Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Poświęcenie nowych dzwonów w kościele Miłosierdzia Bożego

Treść


.
„Aby we wszystkim Pan Bóg był wielbiony”
POŚWIĘCENIE NOWYCH DZWONÓW
W KOŚCIELE MIŁOSIERDZIA BOŻEGO
 
                        „Na Anioł Pański biją dzwony
                        Niech będzie Maria pozdrowiona
                        Niech będzie Chrystus pozdrowiony…
                        Na Anioł Pański biją dzwony
                        W niebiosach kędyś głos ich kona…”
 
    Motyw dzwonu pojawiał się w niejednym utworze poetyckim, tu użył go młodopolski poeta Kazimierz Przerwa-Tetmajer. W obcej poezji znajdujemy go również np. w wierszu serbskiego poety Stevana Raickovica zatytułowanym: „Komu biją dzwony”. Rodowód dzwonów wyprowadza on z Chin i Indii, gdzie powstały przed czterema tysiącami lat, jako nośniki nadzwyczajnych właściwości:
    (…) przypisywano im cudowną moc, ich dźwięk przywoływał dusze tych, co umarli; wpływał na pogodę, pomagał zbożom rosnąć, na bydło wpływał w karawanach. Dźwięk dzwonów pozwalał stadom i podróżnym trzymać się razem w ciemności i we mgle, i w burzach piaskowych…” Jakże musiały oddziaływać na psychikę i świadomość, będąc przewodnikami w drodze, skoro poeta kończy utwór wyznaniem:
                        „Ja też lubię słuchać niewidzialnych
                        dzwonów
                        w dali
                        wtedy wiem
                        że od wieków
                        nie błądzę.”
    Wiele ról przypisuje się dzwonom i dzisiaj, najważniejsze z nich to radosne rozgłaszanie chwały Bożej i wagi wielkich wydarzeń, nawoływanie do modlitwy i pogłębiania duchowości, przypominanie o przemijaniu i śmierci, żegnanie i odprowadzanie odchodzących do wieczności. To zespolenie z ludzkim losem poucza: „Nigdy nie pytaj komu bije dzwon. Bije on także tobie”. Wobec tak wielu zadań i przymiotów poświęcenie nowych dzwonów staje się bardzo ważnym wydarzeniem w życiu społeczności parafialnej. W starosądeckiej parafii Miłosierdzia Bożego miało miejsce 4.lipca 2015 r. z głównym przesłaniem i apelem:
 
DZWONY MIŁOSIERDZIA NIECH PRZEMIENIAJĄ
NASZE ŻYCIE I SERCA !
 
    Uroczystość zaplanowana na godz. 17. u stóp wznoszącej się świątyni Miłosierdzia Bożego zgromadziła kapłanów i wiernych parafii. Rozpoczął ją proboszcz parafii ks.Janusz Ryba, witając serdecznie księdza biskupa Stanislawa Salaterskiego, duszpasterzy, sponsorów i ofiarodawców oraz wszystkich świadków ważnego momentu poświęcenia dzwonów, „które będą nam towarzyszyły przez wieki.” Po zaproszeniu do wspólnej modlitwy i przeżywania rozpoczęła się Msza Święta koncelebrowana pod przewodnictwem Księdza Biskupa z udziałem kilku kapłanów, wśród nich księży proboszczów parafii św.Elżbiety, prałatów: Alfreda Kurka i Marka Tabora oraz dyr.Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II - ks.Marcina Kokoszki. Oprawę muzyczną liturgii zapewnił Chór parafialny z kościoła św. Elżbiety Węgierskiej pod kierunkiem Stanisława Dąbrowskiego.
    W głoszonej homilii Biskup Stanisław poruszył kilka kwestii związanych z wydarzeniem, koncentrując się głównie na idei miłosierdzia, dziele wznoszenia świątyni oraz nauczaniu apostołów miłosierdzia - św.Jana Pawła II i św. Faustyny. Zwracając się do wiernych, zjednoczonych dziełem budowy i ufundowania nowych dzwonów, podkreślał jak wielkim darem jest bliskość Chrystusa, Dom Boży, w którym On mieszka. Życzył, by nowa świątynia czyniła wszystkich nowymi, odnawiała wnętrza i życie poprzez spotkania z Chrystusem, przez Jego Słowo, siłę i moc, modlitwę i sakramenty. By pociągała wspólnotę Kościoła ku górze, ku świętości, ku przykładowi Chrystusa.
    O tym, jak ważną rolę mają do odegrania w naszej społeczności poświęcane dzisiaj dzwony, świadczą nadane im imiona patronów, którymi są: Boże Miłosierdzie, św.Jan Paweł i św.Faustyna. Te dzwony mają głosić chwałę miłosierdzia Boga, umacniać wiarę, zachęcać do świadczenia miłosierdzia innym w każdy możliwy sposób: modlitwą i obecnością, słowem, czynem, darowanym czasem, pomocą i miłością. Mamy być ludźmi miłosierdzia, wsłuchiwać się wciąż w nauczanie św.Jana Pawła II, wydobywać dobro spod nawarstwień zła. Zapalać ideą miłosierdzia całą ojczyznę
Bądźmy iskrą miłosierdzia! W miłosierdziu i Bożej miłości jest nasza nadzieja! - zaapelował na koniec ks. Biskup.
    Uroczystość zakończyło podziękowanie biskupowi Stanisławowi Salaterskiemu za przewodnictwo i głoszone Słowo, Kapłanom za współudział w sprawowaniu ofiary Mszy św. Chórowi za oprawę muzyczną, wszystkim Wiernym za wspólną modlitwę i uczestnictwo - złożone przez Gospodarza parafii. Ksiądz proboszcz Janusz Ryba usłyszał również słowa wdzięczności od przedstawicieli Rady Parafialnej, reprezentujących całą parafię, za wszystkie starania, wytrwałość i trud włożony w osiągnięcie celu; za okazałe, wspaniale brzmiące „ dzwony miłosierdzia.”
Zanotowała Zofia Gierczyk
 
123927