Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

>Wyobraźnia miłosierdzia< starosądeckiej młodzieży

Treść


.
„Wyobraźnia miłosierdzia”
starosądeckiej młodzieży
 
   6 grudnia 2011 roku w Filharmonii Krakowskiej odbyła się gala finałowa V edycji projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” – inicjatywy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, uczącej młodzież niesienia pomocy chorym, ubogim i potrzebującym. To projekt zainspirowany apelem Ojca Świętego Jana Pawła II, który w homilii na krakowskich Błoniach, podczas ostatniej pielgrzymki do ojczyzny w 2002 r. prosił o „wyobraźnię miłosierdzia”.
   Kiedy pięć lat temu rozpoczynaliśmy projekt nie mieliśmy wątpliwości, że w taki właśnie sposób najlepiej wypełnimy jego przesłanie - zaznaczył marszałek województwa Marek Sowa. - To piękne, że szkolni wolontariusze dają przykład swoim kolegom, pokazując, że bycie wolontariuszem to nie tylko wyzwanie, ale przede wszystkim zaszczyt pracowania w służbie potrzebującym - dodał. Natomiast kardynał Stanisław Dziwisz, dziękując wyróżnionym wolontariuszom powiedział: Dołączyliście dziś do tego szlachetnego grona. Cieszę się, że Kraków i Małopolska są bogate Wami - ludźmi wielkiego serca. Młodość to najlepszy czas, by uczyć się postaw miłosierdzia.
.

.
   Cieszymy się tą wypowiedzią i jesteśmy dumni, gdyż dotyczy także i naszej - starosądeckiej młodzieży, bowiem uczniowie gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych Starego Sącza aktywnie włączyli się w liczne akcje charytatywne na terenie miasta i w okolicznych miejscowościach. Natomiast wolontariusze Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych znaleźli się wśród grona 24 laureatów, czyli wyróżnionych zespołów z rejonów: krakowskiego, tarnowskiego, nowosądeckiego, nowotarskiego i wadowickiego. Dodajmy, iż ogółem w tegorocznej edycji wzięło udział ponad 3,5 tysiąca młodzieży z 210 małopolskich szkół. Zaś współorganizatorami projektu są: Kuratorium Oświaty w Krakowie, Wydział Duszpasterstwa Dzieci i Młodzieży Kurii Metropolitalnej w Krakowie, Wydział Katechetyczny Kurii Diecezjalnej w Tarnowie, Instytut Dialogu Międzykulturowego im.Jana Pawła II w Krakowie i Małopolskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli.
    Gratulujemy wyróżnionym, dziękując im za ofiarną pomoc i poświęcenie swojego wolnego czasu potrzebującym, a wszystkich chętnych zapraszamy do współpracy w szkolnych klubach wolontariatu.
s.Małgorzata Dyrek
 
135950