Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

O uwagę prosi Parafialny Oddział Akcji Katolickiej

Treść


.
            
O uwagę prosi
Parafialny Oddział
Akcji Katolickiej
JESZCZE JEDEN
MAŁY, ALE WAŻNY
JUBILEUSZ
...............................................................    

.
„Myślę, że po to są wiersze, ich bieg ku sercu człowieka, by szerzej szła coraz szerzej przez kontynenty jutrzenka” - pisał poeta, a ja parafrazując jego słowa myślę, że po to jest Akcja Katolicka, jej apostolska działalność, by szerzej rosła i coraz szerzej rozkwitała miłość Chrystusa, a potwierdzona czynem Ewangelia pomagała błądzącym znaleźć drogę do Niego i zawierzyć bez reszty Bożemu Miłosierdziu.
     Jesteśmy wybrani na uczniów Chrystusa, bądźmy więc Jego Świadkami. To zadanie każdego Chrześcijanina a szczególnie członków Akcji Katolickiej, która w Starym Saczu ma już 10 lat i działa pod troskliwą opieką ks.prałata Alfreda Kurka. 10 lat posługiwania świeckich w parafii, przy współpracy z Caritasem, Towarzystwem Rodzin Katolickich i Chórem Parafialnym.
     Bogaty i ciekawy jest program naszej pracy. Obejmuje on spotkania formacyjne, których celem ubogacenie członków stowarzyszenia, by byli rzecznikami tworzonego dobra i promieniowali w środowisku apostolstwem wiary.
Podstawowym zadaniem, obok niesienia pomocy potrzebującym, stawianie na młodzież, która jest przecież przyszłością Kościoła. To przygotowywanie młodych do uczestnictwa w życiu parafii i do Chrystusowej służby odbywało się także poprzez licznie organizowane różne konkursy, wycieczki i pielgrzymki. Szlakiem sacrum byliśmy na Jasnej Górze, Kalwarii Zebrzydowskiej i Pacławskiej, w Ludźmierzu, Niepokalanowie, Licheniu i Gietrzwałdzie oraz wielu innych miejscach nie tylko na Sądeckiej Ziemi. Dostarczały te pielgrzymki bogatych przeżyć, pomagały pogłębiać mądrość rozumu i serca. Uczą się jej także dzieci w grupach misyjnych, gdzie pomagają innym dzieciom. Organizowane od kilku lat w okresie świątecznym mają już swoją piękną tradycję i doskonale zdają egzamin z wrażliwości na cudze cierpienie i społeczne zaangażowanie.
    Owocną i ciekawą formą naszej aktywności była współpraca z Caritasem oraz towarzyskie spotkania z zaprzyjaźnionymi oddziałami w Barcicach, Czarnym Potoku i w Łącku. Najważniejszym punktem spotkania była msza św. w naszej oprawie liturgicznej, jakiś występ artystyczny w wykonaniu dzieci szkolnych, a później wymiana doświadczeń przy herbacie i małej czarnej.
     Także z naszej inicjatywy w Starym Sączu odbywały się w święto Chrystusa Króla - patrona AK - patronalne zjazdy członków stowarzyszenia, także z innych zaprzyjaźnionych dekanatów. Informacje podawaliśmy na stronie internetowej, którą też mamy.
     Do szczególnie udanych ostatnio inicjatyw należy aukcja dzieł sztuki na rzecz chorych dzieci przeprowadzona w czerwcu br. w dziewiątą rocznicę kanonizacji bł.Kingi i pobytu Ojca Świętego Jana Pawła II w Starym Sączu. Ta piękna impreza odbyła się w ramach V Diecezjalnego Festynu Rodzin, organizowanego przy Ołtarzu Papieskim. POAK przy parafii św.Elżbiety przeprowadził wtedy aukcję dzieł sztuki, wyrobów rękodzieła artystycznego i innych na rzecz chorych dzieci.
     Serdecznie dziękujemy licznym ofiarodawcom, wśród których chcemy szczególnie wyróżnić: p.Józefę Kamińską - obraz olejny, p.M.Skut - akwarele, p.Jana Wilusza - ceramika, p.Marię Zygmunt - serwetki, Firmie Cupicha - wyroby jubilerskie, p.J.Gurgula - rzeźba.
     Szczególne słowa uznania i podziękowania kierujemy do prowadzących aukcję W.Laska, Radio RDN - Małopolska za profesjonalizm, swadę i humor. Wszyscy przy tej okazji świetnie się bawili.
     Pieniądze z aukcji wspólnie z Parafialnym Oddziałem Caritas zostały rozdzielone najbardziej potrzebującym dzieciom i niepełnosprawnym.
     W imieniu obdarowanych chorych dzieci i ich rodziców bardzo dziękujemy wszystkim ofiarodawcom, organizatorom i prowadzącym aukcję. Dziękujemy również Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich za umożliwienie przeprowadzania aukcji i współpracę z Akcją Katolicką. Zamierzamy prowadzić podobne akcje przy okazji rocznic kanonizacji bł.Kingi w następnych latach.
     Pracy mamy dużo i więcej jeszcze można by zrobić, ale pracowników mało, stąd to serdeczne nasze zaproszenie. Parafialny Oddział Akcji Katolickiej jest otwarty na nowych członków i z radością powita każdego, kto ukończył 18 lat i nie myśli tylko o sobie. Nie o wielkie czyny i ofiary tu chodzi, ale o pracę nad sobą, o dobry przykład, umacnianie serdecznych więzi między ludźmi, pomoc świadczoną potrzebującym, o wrażliwość społeczną w duchu miłości miłosiernej i wrażliwość estetyczną, językową. Niech nasz piękny język chwali Ciebie Chryste i nie profanuje świętości, do której jesteśmy powołani i zaproszeni.
     „Dopomóż nam, Panie, osiągnąć te cele. Dopomóż, byśmy nigdy nie sądzili według zewnętrznych pozorów, ale upatrywali to, co piękne i dobre w duszach bliźnich i zawsze Ciebie szukali”.
Zbliżają się Święta, rodzinne święta miłości odwzajemnionej. „Niech przeżywana na nowo Tajemnica Chrystusa będzie źródłem światła i radości oraz mocy i pokoju.” Niech umocni nadzieję na Nowy Rok niosący światło promieni Bożego Miłosierdzia i nowymi członkami ubogaci świeckie apostolstwo Akcji Katolickiej w Starym Sączu
W imieniu Zarządu POAK - Halina Borowska
327409