Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kościół w dalekim a przecież bliskim nam Kazachstanie

Treść


.
KOŚCIÓŁ W DALEKIM
A PRZECIEŻ BLISKIM NAM KAZACHSTANIE
 
Kolejnymi parafiami na terenie Rzymsko-Katolickiej Administratury Apostolskiej w Atyrau jest Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Aktau, Parafia Dobrego Pasterza w Aktjubińsku oraz Parafia Świętej Rodziny w Chromtau założona w 2006 roku.

.

Aktau
to dwustutysięczne miasto portowe nad Morzem Kaspijskim. Od kilku lat organizujemy w okolicach tego miasta obozy letnie dla dzieci i młodzieży związanej z naszymi parafiami. 30 czerwca 2006 roku został skierowany do posługi duszpasterskiej w Aktau ks. Aleksander Kalinouski - Białorusin z pochodzenia. 10 stycznia 2007 roku została w Aktau oficjalnie utworzona parafia p.w. Najświętszego Serca Pana Jezusa. W lutym 2007 roku kupiliśmy mieszkanie na siedzibę parafii. Mieszkanie to zostało gruntownie wyremontowane. Znajduje się w nim mała kaplica, w której zbierają się nasi wierni. Nasza parafia została oficjalnie zarejestrowana przez władze Kazachstanu 26 marca 2007 roku. W sierpniu 2007 r. przybyli do Aktau świeccy misjonarze z Neokatechumenatu: państwo Gonzalez Trigo Jose Maria i Montero Manzano Maria Mercedes z czwórką dzieci, zaś w październiku 2007 roku dołączyła do nich rodzina Villacura Rios. Parafia w Aktau jest najmłodszą w Atyrauskiej Administraturze Apostolskiej. Poszukujemy księdza władającego językiem angielskim i włoskim, który zająłby się duszpasterstwem obcokrajowców pracujących w tym regionie. Staramy się także o zyskanie środków na zakup mieszkania dla rodziny w misji.
Przed nami zadanie zbudowania Kościoła, tego duchowego i tego z cegieł i betonu. Świadomi ogromu tego zadania możemy tylko powtórzyć za królem Salomonem: „Któż zdoła wybudować Mu dom, skoro niebiosa nie mogą Go ogarnąć? Kimże ja jestem, aby wybudować Mu dom, choćby tylko po to, by palić przed Nim kadzidło?” (2 Krn 2,5). Ufamy, że bliski jest czas, kiedy będziemy mogli usłyszeć również i te słowa Salomona, którymi Kościół modli się w rocznicę poświęcenia: „Niech w nocy i w dzień Twoje oczy będą otwarte na tę świątynię, na miejsce, o którym powiedziałeś: Tam będzie moje imię – tak, aby wysłuchać modlitwę, którą zanosi Twój sługa na tym miejscu” (1 Krl 8,29).
Kolejną parafią, która powstała w latach 50. a zarejestrowana została w 1983 roku jest Parafia Dobrego Pasterza w Aktjubińsku
Parafia ta należy do najstarszych w Kazachstanie. Obecność kościoła katolickiego w Aktjubińsku przypada na koniec II wojny światowej i związana jest z przymusowym wysiedleniem Niemców z Powołża. W 1978 r. zakupiono dom mieszkalny, który przystosowano pod kaplicę. Pierwszym proboszczem parafii był ks. Karl Thomas Gumpenberg (1904-1984). Po otrzymaniu pozwolenia z Moskwy, w maju 1981 r., rozpoczęła się budowa kościoła. Zakończyła się ona 9 października 1983 r. pomocniczy biskup Rygi, Valerians Zondaks (1908-1986), dokonał poświęcenia świątyni. W Aktobe posługiwali w przeszłości: ks. Jan Pawłowski (1984), ks. Aleksander Bień (1985). ks. Josef Werth SJ, obecny biskup Nowosybirska (1985-1988), ks. Jonas Zubrus (1989-1992), ks. Klemens Pickel, obecny biskup Saratowa (1992-93), ks. Guido Becker (1993-1998). Od 1993 r. pracuje w Aktobe ks. Tadeusz Smereczyński - pochodzący z archidiecezji lubelskiej.Od 1995 do 2003 r. terytorium parafii wzrosło poprzez nabycie pobliskich działek z 660 do 5257 m2. Na terytorium parafii, niedaleko świątyni znajdują się: dom ewangelizacyjny, biblioteka, plebania i dom dla przyjeżdżających kapłanów, ponadto budynek przeznaczony do działalności charytatywnej przebudowany w l. 2006-2007. Od 2003 r. działa tam m.in. stołówka i ambulatorium.
Niestety plebania i dom katechetyczny, adaptowane z zakupionych kiedyś prywatnych domów, znajdują się w złym stanie technicznym, a ich utrzymanie staje się coraz droższe. W tej sytuacji stajemy przed dylematem, czy je remontować, czy też wybudować na posiadanej działce nowy budynek plebanii i centrum duszpasterskiego.
Po przeprowadzeniu analizy kosztów wydaje się, że lepszym rozwiązaniem jest wybudowanie nowego budynku dostosowanego do potrzeb duszpasterstwa. Wstępny projekt takiego budynku został opracowany ze szczególnym uwzględnieniem funkcjonalności oraz ekonomii. Budowa będzie prowadzona na terytorium należącym do parafii i nie będzie powodować większych trudności w jej funkcjonowaniu.
 
