Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Doroczna kwesta cmentarna!

Treść


.
Doroczna kwesta cmentarna!
 
    Podobnie jak w latach poprzednich w dniu 1 listopada br. Towarzystwo Miłośników Starego Sącza przeprowadzi już piątą kwestę na odnowę pomników na starym i nowym cmentarzu. Akcja ta spotykała się zawsze z życzliwym poparciem mieszkańców Starego Sącza i nie tylko. Za zebrane łącznie 17817 złotych odnowiono 14 nagrobków opuszczonych, zaniedbanych, a posiadających wielką wartość artystyczną i poznawczą jak np. pomnik ks. Michała Przywary, piękne aniołki, św. Antoniego i inne. Wszystkie można podziwiać spacerując po starosądeckich cmentarzach.
.

.
    Wyrażamy głębokie przekonanie, że kwestujące władze samorządowe miasta oraz aktywiści Towarzystwa Miłośników Starego Sącza, a także towarzysząca im młodzież, spotkają się z życzliwym, finansowym poparciem społeczeństwa.

Następne nagrobki czekają!

324503