PRZYJMIJ Z WIARĄ I MIŁOŚCIĄ
SŁOWO WCIELONE
 
Boże Narodzenie jest już blisko. Wszyscy będziemy cieszyć się Świętami niezależnie od tego, kim jesteśmy. Ale nie byłoby Świąt Bożego Narodzenia, gdyby nie było tajemnicy Wcielenia. Gdyby nie było tej pełnej miłości decyzji, jaką Bóg podjął po grzechu pierwszych ludzi. Decyzji o posłaniu na świat Zbawiciela, który przywróci ludziom utraconą nadzieję. Paradoksalnie można więc powiedzieć, że nie byłoby betlejemskiej nocy, gdyby człowiek nie popełnił grzechu. Poprzez grzech człowiek zawiódł Boga i nadzieję, jaką On związał z człowiekiem w dziele stworzenia. Przyjście na świat Syna Bożego na nowo zrodziło nadzieję dla grzesznego człowieka “Z nieba wysokiego Bóg stąpił na ziemię, ażeby do nieba wywiódł ludzkie plemię. Bierze Osobę Dzieciny, opłakuje ludzkie winy, Syn Boga jedyny”.
Boże Narodzenie jest więc przyjściem na świat Boga, który człowiekowi obarczonemu grzechem, przynosi nadzieję szczęścia wiecznego. Bóg, który rodzi się jako człowiek, jako jeden z nas, wlewa w nasze serce nadzieję na świętość, radość i nieśmiertelność. Takiego szczęścia nikt nie może dać człowiekowi.
Pan Bóg oczekuje od nas, że ta jedna z największych tajemnic wiary Wcielenie Syna Bożego zostanie przez nas przyjęta z miłością i doczeka się odpowiedzi. Nie powtórzy się to, o czym mówi św. Jan Ewangelista “Przyszło do swojej własności, a swoi Go nie przyjęli” (J1,11).
“Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas” (J1,14). Ta radosna nowina w krótkim czasie napełni serca wszystkich wierzących w Chrystusa.
Wiele wspomnień będzie odżywać w naszej pamięci związanych ze Świętami Bożego Narodzenia. Będziemy wspominać ukochanych rodziców i bliskich, z którymi zasiadaliśmy do wigilijnej wieczerzy. Śpiew kolęd i tradycje, które pomnażały radość, że się Zbawiciel świata narodził. Ogarnięci tą radością ogarnijmy naszą życzliwością wszystkich: dorosłych, dzieci, ludzi chorych, bezrobotnych. Niech nowo narodzony Zbawiciel Świata darzy wszystkich Parafian zdrowiem, miłością i pokojem, niech zapala w sercach i umysłach światło nadziei lepszego jutra, a ci, którzy odeszli z tego świata, niech cieszą się radością i światłem płynącym z niewyczerpującego się źródła Bożej Miłości.
 
Ks. Proboszcz
238923