Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Uroczystość odpustowa w kościele parafialnym św.Elżbiety Węgierskiej

Treść


.
UROCZYSTOŚĆ ODPUSTOWA
W KOŚCIELE PARAFIALNYM
św. Elżbiety Węgierskiej
 
Elżbieto święta z królewskiego rodu,
ozdobo chrześcijan i naszego grodu.
Patronko nasza, wzorze świętej wiary
Tyś się nie bała największej ofiary.
.
.
     Jak każdego roku, w połowie listopada pochylamy głowy przed św.Elżbietą, patronką naszej Parafii i kościoła przeżywając odpust parafialny. W tym roku uroczystość zewnętrzna odbyła się w niedzielę, 16-go listopada. Sumie odpustowej przewodniczył ks.kanonik Stefan Tokarz, a homilię wygłosił ks.Marek Tabor, kapelan Klasztoru Sióstr Klarysek.
     Kaznodzieja ukazał nam świętych, w tym osobę św. Elżbiety, jako wzór naszego życia. Nasi patronowie to osoby, do których możemy odwoływać się nie tylko w chwilach potrzeb i trudności. Oni pokazują swoim życiem, jakimi wartościami i wyborami mamy się kierować w codziennym postępowaniu. Św.Elżbieta dała nam przykład miłości dla słabszych i potrzebujących. Ona ukazała, jak powinno wyrażać się miłowanie w czynie, o którym mówił św.Jan w swoim liście czytanym w czasie liturgii słowa odpustowej uroczystości: „Dzieci, nie miłujmy słowem i językiem, ale czynem i prawdą”.
     Drugim filarem miłowania, to prawda i jej przyjęcie dokonujące się w Bogu. Wartości te Kaznodzieja szeroko omawiał i zachęcał do wprowadzania w zwykłą codzienność naszego życia.
     Oby rzeczywiście św. Elżbieta - kobieta o wyjątkowej sile wiary i miłości bliźniego, była nam wzorem w naszym codziennym obcowaniu z ludźmi. Jej postać; przed wiekami wybrana Staremu Sączowi za patronkę, niech pomoże nam bardziej bezinteresownie i hojniej służyć napotykanym ludziom i rozwijać w sobie zadatek świętości ofiarowany nam przez Boga w sakramencie chrztu świętego.
(Myśli zebrały Siostry Służebniczki)
327409