Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

GOLGOTA WSCHODU

Treść


.
GOLGOTA WSCHODU
 
    Gimnazjum im.Juliusza Słowackiego w Starym Sączu obchodzi wyjątkową rocznicę. 10 lat temu 11 listopada 2003 r. w 85 rocznicę Odzyskania Niepodległości Gimnazjum przejęło opiekę nad Pomnikiem Martyrologii Narodu Polskiego - „Golgota Wschodu”. Uroczystego przekazania dokonali: ppor.Stefan Bugno Prezes Oddziału Związku Więźniów Politycznych Okresu Stalinowskiego i por. Władysław Gorzan Przewodniczący Koła Związku Żołnierzy Podziemnych Sił Zbrojnych 1944-56.
Kapliczka-pomnik przedstawia postać Chrystusa Frasobliwego, tak często widywanego przy polskich drogach, polach i wygonach, stawianego i czczonego przez naszych ojców i dziadów. Obok stoi osiem krzyży upamiętniających miejsca straceń polskich obywateli z rąk sowieckich i hitlerowskich oprawców: Dachau, Treblinka, Twer, Katyń, Auschwitz, Gross-Rossen, Ostaszków i Kozielsk. Inicjatorem i projektantem pomnika jest honorowy porucznik II RP Władysław Gorzan.
Odbierając Akt Przekazania w 2003 r. dyr.Stanisław Majca obiecał, że młodzież będzie dbała o pomnik i poznawała historię Polski. Ówczesny burmistrz Marian Cycoń mówił: „Dziś Ojczyzna nie wymaga krwi, ale potrzeba nam raz jeszcze takiego szczególnego zrywu patriotycznego”.
    Pomnik jest symbolem, świadomością Polaków. Nazwa kojarzy się z ludobójczą polityką władz sowieckich i komunistycznych wobec narodu polskiego. Golgota Wschodu - to tysiące Polaków pomordowanych na nieludzkiej ziemi wiosną 1940 roku. To jeńcy Kozielska, Ostaszkowa, Starobielska i inni polscy obywatele zamordowani w czasie II wojny światowej i po roku 1945 przez NKWD czy UB.
W efekcie zdradzieckiego ataku na Polskę 17.09.1939 r. Związek Sowiecki zajął tereny II Rzeczypospolitej o powierzchni ponad 200 tys. km kw., zamieszkałe przez 13,5 mln osób. Już pod koniec listopada dotychczasowi obywatele wielonarodowej II RP stali się przymusowo obywatelami sowieckimi. Rozpoczął się czas prześladowań, zbrodni, walki z Kościołem katolickim i unickim, zagłady jeńców wojennych, więźniów obozów i łagrów.
.

.
    Uczniowie Gimnazjum Słowackiego w Starym Sączu nie zapominają o obowiązku wobec Ojczyzny, o wyjątkowej historii naszego kraju, o bohaterach wojen, powstań i zaborów, o wszystkich, którzy oddali życie za Polskę. Pamiętają o grobach: powstańców styczniowych z roku 1863, (szczególnie w 150 rocznicę czynu zbrojnego), żołnierzy I i II wojny światowej, a także zwycięzcach spod Wiednia 1683 r. (w 330 rocznicę wiktorii).
W ramach projektu edukacyjnego uczniowie kl.IIb: Natalia Krzak, Agnieszka Fiut i Paweł Kolawa biorą udział w konkursie organizowanym przez Towarzystwo Sądeczanin i II LO w Nowym Sączu „Mój Region - Mój Dom, Moje Miasto - Mój Dom”. Wybrali temat o pomnikach historii na Sądecczyźnie, piszą pracę o „Golgocie Wschodu”.
 
Na akcie przekazania pomnika „Golgota Wschodu” znalazł się wiersz Wawrzyńca Hubka ps.Dąb:
„Mnie okrzyczano przestępcą i wrogiem,
Lecz tej potwarzy nie wstydzę się wcale,
Bo to, com czynił, czyniłem dla Polski -
I ku jej chwale.”
 
Trudne są tysiącletnie dzieje naszego narodu, ale krwawa jest również historia ostatnich lat. Polacy cierpieli z rąk okupantów i od własnych obywateli pracujących dla totalitarnej machiny zbrodniczej. Dzisiaj jest czas na rozliczenia, a przede wszystkim czas na naukę i pracę dla wielkości, dobra i szczęścia Ojczyzny.
Uczniowie Koła Historycznego, opiekun M.Bielak
 
324134