Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Podziękowanie ks.prałata Alfreda Kurka wygłoszone 23 sierpnia 2009 r.

Treść


.
Dziękując Bogu - pragnę wyrazić wdzięczność ludziom
Podziękowanie ks.prałata Alfreda Kurka
wygłoszone 23 sierpnia 2009 r.
 
    Dziękując Bogu za 45 lat kapłaństwa i 38 lat posługi w tej parafii pragnę wyrazić wdzięczność dla wszystkich, z którymi pracowałem w Starym Sączu. Dziękuję księżom katechetom aktualnie pracującym i tym, którzy w ciągu 23 lat pomagali w pracy duszpasterskiej - a było ich 24, księżom rezydującym: ks.prałatowi Józefowi Grzegorzkowi, ks.dziekanowi Pawłowi Tyrawskiemu, ks.kanonikowi Adamowi Plichcie - który aktualnie jest w szpitalu w Krakowie i przeżywa trudne chwile, polecajmy Go w modlitwie Bogu. Dziękuję Siostrom Służebniczkom, które aktualnie pracują i tym, które pracowały w Starym Sączu, za okazywaną pomoc w pracy duszpasterskiej, w różnych dziedzinach życia parafialnego; Siostrom Klaryskom za ich modlitwę i ofiarę duchową na rzecz parafii wraz z księdzem kapelanem Markiem - obecnym Proboszczem, który służąc przez 9 lat w kościele klasztornym, służył całej parafii. Dziękuję wszystkim stowarzyszeniom parafialnym: Radzie Duszpasterskiej, Akcji Katolickiej, Parafialnemu Oddziałowi Caritas, Stowarzyszeniu Rodzin Katolickich, Towarzystwu Przyjaciół WSD, pracownikom Poradni Rodzinnej - te podziękowania kieruję na ręce wszystkich prezesów.
Dziękuję niestrudzonemu w pracy całemu zespołowi redakcyjnemu czasopisma „Z Grodu Kingi" - za ogromny trud związany z jego tworzeniem w ciągu 11 lat, Chórowi Parafialnemu, Orkiestrze Dętej składam na ręce p.Stanisława Dąbrowskiego, Zespołom Różańcowym za modlitwę oraz materialne wspieranie misji i parafii, a także za dyżury w kościele. Bóg zapłać wszystkim pracownikom kościelnym: p.Kościelnemu, p.Organiście, tym, którzy przez cały rok utrzymują porządek i czystość w kościele i wokół kościoła. Dziękuję za pracę w kancelarii parafialnej.
Dziękuję Paniom aktualnie pracującym w kuchni i tym, które przez 38 lat żywiły mnie i księży współpracowników, szczególnie dziękuję Pani, która setki stron ksiąg metrykalnych skopiowała do Archiwum Diecezjalnego.
Słowa wdzięczności kieruję do władz świeckich naszego miasta za owocną współpracę z parafią oraz wszelką pomoc okazywaną przy remontach. To podziękowanie składam na ręce p.burmistrza Mariana Cyconia jak i poprzednio sprawującym tę funkcję. Wyrażam serdeczną wdzięczność Dyrekcjom Szkół zarówno podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, za wzorową współpracę w dziedzinie nauczania i wychowania młodego pokolenia.
Dziękuję wszystkim mieszkańcom Starego Sącza zamieszkującym obydwie parafie: św.Elżbiety i Miłosierdzia Bożego za ponoszenie kosztów remontów, konserwacji i budowy obiektów kościelnych. Jestem przekonany i cieszę się bardzo, że odchodząc z urzędu Proboszcza nie mam żadnych wrogów i jeszcze raz składam za wszystko wszystkim serdeczne Bóg zapłać. Proszę o modlitwę, abym miał zdrowie i siły by dalej pracować i służyć Wam. Dziękuję księdzu dziekanowi, prałatowi - Józefowi Atłasowi - proboszczowi Nowego Sącza-Biegonic, za udział w Mszy św. 16 sierpnia i kanoniczne przekazanie, z polecenia ks.bpa Ordynariusza, probostwa parafii św.Elżbiety w Starym Sączu ks.Markowi Taborowi. Równocześnie pragnę złożyć mu serdeczne życzenia obfitych łask Bożych, Bożego błogosławieństwa, zdrowia i sił do pracy duszpasterskiej, szacunku i zrozumienia ze strony parafian. Tylko wtedy ks.proboszcz Marek będzie mógł owocnie pracować dla chwały Bożej i zbawienia wiernych.
Szczęść Boże!
322508