Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Indeks WSB-NLU już w rękach uczennicy starosądeckiego LO

Treść


.
Indeks WSB-NLU już w rękach
uczennicy starosądeckiego LO
 
.

.
Monika Pustułka, uczennica LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu otrzymała indeks na bezpłatne studia WSB-NLU w Nowym Sączu. Wszystko dzięki pracy ambasadorki w ramach realizacji projektu „Szkoła Partnerska”.
   Liceum Ogólnokształcące im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu może cieszyć się kolejnymi sukcesami. W roku szkolnym 2010/2011 placówka edukacyjna zaangażowana była w projekt „Partnerska Szkoła”, który miał na celu umożliwienie rozwoju własnych zainteresowań i pasji poprzez udział w wydarzeniach o charakterze edukacyjno - rozrywkowym. Uczniowie czujący się dobrze w danej dziedzinie, interesujący się określonym tematem, brali udział w wykładach i warsztatach, a za swoje poświęcenie i zaangażowanie zbierali punkty na koncie Szkoły Partnerskiej. Tematyka wykładów była bardzo różnorodna: informatyczna, dziennikarska, biznesowa, ekonomiczna. Uczniowie z wielką pasją w nich uczestniczyli. Każdy miał możliwość nauczyć się czegoś nowego, zdobyć wielorakie doświadczenia. Ponadto szkoła wzięła udział w konkursie „EDURING 2011”, który był jedną z największych atrakcji projektu. Miał on na celu kształtowanie relacji pomiędzy młodzieżą ponadgimnazjalną, promocję przedsiębiorczości wśród młodzieży, a także zachęcanie młodych ludzi do udziału w życiu szkoły. Nasze LO zajęło w nim drugie miejsce.
   Szkoła, która w całym projekcie zdobyła najwięcej punktów, otrzymała Grand Prix Projektu - „Złoty klucz WSB-NLU”. Starosądecka szkoła otrzymała zaszczytne, drugie miejsce, zdobywając „Srebrny klucz WSB-NLU”.
Na ambasadora projektu wybrana została Monika Pustułka, uczennica klasy III a. Do jej zadań należała przede wszystkim organizacja spotkań w Wyższej Szkole Biznesu. Zajmowała się ustaleniem tematyki zajęć, tworzeniem grup, a także uczestniczyła ona w zajęciach na uczelni.
- Z pomysłem przyszła moja wychowawczyni. Zgłosiłam się do tego programu, bo stwierdziłam, że świetnie będzie brać w nim udział. Ucieszyłam się, kiedy dowiedziałam się, że spośród zgłoszonych osób, na ambasadora wybrano mnie. - mówi Monika.
Dla niej taka praca, to sama przyjemność. Mogła poznać wiele wspaniałych osób, uczestniczyć w spotkaniach ze sławnymi ludźmi, m.in z W.Krukiem, czy A.Bikle. Współpraca pomiędzy obiema szkołami układała się fantastycznie. Monika świetnie bawiła się podczas pełnienia funkcji ambasadora. Bardzo mile wspomina te chwile oraz ludzi, którzy zawsze mieli dla niej czas. Rola ambasadora dawała jej ogromną radość, satysfakcję i poczucie spełnienia. Mogła przede wszystkim spróbować czegoś nowego.
Monika solidnie wykonywała swoje zadanie, uczestniczyła we wszystkich warsztatach. Za swój wkład i zaangażowanie została wyróżniona indeksem WSB-NLU, uprawniającym do nieodpłatnego studiowania na dowolnym kierunku w ramach projektu „Talenty 3D” - stwierdza p.Aneta Ząbek, koordynator projektu w LO im.Marii Skłodowskiej-Curie.
Po raz kolejny uczniowie starosądeckiego LO dowiedli, że praca, odrobina chęci, zainteresowanie i udział w życiu publicznym szkoły procentuje.
 
Ewelina Podgórska
uczennica klasy dziennikarskiej LO w Starym Sączu
 
322508