Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Jesienne budzenie się ŻYCIA

Treść


.
Jesienne budzenie się ŻYCIA
 
   Wrzesień..., październik..., opadają liście, dni coraz krótsze i większość nas doświadcza, że przyroda powoli przygotowuje się do zimowego odpoczynku. Zupełnie inaczej wygląda życie szkolne i życie różnych parafialnych duszpasterstw. Tutaj wraz z początkiem jesieni rozpoczyna się po prostu życie.
    Przy naszej parafii rozpoczęły spotkania grupy dziecięce i młodzieżowe, czyli Dziewczęca Służba Maryjna, Grupa Misyjna oraz Grupa Ruchu Czystych Serc. Chcemy przypomnieć i przybliżyć, czym są wspomniane grupy i jakie postawy chcą poprzez formację wypracować razem z dziećmi i młodzieżą.
   DSM - czyli Dziewczęca Służba Maryjna - ta nazwa zawiera najkrótszą syntezę programu duszpasterskiego realizowanego dla duchowego i moralnego rozwoju dziewcząt. Celem istnienia grupy jest najogólniej mówiąc służba, czyli działanie dla czyjegoś dobra, poświęcenie sił, praca dla jakiejś ważnej i dobrej sprawy czy idei. Służyć, to znaczy także być do czyjejś dyspozycji, być komuś w czymś pomocnym. Szczególnie bliskim i zawsze aktualnym ideałem służby jest dla dziewcząt Maryja. Do Grupy DSM-u należą dziewczęta od 3 klasy Szkoły Podstawowej do Gimnazjum. Na cotygodniowych spotkaniach dziewczęta poznają Maryję oraz szukają możliwości naśladowania Jej w swoim codziennym życiu. Nie brakuje także radości i zabawy, bo przecież sobotnie spotkania nie są dodatkową lekcja katechezy.
.

.

.
    Wszystkie chętne dziewczynki, dziewczęta zapraszamy w każdą sobotę na godzinę 10.00, do Domu Parafialnego.
    GRUPA MISYJNA - przy naszej Parafii działa w ramach PAPIESKIEGO DZIEŁA MISYJNEGO DZIECI. Założyciel dzieła, Bp Forbin-Janson pragnął na wrażliwości i miłości dzieci zbudować przyjaźń i solidarność bez granic. Wrażliwość dzieci jakby uzupełnia brak wrażliwości dorosłych na tragiczny los dzieci umierających z głodu, osieroconych, wykorzystywanych, prześladowanych. Tak zrodziło się dzieło dziecięcej pomocy niesionej najbardziej potrzebującym.
    Dziś na całym świecie Dzieło to przyczynia się do budzenia ducha powszechnego braterstwa, popiera integralny rozwój dzieci, kształtuje ich misyjną świadomość i otwarcie na cały świat. Jan Paweł II z okazji Międzynarodowego Roku Dziecka określił PDMD jako „prawdziwą sieć solidarności ludzkiej i duchowej pomiędzy dziećmi starych i nowych kontynentów”.
    Spotkania Małych Misjonarzy przy naszej Parafii odbywają się co dwa tygodnie w soboty, o godzinie 9.00. Poznajemy na nich życie w różnych krajach misyjnych, sylwetki misjonarzy no i oczywiście jest troszeczkę zabawy. Takim ważnym momentem w naszej formacji jest przygotowanie się do misyjnego kolędowania, które odbywa się w okresie świątecznym.
    Jeżeli chcesz razem z nami rozciągać sieć ludzkiej i duchowej solidarności - to serdecznie zapraszamy.
    RCS - Ruch Czystych Serc jest wspólnotą młodych ludzi z całego świata, którzy chcą iść przez życie z czystym sercem odrzucając kłamstwo reklam związanych z pornografią i seksem. Zawierzają oni swoje życie Chrystusowi i od niego uczą się prawdziwej miłości.
    W naszej parafii grupka taka zawiązała się po peregrynacji relikwii bł.Karoliny Kózka, kiedy kilkoro młodych ludzi złożyło przyrzecznie czystości do dnia zawarcia sakramentu małżeństwa. Obecnie, spotykają się każdego tygodnia, by poprzez pochylenie się nad Ewangelią i podzielenie się nią szukać siły i inspiracji do dawania świadectwa Chrystusowi w codzienności. Spotkania odbywają się w piątki o godzinie 17.00.
     Celem każdej z tych grup jest pomoc w pracy nad sobą i w duchowej oraz chrześcijańskiej formacji. Poza spotkaniami, które odbywamy w ramach każdej wspólnoty, to spotykamy się także wspólnie. Okazją są organizowane wycieczki, ogniska, jeżeli dopisze nam pogoda, jak miało to miejsce w sobotę 19 września czy spotykania z okazji świąt, karnawału. Bo raźniej iść do Nieba we wspólnocie - dlatego raz jeszcze ZAPRASZAMY !!!
 
Opr. S.Agnia
324010