Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

KONKURS - przydrożne frasobliwości świętych - kapliczki Sądecczyzny

Treść


.
KONKURS
Przydrożne frasobliwości świętych - kapliczki Sądecczyzny
Wyjdźcie, stłoczone w kapliczce
świątki z dziwacznym licem,
pokażcie najbliższą drogę
fiołkowym i żółtym rękawem. (...)
.
O Anioły-Stróże,
o deski w różnym kolorze -
od kaplicy swojej wyjdźcie,
tęczę z drewna nam pokażcie,
w skrzyp cichuśki i lekkuśki
odemknijcie drzwi kościoła.
.
Otworzyły!
.
                         (Miron Białoszewski)
Celem konkursu jest:
- Poszerzenie zainteresowań młodych ludzi przez zwrócenie ich uwagi na otaczającą sztukę
- Ukazanie historii obiektów architektury sakralnej – kapliczek Sądecczyzny
- Pogłębienie wiedzy o tradycjach ludowych i religijnych naszych “małych ojczyzn”
- Udoskonalenie umiejętności dostrzegania piękna w naszym najbliższym otoczeniu
- Ocalenie od zapomnienia szczególnych miejsc ludowego kultu
.
Do wzięcia udziału w konkursie zapraszamy zespoły uczniów (maksymalnie 3-osobowe) z gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, których zadaniem będzie wykonanie pracy poświęconej kapliczce (kapliczkom) jednej z miejscowości Sądecczyzny.
.
Praca powinna zawierać następujące informacje:
- Miejsce i rok powstania kapliczki
- Szczegółowy jej opis (rodzaj*, kogo przedstawia, np.: Matkę Bożą, Chrystusa Frasobliwego, Świętego, charakterystykę otoczenie, w którym się znajduje, itp.)
- Nazwisko fundatora
- Intencję powstania obiektu
- Informacje dotyczące artysty ludowego, będącego wykonawcą rzeźby, figury, malowidła stanowiącego treść kapliczki ( mile widziany wywiad )
- Ciekawostki, anegdoty związane z opisywaną kapliczką
- Fotografie, ilustracje
.
Praca konkursowa powinna mieć formę albumu dowolnej objętości, napisana na komputerze lub czytelnym pismem.
.
Termin składania prac:
15 października 2008 (sekretariat ZSZ Nr 2 w Starym Sączu, ul. Mickiewicza 33, tel. 446 06 83- koordynatorzy).
.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi na przełomie października i listopada.
.
* Rodzaje kapliczek, np.: kapliczki nadrzewne, figury na słupach, kapliczki naziemne (np. w formie domków, obeliski z kamienia lub cegły), kapliczki we wnękach murów kościelnych, figury i krzyże przydrożne
124035