Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

LITANIA MIAST

Treść


.
LITANIA MIAST
 
„Bracia i Siostry, nie lękajcie się chcieć świętości! Nie lękajcie się być świętymi Uczyńcie kończący się wiek i nowe tysiąclecie erą ludzi świętych!”
Jan Paweł II, Stary Sącz, 16.06.1999
 
    Gdy słowa te padały na starosądeckich błoniach, wielu z nas nie zdawało sobie do końca sprawy, co one oznaczają, być może ich sens budził wielkie nadzieję, albo obawy co do ogromnego wyzwania, jakie niesie za sobą duchowy testament Papieża Polaka. W dzień taki jak święto tych, którzy swoim życiem zasłużyli na wieczne oglądanie Boga takim, jaki jest, świętość nabiera szczególnego znaczenia, to właśnie pierwszego listopada każdemu powinno nasunąć sie na myśl pytanie o własną drogę do nieba.
    Kościół przez dwa millenia swej egzystencji pozostawił nam w Tradycji oraz dokumentach wiele wskazówek, w postaci życiorysów osób, które przez wzgląd na szczególne zasługi oraz życie zgodne z Ewangelią zostały oficjalnie nazwane świętymi. To przewodnicy dający nam wskazówki podczas naszego pielgrzymowania, oraz orędownicy w naszych potrzebach. Ich święto jest wiec czasem nie tylko do refleksji nad celem życia każdego chrześcijanina, ale także do przypomnienia sobie zarysu żywota niektórych z nich.
    Jan Paweł II, jako wielki przyjaciel młodzieży, którą uważał za godną zadania podtrzymania dziedzictwa narodowego, wielokrotnie nawoływał do modlitwy, której szczególnym przejawem jest „świętych obcowanie”. Zainicjowana kilkanaście lat temu przez Telewizję Trwam - Litania Miast jest niezwykłą formą nowoczesnej ewangelizacji, tak bardzo potrzebnej w czasach, gdy od Kościoła odwraca się wielu zagubionych młodych ludzi. Litania ta jest formą telewizyjnej transmisji, rozpoczynanej w Gdańsku, pod pomnikiem poległych stoczniowców. Wierni za pośrednictwem telewizji łączą się także z szeregiem miast i parafii, które reprezentują poszczególni święci. W jednym z takich miast biskup posyła światło, by w symboliczny sposób w ten szczególny listopadowy wieczór przekazać je całemu światu.
   Tegoroczna Litania Miast zawitała w tym roku także do Grodu Świętej Kingi, której życiorys został w formie krótkiego filmu przedstawiony za pośrednictwem Telewizji Trwam całej Polsce. Transmisję poprzedzało krótkie nabożeństwo w kościele Świętej Trójcy, prowadzone przez młodych z Grupy Opieki Duchowej (GOD), działającej przy sądeckiej farze, któremu przewodniczył ks.proboszcz Marek Tabor, wprowadzając wszystkich w atmosferę modlitewnej zadumy oraz ks.Paweł Gruszka, opiekun młodzieży dekanatu. Nie można zapomnieć oczywiście o aranżacji muzycznej zespołu Pokolenie JP II, którego muzyka nadała głębi rozważaniom oraz pozwoliła na głębsze przeżycie nabożeństwa. Ważnym akcentem było świadectwo życia Chiary Luce Badano, nastoletniej dziewczyny, ogłoszonej w 2010 roku błogosławioną. Chiara jest doskonałym przykładem na to, ze autentyczne życie Ewangelią oraz dobrowolne i cierpliwe znoszenie cierpienia związanego z chorobą i przeciwnościami losu jest po prostu szeroką autostradą do nieba. Zwyczajna dziewczyna, która pokazała całemu światu, jak pięknie można dzięki własnym wyrzeczeniom wypraszać rzekę łask, inspiruje młodych z całego świata, będąc ich patronką i orędowniczką. Jakże głęboko postać ta wpisała się w słowa Papieża Polaka, wypowiedziane podczas kanonizacji bł.Kingi:
Potrzeba świadectwa! Potrzeba odwagi! - aby nie stawiać pod korcem światła swej wiary. Potrzeba wreszcie, aby w sercach ludzi wierzących zagościło to pragnienie świętości, które kształtuje nie tylko prywatne życie, ale wpływa na kształt całych społeczności."
 
    Święta Kinga, będąca duchowym łącznikiem pomiędzy Bogiem a ludźmi, patronowała w Starym Sączu podczas Litanii Miast nie tylko dlatego, że tu znajduje się miejsce jej spoczynku oraz sanktuarium, ale także z innego powodu. Światło jej świętości przemienia serca ludzi i pokazuje, jak można własną ciężką pracą zbudować ogromny kapitał duchowego bogactwa, spalając płomień swojego życia i dając ciepło miłości innym. Dlatego film, zrealizowany przez młodzież, ukazuje Panią Sądecką głównie jako orędowniczkę, niosącą pocieszenie, wyrozumiałość oraz chrystusowy krzyż ludziom ubogim, pokrzywdzonym, którzy znaleźli się na nizinach własnej egzystencji. Kinga, będąca solą sądeckiej ziemi oraz wzorem życia przepełnionego franciszkańskim umiłowaniem stworzenia, wpisuje się więc w panteon autorytetów godnych naśladowania. Dzięki telewizji jej święte życie mogło zostać przybliżone szerokiemu gronu odbiorców, szczególnie młodzieży, będącej przyszłością narodu. I właśnie taka jest idea Litanii Miast- świadectwo życia drogą do świętości.
.

.
    Znamiennym momentem nabożeństwa była swoista Via Lucis, kierująca się w stronę polowego ołtarza klasztornego, podczas której modlono się słowami litanii do bł.Jana Pawła II, niosąc płomienie świec symbolicznie wyrażających ogień Ducha Świętego, przepełniającego Apostołów oraz jako symboli listopadowej zadumy nad przemijaniem. Światła złożono na stopniach ołtarza, po czym odbyło się zakończenie nabożeństwa. Ukochana pieśń papieża - „Barka” w niesamowity sposób złączyła wszystkich uczestników, bez względu na wiek. Naprawdę w tym momencie można było wyczuć niezwykłą obecność wśród nas świętej Kingi oraz błogosławionego Jana Pawła II, którzy w swoje święto jednoczą wszystkich chrześcijan i dają świadectwo boskiej obietnicy życia wiecznego.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
324134