Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Podsumowanie projektu >Czas na aktywność w Grodzie Kingi<

Treść


.

.
Podsumowanie projektu
„Czas na aktywność w Grodzie Kingi”
 
Dobiega końca kolejna edycja projektu finansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego „Czas na aktywność w Grodzie Kingi”. Organizatorem projektu jest starosądecki Ośrodek Pomocy Społecznej. W bieżącym roku zaangażowano 46 uczestników pochodzących ze Starego Sącza jak i okolicznych sołectw, w tym 33 kobiety i 13 mężczyzn. Każda edycja projektu jest poprzedzana akcją promocyjną polegającą na dystrybucji plakatów i ulotek, a także materiałów informacyjnych zamieszczanych poprzez lokalne media. Przeprowadzono także w dniu 12 marca 2013 konferencję informacyjno - rekrutacyjną w Centrum Kultury i Sztuki im. Ady Sari w Starym Sączu.
    Projekt cieszy się dużym zainteresowaniem, a jego renomę budują pozytywne opinie samych beneficjentów. Rekrutacja ma charakter ciągły, ale już na początku roku wypełniono listy planowaną liczbą kandydatów. Na wstępie z pomocą specjalistów przeprowadzono diagnozy potrzeb i oczekiwań beneficjentów. Następnie skierowano ich na kierunkowe warsztaty. Ich prowadzeniem zajmowały się doświadczone osoby, które oprócz dużej wiedzy merytorycznej potrafiły też przykuć uwagę kursantów i aktywnie włączyć ich w praktyczne zajęcia. Przeprowadzono między innymi warsztat aktywizacji społecznej, warsztat „skuteczny na rynku pracy” oraz warsztat kreacji wizerunku. Działania te były prowadzone w lokalu biblioteki w Barcicach. Opisane szkolenia są elementem szerszego przedsięwzięcia, którego celem jest aktywizacja społeczno-zawodowa osób korzystających z pomocy społecznej przez stworzenie sprawnego systemu pozwalającego na przezwyciężenie indywidualnych barier w powrocie na rynek pracy.
    W dalszej kolejności uczestnicy objęci byli doradztwem zawodowym oraz wzięli udział w kursach zawodowych. Kursy te były dobierane w oparciu o indywidualne predyspozycje beneficjentów.  Ogromnym zainteresowaniem cieszą się zwłaszcza zajęcia, których ukończenie zapewnia uzyskanie zaświadczeń i certyfikatów preferowanych przez pracodawców. Różnorodność przeprowadzonych kursów w tym roku jest naprawdę imponująca, jest ich bowiem aż 18 rodzajów. Świadczy to o dużej zdolności adaptacyjnej projektu w kierunku indywidualnych predyspozycji. Taki tez był pierwotny zamiar osób tworzących projekt, aby maksymalnie dostosować go do potrzeb samych uczestników jak i niełatwego rynku pracy. W efekcie, za wyjątkiem kursu „Nowoczesny sprzedawca z obsługą kas fiskalnych”, w którym szkolenie podjęło 10 osób, pozostałe kursy w większości odznaczały się liczbą kursantów na poziomie jednej lub dwóch osób. Świadczy to o tym, że beneficjenci, w oparciu o dotychczasowe doświadczenia zawodowe oraz własne mocne strony sami lub z pomocą trenerów potrafią określić obszar dalszej aktywności zawodowej.
.

.
    Uczestnictwo w projekcie jest bezpłatne, a dodatkowo przewidziano wsparcie finansowe przyznawane w oparciu o ustawę o pomocy społecznej, a także zwrot kosztów przejazdów. Beneficjenci otrzymali również pomoc ze strony pracownika socjalnego.
    W projekcie przewidziano także wydarzenia integracyjno-kulturalne. 15 lipca odbyła się wycieczka do Ojcowskiego Parku Narodowego, gdzie podziwiano atrakcje przyrodnicze, a także zabytki historyczne. W dalszej kolejności przewidziano także obejrzenie spektaklu w jednym z krakowskich teatrów.
 
324134