Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

DZIEŃ PAPIESKI

Treść


.
DZIEŃ  PAPIESKI
 
- to święto państwowe obchodzone w dniu 16 października, w rocznicę (16.10.1978) wyboru arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły na głowę Kościoła katolickiego. Święto to zostało ustanowione decyzją Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej ustawą z dnia 27 lipca 2005 roku "w hołdzie największemu autorytetowi XX wieku".
   Od 2001 roku w niedzielę poprzedzającą 16 października Dzień Papieski obchodzony jest w polskim Kościele Katolickim.
„Jan Paweł II - Papież Wolności” - to hasło tegorocznego, dziewiątego już Dnia Papieskiego, który obchodzić będziemy w niedzielę 11 października.
    Po raz pierwszy w haśle Papieskiego Dnia zostało użyte słowo papież. Połączenie następcy Świętego Piotra ze słowem wolność, wyraża przekonanie, że Jan Paweł II przypisywał promowaniu wolności miejsce fundamentalne, zyskując sobie tym samym prawo do miana: Papież Wolności!
    Losy Karola Wojtyły i późniejsze nauczanie Jana Pawła II dowodzą, że wolność potrzebna jest człowiekowi, wcale nie mniej niż chleb, miłość czy pokój. Brak wolności prowadzi do osłabienia siły ducha, załamania, a nawet degradacji ludzkiej godności. Człowiek, zdaniem Papieża, jest stworzony do wolności. Jan Paweł II wielokrotnie podkreślał, że polem właściwym do pracy nad wolnością jest ludzkie sumienie - sanktuarium człowieka. W nim dokonują się kluczowe wybory. Sumienie nieustannie wzywa do wierności Bożym prawom i Ewangelii, które nie ograniczają jego wolności, jak często się sądzi, lecz są jej gwarantem. Dlatego papież stwierdza z całą mocą: wolność to służyć Chrystusowi! Tak rozumiana wolność poświęca się dla innych, szczególnie potrzebujących, pomnaża dobro wspólne. Wolność, jak mówił Papież, jest dana i zadana. Wolności nie można posiadać, trzeba ją zdobywać i tworzyć przez prawdę. Gdzie modlił się Papież, tam ludzie stawali się wolni, szczególnie we własnych sercach i sumieniach.
    Myślę, że IX Dzień Papieski obchodzony 11 października 2009 roku pod hasłem „Jan Paweł II - papież wolności” będzie dobrą okazja, by w łączności z Piotrem obecnych czasów, Ojcem Świętym Benedyktem XVI podjąć na nowo modlitwę o wolność, a także powrócić do papieskiej myśli i wyzwolić motywacje do podejmowania koniecznych zadań.
s.Gordiana
324428