Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Przygotowania do reportażu w starosądeckim LO

Treść


.
Przygotowania do reportażu
w starosądeckim LO
 
    Już niebawem LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu odwiedzi ekipa TVN i TVP, która w ramach projektu „Moja szkoła jest medialna” poprowadzi warsztaty dziennikarskie, zwieńczone nagraniem reportażu promującego walory Sądecczyzny.
     Przedsięwzięcie będzie realizowane przy współpracy Forum dziennikarzy na rzecz edukacji medialnej. Takie zajęcia odbyły się już w ubiegłym roku.
    Zajęcia były prowadzone przez Roberta Kazimierskiego - dziennikarza i producenta, a także Bartka Michalaka - operatora telewizyjnego TVN. Dzięki warsztatom uczniowie klas dziennikarskich mogli poznać możliwości korzystania z nowoczesnej technologii, rozwinąć zdolności komunikacji oraz poznać trudy pracy dziennikarza. W szkole powstało profesjonalne studio telewizyjne, które stanowiło miejsce zdobywania pierwszych doświadczeń w zakresie dziennikarstwa telewizyjnego. Owocem pracy warsztatowej było nagranie reportażu o Starym Sączu.
-Bardzo się cieszę, że będę brała udział w zajęciach reporterskich. Wiążę z tym pewne nadzieje, związane z moją dziennikarską przyszłością. Liczę na podobne przeżycia, jak te, które towarzyszyły starszym kolegom i koleżankom w zeszłym roku- mówi uczennica klasy dziennikarskiej starosądeckiego liceum.
    Tym razem film będzie dotyczył obszaru Sądecczyzny. W zajęciach będzie uczniom towarzyszyć pani p.Dorota Kruczek. Już pod jej czujnym okiem powstają pierwsze scenariusze na telewizyjny reportaż.
    Adepci dziennikarstwa są wdzięczni dyrektorowi szkoły, p.Krzysztofowi Szewczykowi za starania czynione w kierunku urozmaicenia oferty edukacyjnej. Dzięki jego działaniom już wkrótce będą mogli poznać, czym jest dziennikarstwo telewizyjne.
 
Agnieszka Kieblesz - uczennica klasy dziennikarskiej
LO im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu
 
123902