Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Złoty Jubileusz Zespołu Szkół im.Św.Kingi w Łącku

Treść


.
ZŁOTY JUBILEUSZ
ZESPOŁU SZKÓŁ IM.ŚW.KINGI W ŁĄCKU
TA SZKOŁA WYROSŁA Z POTRZEB LUDZI
 
Mury Zespołu Szkół im.Św.Kingi opuściło już 3332 absolwentów. Wkrótce dołączą do nich kolejni. Przez pół wieku zmieniło się wiele - budynek, nazwa, kierunki kształcenia, ale nie zmieniła się pasja grona pedagogicznego, by wychowywać i edukować na miarę potrzeb i wymagań współczesnego świata.
.

.
    W sobotę 19 października Zespół Szkół im.św.Kingi w Łącku świętował złoty jubileusz. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w miejscowym kościele parafialnym, po czym zaproszeni goście spotkali się w niedawno wybudowanej hali widowiskowo-sportowej. Pół wieku istnienia łąckiej szkoły było okazją do wspomnień, refleksji, zadumy, do przywołania nazwisk i twarzy uczniów oraz nauczycieli. W taką sentymentalną podróż zabrali obecnych na jubileuszu dzisiejsi wychowawcy i uczniowie Zespołu Szkół im. św.Kingi. Szkoła od 50 lat kształci młodzież z okolicznych miejscowości.
    - Widujemy dzieci naszych absolwentów, rodzeństwo, które za radą starszych braci, czy sióstr, wybiera naszą placówkę. To dla nas wyraźny sygnał i wskazówka, na czym powinniśmy się skupić - zaznaczył dyrektor Zespołu Szkół Adam Bigos.
    Historia placówki sięga roku 1963, kiedy to, na wniosek agronoma Kazimierza Garbacza, z inicjatywy Gromadzkiej Rady Narodowej w Łącku powstała, jako Szkoła Przysposobienia Rolniczego z 50 uczniami w klasie pierwszej. W 1970 roku została przekształcona w Zasadniczą Szkołę Rolniczą, zaś w 1981 roku, po poszerzeniu o liceum zawodowe i Wieczorowe Technikum Rolnicze, w Zespół Szkół Rolniczych. Pod koniec lat dziewięćdziesiątych zeszłego stulecia pojawiła się potrzeba wyłonienia wzorca wychowawczego, jakim jest patron szkoły. Po wnikliwej analizie postaw prezentowanych kandydatur, społeczność szkolna zadecydowała o wyborze postaci Świętej Kingi. Sztandar dla Szkoły poświęcił sam papież Jan Paweł Ii podczas kanonizacji Pani Ziemi Sądeckiej w Starym Sączu.
    Od początku szkoła borykała się z kłopotami lokalowymi, nie mając własnego lokum, korzystała popołudniami z pomieszczeń miejscowej szkoły podstawowej. Sytuacja uległa poprawie w roku 1992, kiedy dyrektorem został Zbigniew Czepelak i dzięki zaangażowaniu radnych gminy Łącko udało się bezpłatnie przejąć obiekt, w którym mieścił się ośrodek zdrowia. Dziesięć lat później rozpoczęła się jego przebudowa.
    - Historia tej szkoły pokazuje, jaką drogę przeszła oświata w gminie Łącko. Od takiej małej rolniczej szkółki, do naprawdę pięknego budynku oświatowego. I ta szkoła, z kilkunastu prowadzonych przez powiat nowosądecki, jest jedną z najprężniej rozwijających się. Tu niż demograficzny chyba najmniej puka do drzwi -powiedział Jan Golonka, starosta nowosądecki.
    Jubileusz był okazją do wyróżnień, Starosta uhonorował Zespół Szkół im.św.Kingi w Łącku „Złotym Jabłkiem Sądeckim”. Wyróżnienia powędrowały także na ręce obecnych i emerytowanych nauczycieli i pracowników szkoły, a także do Kazimierza Garbacza, który w 1963 r. tworzył SPR.
    Od 1992 do 1999 roku funkcję dyrektora szkoły pełnił Zbigniew Czepelak, obecnie dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu.
- Miałem to szczęście, że pracowałem tutaj w latach dziewięćdziesiątych. To był taki twórczy okres dla tej szkoły. Udało nam się pokonać marazm i zastój, odnowiliśmy budynek i powstała piękna placówka oświatowa - wspominał - Szkoła to jest jakaś ciągłość. Absolwenci to jest pewna grupa ludzi, która przekazuje następnym pokoleniom opinie o szkole, nauczyciele starsi powoli odchodzą, obecni będą budować przyszłość i życzyłbym im , aby mieli ten entuzjazm, który my mieliśmy - dodał.
    Podczas uroczystości przywoływano tych, którzy już odeszli, wspominano wspaniałą historię szkoły i wydarzenia, które były udziałem jej społeczności. Ale mówiono także o przyszłości. Nadchodzące lata będą bowiem stawiać przed Zespołem Szkół św.Kingi kolejne wyzwania. Ale solidne zaplecze i pięćdziesiąt lat doświadczenia sprawiają, że twórcy łąckiej placówki mogą być spokojni o jej los.
     - Będziemy podejmować wszelkie działania, aby młodzież kształciła się na miarę potrzeb tutejszej społeczności i oczekiwań współczesności - zapewnił dyrektor Bigos.
Kinga Bednarczyk
-  -  -  -  -

Zespół Szkół w Łącku jest nam bliski już przez samą postać patronki - św.Kingi. Pamiętamy, że był pierwszą szkołą średnią przyjmującą imię, jeszcze wtedy Błogosławionej, Pani tych ziem. Wierzymy, że Patronka, czuwając nad tym dziełem,sprzyjała rozwojowi Szkoły i że wciąż ma nad nią pieczę. W łąckiej placówce oświatowej pracowali i pracują nauczyciele ze Starego Sącza, dobrze wpisując się w proces tamtejszej edukacji. Świadczą o tym wyróżnienia nadane im z okazji złotego jubileuszu placówki. Ponieważ są to panie współtworzące czasopismo „Z Grodu Kingi”, nie może więcna jego łamach zabraknąć z serca płynących gratulacji, podziękowań za bezinteresowny trud włożony w powstawanie pismastarosądeckich parafii oraz życzeń dalszej, owocnej pracy zawodowej i społecznej.
    Współpracującej z naszym pismem, polonistce Zespołu Szkół w Łącku, p.Annie Skalskiej gratulujemy przyznania Nagrody Starosty Nowosądeckiego w dziedzinie edukacji, zaś naszej redakcyjnej koleżance p.Zofii Gierczyk - uhonorowania „Złotym Jabłkiem Sądeckim” z dedykacją: „Z okazji Jubileuszu 50-lecia działalności Zespołu Szkół im.św.hKingi w Łącku, w podziękowaniu za wieloletnią pracę oraz w uznaniu zaangażowania w nauczanie i wychowanie młodzieży Ziemi Sądeckiej - Starosta Nowosądecki Jan Golonka”.
    Wraz z odznaczeniami osób pracujących twórczo - splendor spada i na ich dzieła. Jednym z nich jest „Z Grodu Kingi” - zyskuje więc renoma i ranga starosądeckiego tytułu. Tym gorętsze wyrazy uznania wraz ze staropolskim - Szczęść Boże składa
REDAKCJA
324134