Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

„Tryptyk Rzymski” - Jana Pawła II

Treść


.
„Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II
w starosądeckim kinie „Sokół”
 
    W 16. rocznicę pobytu Ojca Świętego na starosądeckiej ziemi, młodzież z Parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu, 4 czerwca 2015 r., w Boże Ciało, zaprezentowała spektakl pt.: „Tryptyk Rzymski” Jana Pawła II. Warto byśmy przypomnieli sobie dzisiaj słowa Ojca Świętego Jana Pawła II wypowiedziane wówczas, na starosądeckich Błoniach - „Święci nie przemijają, święci żyją świętymi i pragną świętości. Nie lękajcie się być świętymi”. Czy rzeczywiście wracamy do tych chwil? 
.

.
    Spektakl rozpoczął występ dzieci ze scholi „Boże Światełka” prowadzonej przez Ewę Ziębę, Danutę Hejmej i Marka Ziębę, działającej przy Parafii Miłosierdzia Bożego w Starym Sączu. Dzieci śpiewały dla Mamy i Taty z okazji ich święta. Słowo wstępne wygłosił gospodarz spotkania ks.proboszcz Janusz Ryba, który wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej Ewą Zielińską zapalił świece przy portrecie Papieża. Ten szczególny moment rozpoczął widowisko. Młodzież przedstawiła spektakl, który składał się z trzech części: Strumień, Medytacje nad Księgą Rodzaju na progu Kaplicy Sykstyńskiej i Wzgórze w Krainie Moria. Na początku młodzież wprowadziła zgromadzonych w stan zdumienia nad pięknem otaczającego świata, górskiego źródła i nad obfitością Bożego stworzenia. Dalej w poetyckiej wizji została przedstawiona sztuka malarska Michała Anioła w Kaplicy Sykstyńskiej, w której Bóg ukazany jest jako Twórca Doskonały, nieustanny budowniczy. W końcowym rozważaniu nawiązano do wydarzenia „pamiętnego roku dwóch konklawe”, kiedy Jan Paweł II został ogłoszony papieżem. W ostatniej części Tryptyku została zaprezentowana poetycka historia biblijnego Abrahama, ojca narodu żydowskiego, który idąc za Głosem musi ciągle wybierać, decydować, ale i ufać, wierzyć w opiekę Stwórcy.
Jan Paweł II w swoich tekstach zapewnia każdego z nas, że człowiek nie jest sam, gdyż „Omnia nuda et apertasuntante oculos Eius”- bo wszystko odkryte jest i odsłonięte przed Jego oczami.
   W spektaklu wyreżyserowanym przez panią Danutę Hejmej poezję recytowali: Ania Lipka, Magdalena Chruślicka, Przemek Skoczeń, Mateusz Zwoliński, Maciek Radecki i Ernest Jaworski. Całość uświetnił śpiew zespołu „Starosądeczanie”. Oprawę muzyczną opracował Marek Zięba i Ewa Zięba. Natomiast nad oprawą graficzną czuwał Krzysztof Wenecki. Była to dla wszystkich uczestników niezapomniana uczta duchowa.
Jolanta Chruślicka
 
123928