Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Z życia Caritas

Treść


.

.
Z ŻYCIA CARITAS

    W dniu 6 maja br. członkowie Caritas spotkali się na kolejnym zebraniu formacyjno-roboczym, by dokonać analizy czekających ich w najbliższym okresie zadań. Zebranie prowadziła szefowa Parafialnego Oddziału Caritas siostra Eleonora. Rangę spotkania podniósł swoją obecnością proboszcz parafii św.Elżbiety ks.Marek Tabor. Poprowadził on modlitwę w intencji wszystkich poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu. Następnie ustalono dyżury podczas kwesty w dniu 10.05 br na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Nepalu oraz w dniu 24.05. br. na Papieski Uniwersytet Teologiczny w Krakowie i Tarnowie.
    W części formacyjnej zebrania, w nawiązaniu do miesiąca maryjnego (maja) oraz pierwszej rocznicy kanonizacji papieża Jana Pawła II, omówiono Jego pielgrzymki po najważniejszych sanktuariach maryjnych. Zwrócono uwagę na wpływ, jaki wywarły one na kształt kościoła katolickiego w III tysiącleciu. Podzielił on z nami wachlarz własnych zdolności i talentów, odciskając wartościowy ślad na Ziemi. Jeszcze długo będziemy analizować i opisywać wpływ tego Kapłana i Papieża na życie duchowe chrześcijan, teologię, filozofię i inne dziedziny kultury, Kościół, politykę i mnogie sfery życia publicznego. Był on zawsze pełen wiary i ufności w dobroć Matki Kościoła, powierzał się Jej bezgranicznie. Mówił o dziele pokoju, równości; kładł największy nacisk na obronę życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci, potępiał aborcję i eutanazję.
    Przypomnijmy, że kanonizacja Jana Pawła II odbyła się w Niedzielę Miłosierdzia, czyli w święto Caritas, które zarazem rozpoczyna tydzień bogaty w uczynki miłosierdzia. Dlatego też słusznie czujemy potrzebę wyrażenia wdzięczności Bogu za Papieża Polaka i za przykład jego świętości. Najlepiej możemy to okazać przez wierność papieskiemu nauczaniu i naszą posługę wobec potrzebujących. Caritas to niezliczone formy pomocy dedykowane chorym, ubogim, bezdomnym, rodzinom wielodzietnym. Uczy ono otwarcia na człowieka bez względu na to kim jest i skąd pochodzi, nie tylko rozbudza wrażliwość i odpowiedzialność za drugiego, ale otwiera także na przestrzeń wiary - uczy słuchać Słowa Bożego, niejako z Nim oswaja i pozwala na Jego fundamencie budować swoje życie. Żadna pomoc ani działalność nie może być czyniona bez odniesienia do wspólnoty Kościoła.
    Oddając cześć Maryi, po wspólnej modlitwie udaliśmy się na majówkę.
Opracowała:  J.Matys
 
136076