Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Publikacja w >Pracach Pienińskich<

Treść


.
Dzięki naszemu czasopismu
PUBLIKACJA W “PRACACH PIENIŃSKICH”

Cieszymy się, że gazetka “Z GroduKingi” dociera do wielu miejsc,nawet bardzo odległych, przyczyniając rozgłosu miastu, jego mieszkańcom, a także i może przedewszystkim - imieniu i kultowiśw.Kingi. Za dowód niech posłuży publikacja w wydawnictwie “PracePienińskie” 17/2007 artykułu kol.Jolanty Czech “Święta Kinga w Egerze” - o przekazaniu tamtejszemu kościołowi wyrzeźbionej w solifigury św.Kingi. O opisanie tego wydarzenia dla “Prac Pienińskich”,zwrócił się do Autorki, zamieszkały w Gliwicach redaktor naczelny wydawnictwa Ryszard M.Remiszewski, przeczytawszy reminiscencje z pielgrzymki do Egeru w naszym parafialnym czasopiśmie.
Tekst ów zostanie zbibliografowany i odnotowany w literaturze przedmiotu.
.

.
“Prace Pienińskie” to rocznik wydawany społecznym wysiłkiem autorów i redakcji, zawierający artykuły, referaty, komunikaty o treści publicystycznej, popularno-naukowej i naukowej związane tematycznie z Pieninami i Spiszem. Ostatni numer to 75 publikacja Ośrodka Kultury Turystyki Górskiej PTTK w Pieninach wydana nakładem Oddziału Pienińskiego PTTK w Szczawnicy. Na ponad 300 stronach tomu wydawniczego można znaleźć bogate materiały o różnorodnej tematyce, dotyczące tożsamości mieszkańców Podhala i wielu problemów tego regionu. Również recenzje, polemiki, poezje i zdjęcia. Za bardzo udany można uznać projekt okładki autorstwa Heleny Sadowskiej. Tamże znajdujemy informacje, że Oddział Pieniński PTTK jest najstarszym oddziałem w Polsce - został założony 26 lipca 1893 roku.
ZG
123820