Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

Kalendarium

Treść


.
5 września - błogosławionej Matki Teresy z Kalkuty
    Agnes Gonxha Bojaxhiu urodziła się w 1910 r. w Skopje, w dzisiejszej Macedonii. Po śmierci ojca jej rodzinie żyło się ciężko, ale mimo to przyjmowali w swoich murach ubogich i szukających pomocy. Mając 18 lat Agnes wstąpiła do Sióstr Misjonarek Naszej Pani z Loreto i wyjechała do Indii. Składając pierwsze śluby zakonne w 1931 r., przyjęła imię Maria Teresa od Dzieciątka Jezus. Uczyła historii i geografii dziewczęta z dobrych rodzin. W 1946 r. zetknęła się z wielką biedą w Kalkucie i postanowiła założyć nowy instytut zakonny, który zająłby się opieką nad najuboższymi. Stopniowo do sióstr dołączali lekarze, pielęgniarki i ludzie świeccy. Organizowano kolejne punkty pomocy, by uporać się z chorobami będącymi skutkiem niedożywienia i przeludnienia.Otrzymała wiele nagród i odznaczeń międzynarodowych, m.in. Pokojową Nagrodę Nobla. Matka Teresa zmarła w 1997 r. w opinii świętości. Beatyfikacji Matki Teresy dokonał, w ramach obchodów 25-lecia swojego pontyfikatu Jan Paweł II, dnia 19 października 2003 r. 4 września bieżącego roku papież Franciszek ogłosił ją świętą.
 
18 września - świętego Stanisława Kostki
    Stanisław urodził się w 1550 r. w Rostkowie na Mazowszu. Pierwsze nauki Stanisław pobierał w domu rodzinnym. W wieku 14 lat razem ze swoim bratem, Pawłem, został wysłany do szkół jezuickich w Wiedniu. Wolny czas Stanisław spędzał na lekturze i modlitwie. Ponieważ w ciągu dnia nie mógł poświęcić kontemplacji wiele czasu, oddawał się jej w nocy. Zadawał sobie także pokuty i biczował się. W 1565 r. ciężko zachorował. Według własnej relacji, był pewien śmierci, a nie mógł otrzymać Komunii świętej, gdyż właściciel domu nie chciał wpuścić kapłana katolickiego. Wówczas sama św.Barbara, patronka dobrej śmierci, do której się zwrócił, w towarzystwie dwóch aniołów nawiedziła jego pokój i przyniosła mu Wiatyk. W tej samej chorobie zjawiła mu się Najświętsza Maryja Panna z Dzieciątkiem, które złożyła mu na ręce. Od Niej też doznał cudu uzdrowienia i usłyszał polecenie, aby wstąpił do Towarzystwa Jezusowego. Jezuici jednak nie mieli zwyczaju przyjmować kandydatów bez zezwolenia rodziców, a na to Stanisław nie mógł liczyć. Zdobył się więc na heroiczny czyn: zorganizował ucieczkę, do której się starannie przygotował.
.

.
Stanisław został przyjęty do nowicjatu, który znajdował się przy kościele św. Andrzeja w Rzymie. W 1568 r. Stanisław przeniósł się z kolegium jezuitów, do domu św. Andrzeja na Kwirynale, w którym pozostał do śmierci.Tam też spoczywają jego relikwie. Św.Stanisław Kostka jest patronem Polski i Litwy, a także Gniezna, Lublina, Lwowa, Poznania i Warszawy; oręduje także za studentami i nowicjuszami jezuickimi, a także za polską młodzieżą.
Św.Stanisławowi Kostce przypisuje się zwycięstwo Polski odniesione nad Turkami pod Chocimiem w 1621 r. W tym dniu o. Oborski, jezuita, widział św. Stanisława w obłokach, jak błagał Matkę Bożą o pomoc. Król Jan Kazimierz przypisywał orędownictwu Świętego zwycięstwo odniesione pod Beresteczkiem.
 
18 października - św.Łukasza Ewangelisty
    Rodzinnym miastem św.Łukasza była Antiochia Syryjska. Z zawodu Łukasz był lekarzem - należał do ludzi wykształconych i doskonale obeznanych z ówczesną literaturą. Około 50 r. po raz pierwszy spotkał na swojej drodze św.Pawła i przyłączył się do niego jako uczeń, towarzysz podróży i lekarz. Towarzyszy mu do Jerozolimy, potem zaś do Rzymu. Swą wierność Łukasz posunął tak dalece, że jako jedyny pozostał przy św.Pawle w więzieniu w Rzymie. Łukasz pozostawił po sobie dwa bezcenne pisma: Ewangelie i Dzieje Apostolskie. Chociaż sam prawdopodobnie nie znał Jezusa, to jednak badał świadków i od nich, jako z pierwszego źródła czerpał wszystkie wiadomości. Formę i układ swej Ewangelii upodobnił do tekstu poprzedników, czyli do Mateusza i Marka. Ubogacił ją jednak w wiele cennych szczegółów, które tamci pominęli w swoich relacjach. Jako jedyny przekazał scenę zwiastowania i narodzenia Jana Chrzciciela i Jezusa, nawiedzenie św.Elżbiety, pokłon pasterzy, ofiarowanie Jezusa i znalezienie Go w świątyni - jest więc autorem tzw. Ewangelii Dzieciństwa Jezusa. Zawdzięczamy mu niejeden szczegół z życia Matki Bożej. Św.Łukasz jest patronem Hiszpanii, introligatorów, lekarzy, malarzy i rzeźbiarzy, notariuszy, rzeźników, złotników. Według legendy malował portrety Jezusa, apostołów, a zwłaszcza Maryi, Matki Bożej. Według legend kopią jednego z obrazów św.Łukasza jest ikona jasnogórska.
Izabela Skrzypiec-Dagnan
 
327409