Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Upadnij na kolana...

Treść


.
Upadnij na kolana...
.
.
    W czasie wystawienia Najświętszego Sakramentu bardzo często intonowana jest pieśń:
Upadnij na kolana,
Ludu czcią przejęty
Uwielbiaj swego Pana:
Święty, Święty, Święty...
     Piękna pieśń, która przypomina, z KIM mam do czynienia, z KIM rozmawiam, KOMU oddaję cześć. Niestety coraz powszechniejsze stają się postawy, które bardzo daleko odbiegają od treści śpiewanych słów. Humorystycznie można te współczesne „upadnięcia na kolana” nazwać i przedstawić graficznie następująco:
 • klęk typu „konik polny”
 • klęk półsiadany z improwizacją na temat znaku krzyża
 • klęk pozorny
 • klęk półpełny
     Można i trzeba by było potraktować takie postawy, jako żart czy kącik humoru.
Niestety przestaje być to śmieszne, kiedy coraz częściej właśnie w taki sposób padamy na kolana przed Panem i to jest nasza forma uwielbienia Boga.
     Rozpoczynamy nowy Rok Liturgiczny a z nowym czasem łatwiej jest wprowadzać zmiany, zwłaszcza wówczas, kiedy są to zmiany na lepsze. Warto zatem przypomnieć sobie, jakie mamy postawy liturgiczne i w jakich momentach liturgii je przyjmujemy.
1. Postawa siedząca
 • jest postawą słuchania i skupienia.
 • siedzimy w czasie czytań, psalmu, kazania, przygotowania darów, ogłoszeń parafialnych.
 • nie trzymamy nogi na nogę (nawet, jeśli mamy ładne J).
2. Postawa stojąca
 • jest postawą szacunku i gotowości.
 • stoimy w czasie obrzędów wstępnych i obrzędów zakończenia z wyjątkiem ogłoszeń, w czasie śpiewu przed Ewangelią i w czasie Ewangelii, wyznania wiary i modlitwy powszechnej, po przygotowaniu darów do przeistoczenia i od śpiewu "Ojcze nasz..." do "Baranku Boży..." włącznie.
3. Postawa klęcząca
 • to postawa modlitwy, czci i największego uwielbienia.
 • klęczymy zawsze przed Najświętszym Sakramentem, czyli w czasie przeistoczenia, przy otwartym tabernakulum, w czasie Komunii, przed Najświętszym Sakramentem w monstrancji i na słowa "Oto Baranek Boży..."
 • klęcząc zawsze mamy złożone ręce
4. Leżenie krzyżem - stosowane w Wielki Piątek i podczas święceń (diakonatu, prezbiteratu, biskupich); ślubów w zgromadzeniu zakonnym.
    Liturgia, dokonuje się za pośrednictwem widzialnych znaków i one wypowiadają naszą wiarę. Warto dołożyć jak najwięcej starań, by nasza zewnętrzna forma uczestnictwa w Eucharystii była jej świadectwem.
AS
324584