Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

TELEGRAM - Caritas

Treść


.
Telegram
 
- do ofiarnych Sponsorów, Przyjaciół i Sympatyków Caritasu.
„Dzielmy się chlebem jak miłością i czyńmy dobro, póki jeszcze mamy czas. Nie ustawajmy!”
     Z tym przesłaniem św.Pawła zwracamy się o pomoc w przygotowaniu około 300 żywnościowych paczek świątecznych. Produkty i ofiary pieniężne można składać, tradycyjnym już zwyczajem, za pośrednictwem ks.Proboszcza, siostry Eleonory i Sióstr Służebniczek oraz w kościele do puszek i do kosza.
„Czasem trzeba bez słowa jednego dłoń na czyjejś położyć dłoni jak opłatek biały i czysty… Wtedy właśnie przychodzi Chrystus.”
Niech będzie razem z Wami i błogosławi za każdy odruch serca, za każde wsparcie dla naszej świątecznej akcji.
Zarząd POC w Starym, Sączu
324541