Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Zmarł ks.prałat Jakub Kurzeja

Treść


.
Zmarł ks.prałat Jakub Kurzeja
 
    Urodził się 2 stycznia 1934 r w Popowicach (gm. Stary Sącz) w rodzinie rolników Stefana i Marii z domu Hamiga. Ochrzczony został 7 stycznia 1934 r. w kościele parafialnym św. Elżbiety w Starym Sączu.
Szkołę Podstawową rozpoczął w rodzinnej miejscowości, jednak wybuch II wojny światowej przerwał edukację. Od roku 1946 r. Jakub Kurzeja kontynuował naukę w Starym Sączu. W 1952 r. złożył egzamin dojrzałości i wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Hosianum w Olsztynie. Święcenia kapłańskie przyjął 2 lutego 1958 r. w Olsztynie, z rąk bpa Tomasza Wilczyńskiego.
Pracował jako wikariusz w parafiach: Dobre Miasto (12.II 1958 - 22.VI 1961), św. Józefa w Olsztynie (23.VI 1961 - 2.I 1964). Będąc wikariuszem w Dobrym Mieście został oddelegowany przez bpa Tomasza Wilczyńskiego na kilka miesięcy do pracy w par. św. Mikołaja w Elblągu.
Dnia 3 stycznia 1964 r. został mianowany wikariuszem-współpracownikiem parafii Niepokalanego Poczęcia NMP w Orzechowie (dek. Dobre Miasto), od 14 czerwca 1976 do 30 czerwca 2009 r. był proboszczem tejże parafii.
Od sierpnia 1980 r. aż do przejścia na emeryturę Ksiądz Jakub Kurzeja pełnił obowiązki Wicedziekana dekanatu Dobre Miasto.
Ojciec Święty Jan Paweł II wyróżnił Księdza Jakuba Kurzeję tytułem kapelana honorowego (7.X 1982 r.).
Po osiągnięciu wieku emerytalnego, złożył rezygnację z urzędu proboszcza parafii w Orzechowie i z dniem 1 lipca 2009 r. przeszedł na emeryturę. Zamieszkał w Olsztynie, w pobliżu kościoła bł. Franciszki Siedliskiej.
W tym też kościele zmarł nagle 22 lutego 2010 r. pełniąc posługę duszpasterską w konfesjonale.
Uroczystości pogrzebowe odbyły się 24 lutego w Olsztynie i 25 lutego w Orzechowie. Ciało zmarłego kapłana zostało złożone na cmentarzu parafialnym w Orzechowie.
 
124010