Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Starosądecki Krąg Biblijny zainicjował swoją działalność

Treść


.
„Nieznajomość Pisma Świętego jest nieznajomością Chrystusa”
św.Hieronim
 
STAROSĄDECKI KRĄG BIBLIJNY
ZAINICJOWAŁ SWOJĄ DZIAŁALNOŚĆ
 
    Ojciec Święty Jan Paweł II powiedział: „Aby poznać prawdziwą tożsamość Chrystusa, chrześcijanie powinni powrócić z odnowionym zapałem do Biblii, czy to przez świętą Liturgię przepełnioną Słowem Bożym, czy to przez pobożną lekturę, czy przez odpowiednie do tego instytucje i inne pomoce.
Uczmy się korzystać z Pisma Świętego jako źródła Prawdy objawionej. Ono ułatwi nam wniknąć w głębię Odkupienia i otworzyć się na tajemnicę Chrystusa. Słowo Boże niech kształtuje nasze życie i postępowanie, abyśmy jak Apostołowie stawali się głosicielami i świadkami Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi.
    Pismo Święte, jest jak orzeźwiająca woda i jak pożywienie, którym karmi się człowiek wierzący. Dlatego zachęcam wszystkich do jak najbliższych i najczęstszych kontaktów ze Słowem Bożym, do otwarcia się na jego działanie, na jego uzdrawiającą i stwórczą moc. Umiejętność czytania Pisma Świętego ma podstawowe znaczenie dla każdego wierzącego. Jest pierwszym krokiem na drodze, której następne etapy to medytacja i z kolei modlitwa w ścisłym sensie tego słowa. Właśnie modlitwa, inspirowana przez Pismo Święte, jest najważniejszą drogą rozwoju duchowości chrześcijańskiej. Kto potrafi poświęcić jej czas i siły, zbiera potem obfite owoce. Módlmy się - kończył Ojciec Święty - aby każdy chrześcijanin i każdy człowiek, który poszukuje prawdy, stał się pielgrzymem Pisma Świętego, uczył się spożywać każdego dnia chleb Słowa Życia Stawajcie się jak Apostołowie głosicielami, świadkami Dobrej Nowiny aż po krańce ziemi”.
    Słowo Boże, Pismo Święte, Dobra Nowina, Biblia. Ileż to razy próbowaliśmy wertować jego karty i usiłować zrozumieć zawarte tam treści. Kiedy okazywało się to za trudne, mało zrozumiałe, czy wręcz nużące kierowaliśmy się do niewielkiej książki Tomasza Kempisa „O naśladowaniu Chrystusa” - znanej od 1418 roku i ponoć właśnie po Piśmie Świętym najpopularniejszej książki. W rozdziale V „O czytaniu Pisma Świętego” napisano:
„W Piśmie Świętym należy szukać prawdy a nie wymowy. Każdą księgę świętą powinno się czytać w takim duchu, w jakim była napisana. Mamy szukać w Piśmie Świętym raczej pożytku niż subtelności stylu. Równie chętnie powinniśmy czytać książki pobożne i proste, jak wzniosłe i głębokie. Niech cię nie obchodzi powaga piszącego ani to, czy wiele, czy mało sztuki pisania posiadał, lecz niech cię do czytania skłania umiłowanie czystej prawdy. Nie pytaj, kto to powiedział, lecz zważaj na to, co mówi.
„Ludzie przemijają, lecz prawda Pańska trwa na wieki” (Ps 116,2). Bez względu na osoby przemawia do nas Bóg rozmaitymi sposobami. W czytaniu Pisma Świętego przeszkadza nam często nasza ciekawość, chcemy bowiem zrozumieć i roztrząsać to, co należy przyjąć w prostocie ducha. Jeśli chcesz mieć korzyść z czytania, czytaj z pokorą, prostotą i wiarą a nigdy nie chciej mieć sławy uczonego. Pytaj chętnie i przysłuchuj się w milczeniu słowom ludzi świętych. Nie lekceważ przypowieści mądrych starców (Syr 8, 9). albowiem powiedziano je nie bez przyczyny”.
    Te słowa też nie łatwo rozważyć. I zaraz cisną się na myśl pytania: Jak czytać Pismo, co nam może pomóc w jego zrozumieniu, co nam daje czytanie Pisma? W książce „Krąg biblijny i franciszkański” Roman Brandstaetter o głośnym czytaniu Pisma Świetnego pisze tak: „Czy próbowałeś kiedyś czytać na głos Pismo Święte? Wieczorem przy stole, w gronie najbliższej rodziny? A może czytałeś je głośno przed snem, tylko dla siebie, jak to czynił Juliusz Słowacki? (...) Posłuchaj... Czytając na głos Pismo Święte w gronie najbliższej rodziny, spróbuj sobie wyobrazić, że żyjesz przed dwoma tysiącami lat w Jerozolimie i opowiadasz u stóp Góry Oliwnej garstce ludzi dzieje Jezusa z Nazaretu. Posługujesz się metodą narracyjną ówczesnych opowiadaczy biblijnych dziejów". (Roman Brandstaetter, „Krąg biblijny i franciszkański” Wydawnictwo M.Kraków 2004)
 
Tym i innym problemom może zaradzić Krąg Biblijny.
    Na pierwsze spotkanie starosądeckiego Kręgu Biblijnego przyszło do Domu Parafialnego około 20 osób. Modlitwę Biblią będzie prowadził ks.Janusz Ul, który powiedział: „Kręgi Biblijne to nie tylko grupa osób czytających Pismo Święte. To nie miejsce, gdzie tylko czyta się i rozważa Słowa Boga. To nie tylko poznawanie dziejów historii, jak przemawiał i jak działał Bóg. To także modlitwa Biblią. Czytanie duchowne, zwane także z łacińska lectio divina, to forma modlitwy Słowem Bożym”. Św.Benedykt w swojej Regule zaleca, by czytać i rozważać Słowo Boże, by powracać do znanych i czytanych fragmentów, by rozsmakować się w Piśmie Świętym.
    Spotkania odbywać się będą w każdą środę po wieczornej Mszy św. czyli około godziny 18.40. O kolejnych doświadczeniach, płynących z lektury Biblii, postaramy się pisać na naszych łamach.
Jolanta Czech
322508