Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Spotkanie rodziny szkół im.Jana Pawła II

Treść


.
Stary Sącz 5 czerwca 2008 r.
SPOTKANIE RODZINY SZKÓŁ im.JANA PAWŁA II
i 10-lecie posługi biskupiej ks.bpa Wiktora Skworca
.
Wyjątkowo dopisała i pogoda, i uczestnicy. Na starosądeckich błoniach przy Ołtarzu Papieskim zgromadzili się reprezentanci 25 szkół im.Jana Pawła II, nie tylko z diecezji tarnowskiej, ale nawet z odległego Poznania. Naliczyliśmy - tylko w pobliżu błoni - 25 autokarów. Bardzo okazale prezentowała się, w bieli strojów, procesja służby liturgicznej, licznych ministrantów i lektorów, również towarzyszących im kapłanów. Mnogością barw kontrastowały z bielą wspaniałe poczty sztandarowe większości szkół, ustawione w honorowym szyku u stóp ołtarza. Swoją obecnością, przewodniczeniem Eucharystii oraz wygłoszoną homilią, uświetnił spotkanie ks.bp ordynariusz Wiktor Skworc. W gronie koncelebransów Stary Sącz reprezentowali: ks.prałat Alfred Kurek i ks.dyrektor Tadeusz Sajdak, który był zarazem głównym organizatorem uroczystości.
Mszę św. poprzedziło wystąpienie ks.Opiekuna Rodziny Szkół, który w kilku słowach przywitał przybyłych z ks.Biskupem na czele oraz nakreślił charakter uroczystości gromadzącej wszystkich w Starym Sączu. “Zjazd rodzinny” - bo taką nazwę tu przyjęto, organizuje się, by pamiętać, świętować, spotkać się, zadzierżgnąć i umocnić więzi, miłością dzielić się z innymi. W tym miejscu zaś, przy Ołtarzu Papieskim - by wspominać obecność Jana Pawła II, Jego osobę i słowa, które mają pomagać wznosić się na wyżyny i szczyty świętości. W tym roku spotkanie Rodziny Szkół Jana Pawła II zbiegło się z jubileuszem 10-lecia posługi pasterskiej w diecezji tarnowskiej ks.bpa Wiktora Skworca, którą to rocznicę postanowiono tutaj uczcić, w darze jubileuszowym ofiarując wspólną modlitwę oraz życzenia zdrowia i sił na dalsze lata - w prowadzeniu naszej diecezji do Boga.
Msza św., koncelebrowana pod przewodnictwem Jego Ekscelencji, zyskała piękną oprawę liturgiczną, słowno-muzycznie przygotowaną przez młodzież Gimnazjum w Łososinie Dolnej i chór tej szkoły. Homilia nawiązywała do wizyty Jana Pawła II sprzed 9 lat i serdecznych wspomnień tamtego dnia, kojarzących się z czytaniem mszalnym o najważniejszym przykazaniu danym ludzkości: o miłości Boga i człowieka.

Ksiądz Biskup wyraził wielką radość ze spotkania w tym niezwykłym miejscu, gdzie był Ojciec Święty, gdzie wygłosił wspaniałe słowa, do których możemy ciągle wracać. Wtedy to, po Mszy św., przypomniał górskie szlaki, po których chodził, trasy, miejsca, Dunajec i Poprad, a zachwycona młodzież skandowała: “Szóstka z plusem”, “Szóstka z plusem!” Dziś na pewno jest tu z nami, spogląda z Domu Ojca i raduje się Wami - mówił ks.Biskup zwracając się do zgromadzonych dziewcząt i chłopców. Taką szóstkę z plusem Jan Paweł II na pewno chce wystawić każdemu z Was - z życia, z postawy, z kultury, wiedzy, religii i zachowania. Już się prawie kończy rok szkolny, wkrótce wakacje, myślicie na pewno o wolnym, o wypoczynku na oazach, wędrowaniu, wycieczkach, aby nabrać sił do dalszej nauki. Jest jednak taka szkoła, w której nie ma wakacji, nauczycielem w niej jest Pan Jezus, a zadania wykonuje się każdego dnia i przez całe życie. W tej szkole podstawą wychowania jest przykazanie o miłości: “Będziesz miłował Pana Boga swego... a bliźniego, jak siebie samego”.
Miłość ma wiele imion, jednym z nich, bardzo ważnym, jest wdzięczność, którą trzeba okazywać rodzicom, nauczycielom, wszystkim, którym coś zawdzięczamy. Prawdziwa miłość jest umiejętnością powiedzenia: dziękuję, proszę, przepraszam, jest też niesieniem radości, pomocy, nieprzynoszeniem wstydu swoim zachowaniem. Tylko idąc z Jezusem i budując na Skale, można zdać test, jakim jest życie. Warto się postarać ten jeden, wielki test, zdać na szóstkę z plusem.
Homilię ks.Biskup zakończył słowami: “Proszę za Was: Panie Jezu naucz dzieci i młodzież ze szkół im.Jana Pawła II chodzić Twoimi ścieżkami, przestrzegać i zachowywać Twoje prawa miłości Boga i człowieka. Pozwól zawsze należeć do Twojej rodziny. Niech całą rodzinę szkół Pan Bóg prowadzi i strzeże, niech Was błogosławi i umacnia, aby się powtórzył cud Nazaretu, abyście wzrastali w łasce i mądrości u Boga, i u ludzi. Do zobaczenia za rok.”
Po zakończonej Mszy św. z okazji rocznic: 10-lecia biskupstwa i 35-lecia święceń kapłańskich bpa ordynariusza Wiktora Skworca, w imieniu Rodziny Szkół Jana Pawła II złożono Jego Ekscelencji serdeczne życzenia: dobrego zdrowia, obfitych łask Bożych, z zapewnieniem o modlitwie i podziękowaniem za ojcowską miłość.
Długo jeszcze nad błoniami rozbrzmiewała “Barka”, nie zabrakło głębokich przeżyć i miłych wrażeń
Zofia Gierczyk
238923