Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

> Akademia Nowego Życia <

Treść


.
„Akademia Nowego Życia”
 
   W październiku rozpocznie się realizacja projektu „Akademia Nowego Życia”, którego głównym celem będzie wsparcie mieszkanek miasta i gminy Stary Sącz, żyjących w trudnych warunkach, w rodzinach objętych długotrwałym korzystaniem z opieki społecznej, a szczególnie z rodzin dotkniętych przemocą, alkoholizmem, bezrobociem. Ten partnerski projekt realizowany będzie przez Fundację Rozwoju Ziem Górskich ze Starego Sącza oraz Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych i Oświatowych Cumulus z Gromnika w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
    Dzięki dofinansowaniu z Europejskiego Funduszu Społecznego 10 kobiet będzie mogło bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach integracyjno-motywacyjnych prowadzonych przez psychologów i trenerów motywacyjnych, w treningach asertywności, będzie mogło także skorzystać z indywidualnego doradztwa psychologicznego. Z drugiej strony udział w projekcie stanie się okazją do zdobycia praktycznych umiejętności, np. podstawy obsługi komputera, sporządzania CV, przygotowania do zaistnienia na rynku pracy. Przy naborze uczestniczek do projektu bardzo ważną odgrywa Ośrodek Pomocy Społecznej w Starym Sączu, którego pracownicy socjalni mają doskonałe rozeznanie, którym paniom udział w projekcie może rzeczywiście pomóc.
Organizatorom zależy szczególnie na przeniesieniu aktywności zagrożonych kobiet z obszaru pozyskiwania różnego rodzaju zasiłków w obszar aktywności własnej poprzez wzrost świadomości wartości podjęcia kształcenia i zatrudnienia oraz na psychologicznym wsparciu uczestniczek.
    Brak wiedzy, pomysłu i wiary w siebie i sukces w swoim życiu oraz osamotnienie przy zmaganiu się z problemami ponad siły powoduje niemoc, a często nawet dramatyczne problemy kobiet i ich rodzin. Konieczne jest wspieranie nie tylko finansowe, ale może nawet przede wszystkim dostarczanie wiedzy i kształcenie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, radzenia sobie ze stresem, z emocjami.
    Potrzebna jest zmiana świadomości, pozwalająca zachować godność i poczucie własnej wartości. Jeśli jesteś zainteresowana udziałem w tego typu grupie wsparcia zadzwoń pod nr 781651201.
Barbara Knapik
322508