Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Konkursy Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu

Treść


.
Konkursy
Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury
w Starym Sączu
 
Z PMDK otrzymaliśmy protokoły odbytych konkursów. N a ich podstawie przedstawiamy Czytelnikom starosądeckich laureatów
.
IV Powiatowy Konkursu Plastyczny
„Żywioły - Ogień”
pod patronatem Starosty Nowosądeckiego Jana Golonki
 
Jury w składzie:
-  Małgorzata Tarsa-Bielak - plastyk,Internat Międzyszkolny w Starym Sączu
-  Renata Setlik - plastyk, PMDK Stary Sącz
-  Andrzej Długosz, Muzeum Regionalne w Starym Sączu, kustosz i kolekcjoner sztuki
-  Zbigniew Abram - artysta plastyk
w dniu 2 lutego 2010 r. po obejrzeniu nadesłanych na adres Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury w Starym Sączu prac konkursowych postanowiło przyznać:
 
W kategorii wiekowej 4 - 7 lat nagrody:
II miejsce: Mikołaj Stępka, lat 7 - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu,
III miejsce:, Anna Lis, lat 7 - Powiatowy Młodzieżowy Dom Kultury w Starym Sączu,
 
W kategorii wiekowej 8 - 11 lat nagrody:
II miejsce: Anna Gałysa, lat 11 - PMDK w Starym Sączu
Wyróżnienia:
Krzysztof Pelc, lat 10, Olga Bieńkowska, lat 8 - PMDK w Starym Sączu
 
W kategorii wiekowej 12 - 15 lat nagrody:
II miejsca: Aleksandra Piętka, lat 15 - PMDK w Starym Sączu; Małgorzata Postrożny, lat 13 - Gimnazjum Prywatne w Starym Sączu;
III miejsce: Sylwia Rams, lat 15 - PMDK w Starym Sączu
Wyróżnienia:
Aleksandra Stawiarska, lat 12, Kamil Basta, lat 14, Katarzyna Kurowska, lat 13, Justyna Biel, lat 14 - PMDK w Starym Sączu
Łukasz Pietrzak, lat 13 - Prywatne Gimnazjum w Starym Sączu
 
W kategorii wiekowej 16 - 21 lat nagrody:
III miejsce, Justyna Ziajkowicz, lat 17 - Zespół Szkół Zawodowych im.W.Orkana w Starym Sączu
 
Nadesłano 627 prac z 54 szkół i placówek. Nagrodzono 57 prac.
 
Małopolski Konkurs Czytelniczy
Bohaterowie Lektur Szkolnych
„Zbrodnia i Kara” Fiodora Dostojewskiego
(eliminacje rejonowe)
Stary Sącz 11 lutego 2010 r.
 
Jury w składzie: Józef Puścizna, Zbigniew Kogut, Jarosław Kuśnierz, Renata Setlik, Krzysztof Szewczyk, Renata Gierczyk, Jakub Ferenc - po ocenieniu 76 prac przyznało 12 pierwszych miejsc i 9 drugich:
 
I miejsce i udział w Małopolskim Konkursie w Krakowie:
Anna Duda, Alicja Gorczowska - I Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
 
II miejsca i udział w Małopolskim Konkursie w Krakowie:
Katarzyna Mamala, Monika Kozielec, Maja Czech - I Liceum Ogólnokształcące w Starym Sączu
 
136076