Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

>Stary Sącz - Lewocza - Letnie spotkania z muzyką i tradycją<

Treść


.
Konferencja podsumowująca projekt
„STARY SĄCZ - LEWOCZA
- LETNIE SPOTKANIA Z MUZYKĄ I TRADYCJĄ”
 
    28 października 2013 r. w sali konferencyjnej Domu Pielgrzyma „Opoka” w Diecezjalnym Centrum Pielgrzymowania odbyła się konferencja podsumowująca projekt zatytułowany „Stary Sącz - Lewocza letnie spotkania z muzyką i tradycją”, który stanowi przykład wzorcowej współpracy partnerskich przygranicznych miast Polski i Słowacji.
Projekt, którego koordynatorem była p.Grażyna Leśniak z Urzędu Miasta w Starym Sączu, zakładał podtrzymywanie tradycji kulturalnych, poprzez ich promowanie, wzajemne poznawanie i przekazywanie, także dzięki współdziałaniu lokalnych społeczności.
Dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze, stanowią bogactwo regionów i sprawiają, iż obydwa miasta są niezwykle atrakcyjne turystycznie, co może być motorem ich rozwoju. Wielkie znaczenie ma nawiązywanie kontaktów między mieszkańcami pogranicza.
Na realizację tego projektu Gmina Stary Sącz uzyskała środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu „Tatry” w ramach Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013.
Całkowita wartość projektu - 39790.50 EURO, dofinansowanie z EFRR 33821.93 EURO, współfinansowanie z budżetu państwa 3979.05 EURO.
    Od czerwca do września 2013 roku w ramach projektu odbyło się dziewięć imprez kulturalnych, podczas których zaprezentowane zostały obrzędy ludowe, regionalne potrawy kuchni polskiej i słowackiej. Wystąpiły w nich zespoły folklorystyczne, kapele weselne, orkiestry dęte, młodzieżowe zespoły muzyczne i taneczne, i soliści.
Dla historii odnotować należy kalendarium imprez: w czerwcu miało miejsce „Powitanie lata” i dwudniowa impreza „Kuchnia pogranicza”; w lipcu „Festyn rodzinny w Gołkowicach, „Koncert orkiestr dętych” i „Zwyczaje naszych sąsiadów”. W lipcu wydany został mini przewodnik kulturalnych „Kuchnia pogranicza”; w sierpniu odbył się „Festyn rodzinny” w Cyganowicach połączony z warsztatami integracyjnymi, „Koncert kapel weselnych” i dwudniowy „Starosądecki Jarmark Rzemiosła; we wrześniu „Powitanie jesieni” na przystani rowerowej w Barcicach. Z niemal wszystkimi działaniami przy realizacji projektu współpracował Urząd Miasta Lewocza i Centrum Kultury w Lewoczy. Przy organizowaniu wielu imprez szeroko zaangażowały się społeczności lokalne: Rada Parafialna w Gołkowicach, Rada Sołecka Barcice Górne, Rady Sołeckie, sołtysowie wsi z terenu Gminy Stary Sącz, Dyrekcja Zespołu Szkół w Barcicach, Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Gniazdo”, kadra i podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Starym Sączu Cyganowicach jak również p.Antoni Iwulski, inicjator i gorący orędownik współpracy polsko-słowackiej.
W maju została uruchomiona strona internetowa projektu www.letniespotkania.eu odwiedzana nadal, w dniu 20 listopada liczyła ponad 106000 odwiedzin.
    Gości przywitała Kapela Kuligów. Konferencję prowadził Krzysztof Smyda, a pomagał mu tłumacz z Preszowa Jakub Zapotoka.
.

.
W konferencji udział wzięli: Jacek Lelek - burmistrz Starego Sącza, Miroslav Vilkovský - burmistrz Lewoczy, Anna Lazorová - kierownik Wydziału Ruchu Turystycznego i Rozwoju Miasta Lewoczy, Ingrid Kamenická - dyrektor Centrum Kultury w Lewoczy, Ewa Zielińska - przewodnicząca Rady Miejskiej w Starym Sączu, Kazimierz Gizicki - zastępca burmistrza, Marian Kuczaj - radny Powiatu Nowosądeckiego, ks.Marcin Kokoszka - dyrektor Diecezjalnego Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II, ks.Kazimierz Koszyk - proboszcz parafii w Gołkowicach, którzy aktywnie wspierali działania projektu i wielu liderów lokalnych społeczności. Słowacki Liptowski Hradok reprezentowały panie: Danica Žiakova i Gabriela Bobríkova z Urzędu Miejskiego oraz właściciele restauracji „Spiśský Salaś”: Jaroslav Strublik z synem.
    Projekt podsumowała Grażyna Leśniak - kierownik Referatu Rozwoju Lokalnego i Promocji Urzędu Miasta w Starym Sączu (koordynatorka projektu i organizatorka konferencji). Ciekawa i wyczerpująca prezentacja zawierała ponad sto trzydzieści slajdów dokumentujących poszczególne imprezy.
Burmistrzowie Jacek Lelek i Miroslav Vilkovský przedstawili swe spostrzeżenia dotyczące wspólnego projektu, wspominając również efekty dziesięcioletniej współpracy obu miast. Wyrazili również nadzieję na dalszą współpracę.
Uczestnicy zajęć w ŚDŚ w Cyganowicach wręczyli pamiątkowe okazałe medale, wykonane własnoręcznie w czasie integracyjnych warsztatów garncarskich.
W podsumowaniu projektu przedstawione zostały liczby: w każdej z dziewięciu imprez w tym dwóch dwudniowych, udział wzięło od kilkuset do kilku tysięcy uczestników z Polski, Słowacji, Węgier, Włoch i Serbii. Średnio jedna impreza trwała sześć godzin’ na scenie wystąpiło 926 solistów, członków zespołów, w tym 311 ze Słowacji. Łącznie zaprezentowały się 52 zespoły muzyczne, a publiczność i pogoda zawsze dopisywała!
I oby tak było w przyszłorocznej edycji barwnych imprez.
Jolanta Czech
 
324134