Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Recepta na sukces

Treść


.
RECEPTA NA SUKCES
 
    Pragnienie dokonania czegoś ważnego w życiu towarzyszy człowiekowi od niemalże dziecięcych lat. W naszym Zespole Szkół Zawodowych im.Władysława Orkana w Starym Sączu można w sobie rozbudzić marzenia, realizować i osiągnąć sukces. Stały się one (sukcesy) tematem konferencji prasowej, która odbyła się w dn. 11 lutego 2010 r. w szkolnej auli. Zostały zaprezentowane osiągnięcia uczniów Technikum Leśnego w konkursach i olimpiadach ogólnopolskich.
W spotkaniu z przedstawicielami lokalnych mediów, oprócz uczniów - „olimpijczyków", nauczycieli - opiekunów oraz dyrekcji szkoły, wzięli udział także uczniowie z różnych klas naszej szkoły. Bezpośrednim powodem zaproszenia lokalnych mediów było już po raz 12. ogłoszenie wyników Ogólnopolskiego Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych Perspektyw i Rzeczpospolitej. Tak, jak co roku, organizatorzy rankingu zebrali i starannie zweryfikowali dane z komitetów głównych 35 olimpiad akredytowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wyniki skontrolowała i zatwierdziła Kapituła pod przewodnictwem prof. Tomasza Boreckiego, byłego rektora SGGW, dyrektora Instytutu Problemów Współczesnej Cywilizacji. W jej skład wchodzą przewodniczący komitetów głównych olimpiad.
.

.
Nasza szkoła w rankingu ogólnopolskim zajęła najwyższe z dotychczasowych 97 miejsce, a w województwie małopolskim wyśmienite 7. Już trzeci raz z rzędu jesteśmy najwyżej sklasyfikowaną szkołą ponadgimnazjalną na całej Sądecczyźnie. Wyprzedziliśmy wszystkie renomowane licea nowosądeckie.
    W czasie spotkania pani dyrektor Bogumiła Hybel, zastępca dyrektora Grzegorz Skalski oraz nauczyciele uczący przede wszystkim w Technikum Leśnym dzielili się swoim doświadczeniem - receptą na sukces Ucznia, Nauczyciela i Szkoły. Recepta jest prosta, niezmienna i sprawdzona: w dobrej szkole musza znaleźć się nauczyciele - pasjonaci oraz uczniowie pracowici, ambitni i niekoniecznie najzdolniejsi.
    W naszej szkole kadra nauczycielska angażuje się w sprawy swoich uczniów, w każdej chwili jest gotowa im pomóc, jeżeli tylko ze strony ucznia jest chęć zaangażowania się w przygotowanie do olimpiady. Olimpijczycy wychodzą spod dobrych rąk nauczyciela, który obudził zainteresowanie, pomógł w przygotowaniach, dał odpowiednie zadania i motywował do tego, żeby się nie zniechęcać, żeby działać. Olimpijski sukces jest efektem pozalekcyjnej pracy nauczycieli, którzy potrafią zarazić uczniów swoja pasją i zaproponować coś więcej niż obowiązkowe lekcje.
   Kolejnym niezbędnym ogniwem sukcesu jest uczeń. Ważne jest to, by „znaleźć” uczniów ambitnych, zainteresowanych przedmiotem i mających zapał do pracy. Trzeba ich motywować do tego, ze warto pracować ponad plan. Trzeba dotrzeć do ich świadomości, że pozalekcyjna praca przynosząca efekty ma sens i się opłaca. Nagrodą jest nie tylko prestiż, ale i nagrody bardziej wymierne w postaci zwolnienia z części egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w przypadku uczniów technikum czy możliwość ubiegania się o stypendia np. Ministra Edukacji Narodowej lub w ramach innych programów dla młodzieży zdolnej, mającej osiągnięcia.
    Istotnym elementem sukcesu jest także specyficzny mikroklimat, jaki jest obecny w naszej szkole. Zarówno kadra pedagogiczna jak i uczniowie mają świadomość, że są ważni, że wiele zależy od każdego z nich i wiele mogą osiągnąć. Niezwykła, dobra atmosfera wypracowana przez lata przynosi konkretne wyniki i osiągnięcia od ponad 20 lat, kiedy to uczniowie, a szczególnie brać leśna z Technikum Leśnego z powodzeniem uczestniczą w konkursach i olimpiadach.
    W czasie konferencji głos zabrali także sami „Olimpijczycy”, dzieląc się swoim doświadczeniem i pasją, potwierdzając, ze wysokie wyniki, jakie osiągnęli, są efektem zarówno pracy jak i ich osobistych zainteresowań, które szkoła pomogła odkryć i zrealizować z takim sukcesem.
    Wraz z budzącą się powoli do życia przyrodą wielu młodych ludzi, już niebawem absolwentów gimnazjów stanie przed podjęciem ważnej życiowej decyzji związanej z dalszym kształceniem i nabywaniem nowych umiejętności. Zapraszamy do zapoznania się z bogatą i różnorodną ofertą edukacyjną naszej szkoły. Jestem przekonana, ze każdy młody człowiek, który w swoim sercu pielęgnuje pragnienie sukcesu, będzie mógł je odczytać i rozwinąć. Zapraszamy na stronę internetową Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Starym Sączu:
 
www.zsz1starysacz.pl
 
, można na niej znaleźć wszystkie potrzebne informacje. Kolejnym krokiem, do którego zachęcamy, to tworzenie społeczności uczniowskiej naszej szkoły. Następny sukces Zespołu Szkół będzie sukcesem nowych, młodych i pełnych zapału ludzi.
s.Elżbieta Sienkiel
126600