Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Odblaskowa szkoła w Skrudzinie

Treść


.
Odblaskowa szkoła w Skrudzinie
 
    Szkoła Podstawowa im.Jana Brzechwy w Skrudzinie po raz kolejny przystępuje do akcji „Odblaskowa szkoła”. Jej celem jest zwiększenie aktywności dyrektorów szkół podstawowych, lokalnych władz samorządowych i rodziców w zakresie wyposażenia uczniów w elementy odblaskowe. Daje możliwość wykazania, że ich szkoła nie tylko uczy, ale również dba o bezpieczeństwo swoich podopiecznych, zwłaszcza w drodze do i ze szkoły. Ponadto należy zwrócić uwagę nauczycieli, rodziców i opiekunów na konieczność kontrolowania ustawowego obowiązku korzystania, przez dzieci do 15 lat, z elementów odblaskowych i promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.
W Skrudzinie nie ma chodnika, dzieci do i ze szkoły idą poboczem. Na drodze obowiązuje ograniczenie prędkości do 60 km/h, jedynie przy szkole do 50 km, ale jak to często bywa, nie zawsze te ograniczenia są przestrzegane. Ponieważ bardzo zależy nam na bezpieczeństwie uczniów, staramy się zachęcać ich i wdrażać do noszenia kamizelek i innych elementów odblaskowych. W tym celu odbywają się różne działania. Cała szkoła została wyposażona w kamizelki odblaskowe oraz breloczki i opaski odblaskowe. Odbył się konkurs plastyczny „Noś odblaski - świeć przykładem”, turniej wiedzy o bezpieczeństwie w ruchu drogowym, cały czas trwa konkurs międzyklasowy „Odblaskowa klasa”. Sprawdzamy, która klasa najlepiej pamięta o noszeniu kamizelek odblaskowych i odblasków oraz jak uczniowie zachowują się na ulicy w drodze do i ze szkoły.
.

.
Organizujemy imprezy promujące bezpieczeństwo uczniów. Należą do nich wycieczka rowerowa do Starego Sącza oraz wycieczka na Podgrzybek. Podczas akcji „Sprzątanie świata” również dbaliśmy, aby dzieci były widoczne z daleka przez jadące samochody. Wraz z uczniami z III i IV klasy przygotowaliśmy przedstawienie o bezpiecznym zachowaniu się na ulicy. O bezpiecznym poruszaniu się po drodze mówimy również na apelach oraz w czasie różnych lekcji. W najbliższym czasie naszą szkołę ma odwiedzić z pogadanką pan policjant. Mamy nadzieję, że wszystko to przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa dzieci na naszym terenie.
Magdalena Stawiarska
 
324134