Chromtau
W odległości 100 km od Akjubińska, znajduje się miasto Chromtau, które szczyci się drugim miejscem w świecie, gdy chodzi o złoża chromu. Jest ono oddalone od Atyrau o około 700 km. Problem w tym, że na odcinku około 300 km. nie ma normalnej, przejezdnej drogi. Zwykle jedzie się obok tej bitej, przez step, ale samochodem osobowym to bardzo czasochłonne i prawie niemożliwe. Księża jeżdżą zwykle pociągiem.
Parafia Świętej Rodziny w Chromtau została założona w 1988 roku. W latach osiemdziesiątych XX wieku zaczęto w Chromtau czynić pierwsze starania o rejestrację parafii. 07 czerwca 1988 r. w Moskwie wydano zgodę na utworzenie katolickiej wspólnoty religijnej w Chromtau. 14 września 1988 r. Eugenia Martin podarowała parafii połowę swojego domu wraz z działką. Dom ten służy do tej pory jako kaplica.
W 1994 r. do Aktjubińska na stałe przybyli kapłani: ks. Tadeusz Smereczyński i ks. Guido Becker. Rozpoczął się nowy okres w życiu parafii. Szczególnie ks. Becker otoczył opieką duszpasterską wspólnotę religijną Chromtau złożoną z mieszkańców pochodzenia niemieckiego. Od tego czasu można mówić o parafii, jako takiej, a raczej filii parafii aktjubińskiej.
4 lutego 2004 r. ks.Janusz Kaleta, administrator apostolski w Atyrau erygował w Chromtau samodzielną parafię pod wezwaniem Świętej Rodziny. W tymże roku zostało zakupione mieszkanie dla kapłana, w którym zamieszkał ks. Jan Trela - pierwszy administrator parafii (obecnie administrator w Uralsku). W sierpniu 2005 r. administratorem w Chromtau został ks.Janusz Potok - pochodzący z diecezji tarnowskiej. W tym roku dołączył do niego ks. Piotr Kluza, także rodak z naszej diecezji..
Od 2006 r. ks.biskup Janusz Kaleta i ks.Janusz Potok starają się uzyskać działkę budowlaną dla nowego kościoła. Niestety, jak do tej pory, ich wysiłki są bezowocne. Trzeba się spodziewać, że przynajmniej w ciągu najbliższych trzech - czterech lat będą musieli korzystać z domu modlitwy, który jest obecnie w posiadaniu parafii. Niestety znajduje się on w złym stanie technicznym. Trzeba będzie wykonać dosyć poważne prace remontowe, aby mógł nam dalej służyć.
 
Parafia Świętej Rodziny w Chromtau
Proboszcz  - ks. Janusz Potok
Adres: ul. Eset - Batyra 5/29
031100 Chromtau
Tel.: + 7 71336 -22180
E-mail: janpot22@interia.pl
http://www.catholic-kazakhstan.org/Chromtau
 
Kończąc artykuł o parafiach wchodzących w skład Administratury Apostolskiej pragnę podziękować Wam, Drodzy Czytelnicy, za wszelką pomoc dla tamtejszego Kościoła. Módlmy się, żeby ziarno Ewangelii zasiane przez kapłanów na kazachskiej ziemi mogło wydać obfity plon.
Dk.Bronisław Zieliński
324541