Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium - październik

Treść


.
Kalendarium - październik 2009 r.
Intencje Apostolstwa Modlitwy
.
Ogólna: Aby niedziela była przeżywana jako dzień, w którym chrześcijanie gromadzą
             się, by wyznawać wiarę w zmartwychwstałego Pana, uczestnicząc w Uczcie
             Eucharystycznej.
Misyjna: Aby cały lud Boży, któremu Chrystus polecił iść i głosić Ewangelię całemu
             stworzeniu, poczuwał się do odpowiedzialności za misję i uważał ją za
             najważniejszą  posługę, jaką może ofiarować ludzkości.
.

.
  1 - czwartek      św.Teresy od Dzieciątka Jezus, dziewicy, doktora Kościoła *1873 +1897
  2 - piątek          śś.Aniołów Stróżów
  4 - niedziela      27 niedziela zwykła (Ew. Mk. 10, 2-16), „Pozwólcie dzieciom przychodzić
                           do mnie”
  5 - poniedz.       św.Faustyny Kowalskiej, dziewicy *1905 +1938, kanonizowana w 2000  r.
  7 - środa           NMP. Różańcowej
  9 - piątek          bł.Wincentego Kadłubka, biskupa *1160 +1223
11 - niedziela     28 niedziela zwykła (Ew. Mk. 10,17-30), „Nauczycielu dobry, co mam
                           czynić, aby osiągnąć życie wieczne?”
13 - wtorek         bł.Honorata Koźmińskiego, kapłana *1829 +1916
15 - czwartek      św.Teresy od Jezusa, dziewicy, doktora Kościoła *1515 +1582
16 - piątek         św.Jadwigi Śląskiej patronki budownictwa sakralnego *1174 +1243
17 - sobota        św.Ignacego Antiocheńskiego biskupa i męczennika +107
18 - niedziela     29 niedziela zwykła (Ew. Mk. 10, 35-45), „Kto by chciał być pierwszym
                          między wami, niech będzie niewolnikiem wszystkich”
20 - wtorek         św.Jana Kantego, kapłana *1390 +1473
21 - środa          bł.Jakuba  Strzemię, biskupa *1340 +1409
22 - czwartek     rocznica poświecenia Bazyliki Katedralnej w Tarnowie
25 - niedziela     rocznica poświęcenia własnego kościoła (30 niedziela), „Nie róbcie z domu
                          Ojca mego targowiska”
28 - środa         śś.Apostołów Szymona i Judy Tadeusza
Przysłowia:        „Liść na drzewie mocno trzyma, nie tak prędko przyjdzie zima”, „Na święty
                          Łukasz (18) próżno grzybów szukasz, lecz rydz jeszcze nie zawadzi, jeśli
                          mróz go nie zdradzi”
324541