Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Starosądeccy licealiści uczyli pierwszej pomocy uczniów SP w Barcicach

Treść


.
Starosądeccy licealiści uczyli pierwszej pomocy
uczniów SP w Barcicach
 
    11 czerwca 2015 roku uczniowie z klasy II b Liceum Ogólnokształcącego im.Marii Skłodowskiej-Curie w Starym Sączu przeprowadzili warsztaty z pierwszej pomocy przedmedycznej dla dzieci z klas I - III ze Szkoły Podstawowej w Barcicach.
.

.
    Marcin Mirek, Maria Lorczyk, Sara Brzeźny, Natalia Janik, Magdalena Rusnak i Kamila Dora dzielili się swoją wiedzą i umiejętnościami praktycznymi ze swoimi młodszymi kolegami i koleżankami. Uczniowie pokazywali i omawiali umiejętności zachowania się w wielu sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu, ze szczególnym uwzględnieniem sytuacji szkolnych. Dzieci nauczyły się fachowego wzywania służb ratunkowych, wyposażenia apteczki pierwszej pomocy, podchodzenia do osoby poszkodowanej na miejscu wypadku i kontroli funkcji życiowych, jak również udzielania pomocy przedmedycznej w sytuacji, gdy poszkodowany jest nieprzytomny, a więc układania go w pozycji bezpiecznej, zabezpieczania termicznego oraz kontrolowania jego oddechu. Dzieci zapoznały się z umiejętnością prowadzenia reanimacji krążeniowo-oddechowej u osoby dorosłej, dziecka i niemowlęcia. Ćwiczyły zachowanie ratunkowe podczas ataku padaczki, zadławienia, krwotoku z nosa, krwotoku z kończyn oraz złamań. Dzieci chętnie brały udział w zajęciach, odpowiadały na zadawane pytania i wykonywały zadane czynności praktyczne. Uczniowie liceum wzorowo sprawdzili się w roli nauczycieli - instruktorów. Zajęcia, jak co roku, spotkały się z dużym zainteresowaniem.
(EM)
 
123927