Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

LO w Starym Sączu otrzymało certyfikat >Szkoły promującej bezpieczeństwo<

Treść


.
LO w Starym Sączu otrzymało certyfikat
„Szkoły promującej bezpieczeństwo”
BEZPIECZNA SZKOŁA TO MY!
 
Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu w roku szkolnym 2010/2011 ubiegało się o certyfikat „Szkoły promującej bezpieczeństwo”. Był to projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa, realizowany na terenie województwa małopolskiego. Opierał się on na działaniach, które mają na celu poprawę bezpieczeństwa w szkole.
Realizacja projektu rozpoczęła się od przeprowadzenia ankiet zarówno wśród rodziców, jak i uczniów szkoły. Ankieta, którą wypełniali rodzice składała się z 10 pytań (8 zamkniętych i 2 otwartych). W badaniu wzięły udział 82 osoby. Głównym celem badania było zapoznanie się z opinią rodziców na temat poczucia bezpieczeństwa w szkole oraz zdiagnozowanie aktualnej sytuacji. Na pytanie, czy dziecko było ofiarą przemocy w szkole, aż 95,2% odpowiada, że dziecko nie było ofiarą przemocy. 100% ankietowanych uważa, że szkoła, do której uczęszcza dziecko, jest bezpieczna.
Ankieta, którą wypełniała młodzież uczęszczająca do tegoż liceum, przedstawia się następująco: 
Na pytanie, czy w swojej szkole czujesz się bezpiecznie, aż 89% ankietowanych odpowiedziało pozytywnie. Ofiary przemocy w szkole to zaledwie 14%, 76% nigdy nie padło ofiarami przemocy w szkole, 10% nie pamięta. Najczęstszą formą przemocy było: przezywanie, zaczepianie, wyśmiewanie, obrażanie. Najczęstsze miejsce przemocy to toaleta, szatnia, korytarz. O pomoc uczniowie zwracali się do rodziców, nauczycieli, rodzeństwa. Na pytanie, jak często dzieje się coś złego w szkole, uczniowie odpowiedzieli, że rzadko (47%) i bardzo rzadko (37%). Duża liczba osób twierdzi, że zdarzenia te mają miejsca po lekcjach. Ogółem ankietę wypełniało 171 uczniów liceum. Byli to uczniowie kl. IA, IID, IIB, IIIA, IIIC, IIIE, co stanowi 14% klasy I, 39% klasy II i 64% klasy III. Przebadano 68% dziewcząt i 32% chłopców.
Rodzice oraz uczniowie podali następujące propozycje, aby w szkole i jej okolicy było bezpiecznie:
            - patrole policji w drodze uczniów do i ze szkoły
            - edukowanie młodzieży
            - konsekwentne i surowe karanie sprawców
            - dyżury nauczycieli na terenie szkoły
            - profesjonalna ochrona w szkole
            - większa ilość kamer
            - prelekcje na temat przemocy.
 
W oparciu o wyniki ankiet Szkolny Zespół ds. Bezpieczeństwa opracował zintegrowany plan działania, zawierający zadania do realizacji w sferze wychowawczej i organizacyjnej pracy szkoły.
Po posiedzeniu, które odbyło się w dniu 15 czerwca 2011 roku, zespół certyfikujący wniósł o: przyznanie Certyfikatu „Szkoły promującej bezpieczeństwo” Liceum Ogólnokształcącemu przy ul. Partyzantów 15 w Starym Sączu. 27 września 2011 r. w Krakowie odbyło się odebranie Certyfikatu.
Mariola Królczyk
uczennica klasy dziennikarskiej LO w Starym Sączu
 
322508