Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Jubileuszowe święto Caritasu

Treść


.
JUBILEUSZOWE ŚWIĘTO CARITASU
Przeżyjmy to jeszcze raz
 
„Coście uczynili jednemu z tych braci moich najmniejszych Mnieście uczynili”
- Jezus
    Wśród słów wielokrotnie odmienianych w wielu językach świata - Caritas należy do najbardziej znanych bo Caritas - to miłość, a miłość to służba podejmowana w imię Chrystusa, który sam jest Miłością Miłosierdzia.
    Zakończony 8 X Tydzień Miłosierdzia miał w tym roku wyjątkowy charakter. Zainaugurował bowiem jubileusz 75-lecia powstania Caritas diecezjalnej.
Główne uroczystości odbyły się 1.X w kościele pw.bł.Karoliny w Tarnowie. Podczas Mszy św. odprawionej przez ks.biskupa W.Skworca w kościele wypełnionym po brzegi dziećmi, młodzieżą i przedstawicielami różnych parafii wręczone zostały statuetki Misericors i dyplomy uznania za działalność charytatywną w środowisku. Otrzymali je z rąk ks.Biskupa darczyńcy, wolontariusze i pracownicy Caritasu - razem w tym roku 66 osób, wśród nich 11 starosądeczan; 5 z parafii pw.Miłosierdzia Bożego i 6 z parafii św.Elżbiety.
.

.
    Było uroczyście i pięknie. Na pewno każdy przeżył ten dzień głęboko i będzie go długo pamiętał. Serca wypełniały uczucia miłości i wdzięczności najpierw Panu Bogu - za to, że tu jesteśmy, ks.Biskupowi, który podkreślał znaczenie naszej pracy i s.Eleonorze, przewodniczącej starosądeckiego Oddziału Caritas, która była z nami.
    Wdzięczność zobowiązuje więc rodziło się pragnienie by dać z siebie więcej, przyciągnąć innych do tej potrzebnej charytatywnej służby, utworzyć szkolne koła Caritasu tam gdzie ich jeszcze nie ma, albo przekształcić organizacyjnie takie dziecięce zespoły jaki jest w mojej szkole. Z własnego doświadczenia wiem, że różnorakie kontakty naszych uczniów z Caritasem mają duże znaczenie: uwrażliwiają na sprawy innych ludzi, pomagają zrozumieć, że większą radością jest dawać niż brać.
Po mszy św. wracaliśmy do Sącza ubogaceni duchowo i przekonani, że chociaż świata zmienić się nie da, potrafimy zrobić dużo tam, gdzie jesteśmy, by mniej było wśród nas samotnych i opuszczonych, a między ludźmi więcej światła i dobroci.
Myślę, że cytowane na wstępie przesłanie Chrystusa będzie dla każdego źródłem inspiracji w pracach dla drugiego człowieka, który „jest zawsze miarą naszej wartości.”
Halina Ślazyk
 
324428