Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Dzięki Tobie Księże Profesorze...

Treść


.
Dobry nauczyciel jest piekielnie mocno związany obowiązkiem wobec
wychowanków. Z tego rozlicza się przed własnym sumieniem
(J.Tischner)
     
DZIĘKI TOBIE,
 KSIĘŻE PROFESORZE...
.
Myślę, że jest pewne niebezpieczeństwo w domaganiu się autorytetu moralnego przez ludzi, bo jeżeli szukasz takiego autorytetu, to po prostu bądź nim sam i koniec - pisał Józef Tischner. Te słowa księdza profesora wyznaczają istotny kierunek naszych działań tak dydaktycznych jak też wychowawczych, a zobliguje nas do tego również etyka zawodu nauczyciela.
Nie ulega wątpliwości, że wychowanie stanowi integralną część kultury oraz preferowanych wartości moralnych danego społeczeństwa, a skuteczni i wiarygodni stają się ci, którzy łączą swoje słowa z jednoznaczną postawą moralną.
Przyjmując imię ks.prof.Józefa Tischnera byliśmy świadomi, iż podejmujemy się szczególnej odpowiedzialności. Jest to bowiem patron szalenie wymagający, ceniący naukę i rozwój intelektualny człowieka, szanujący oraz respektujący kanon wartości moralnych i etycznych. W duchu tychże wartości zbudowaliśmy Program Wychowawczy Szkoły, dbając o poszanowanie społecznie aprobowanych postaw i stwarzając naszym wychowankom możliwość kreatywnego rozwoju. Wykonując zawód nauczyciela mamy świadomość tego, że jesteśmy powołani do pełnienia misji, a nauczanie i wychowanie jest s z t u k ą.
Stara, łacińska sentencja głosi: Verba docent, exempla trahunt (słowa uczą, przykłady pociągają). Wydaje się zatem, że słowa te mogłyby stanowić motto pozytywnych relacji nauczyciel - uczeń, jakże niezbędnych w procesie kształtowania osobowości młodego pokolenia. Szanując pamięć patrona szkoły, podejmujemy wciąż nowe wyzwania. Wszak przynależność do Rodziny Szkół Tischnerowskich zobowiązuje!
Z myślą o realizacji założeń, o których powyżej mowa, delegacja naszej szkoły w miesiącu inaugurującym bieżący rok szkolny wzięła udział w VII Rajdzie Szkół Tischnerowskich odbywającym się w Rajczy. W trakcie obchodów Święta Niepodległości, w Turnieju Piłki Siatkowej, drużyna reprezentowana przez naszych nauczycieli zdobyła zaszczytne II miejsce, walcząc o puchar wójta Gminy Rajcza.
Zorganizowana z myślą o osobie ks.prof.Józefa Tischnera III Konferencja Nauczycieli Szkół Tischnerowskich stała się znakomitą okazją do wymiany doświadczeń. Nie zabrakło nas także w zawodach VI Memoriału im.Ks.prof.Józefa Tischnera, odbywających się 12 marca w Kluszkowcach. W dyscyplinie: narciarstwo alpejskie, I miejsce (w kategorii chłopców) zajął uczeń naszej szkoły Maciej Młyński z klasy IV d.
77 rocznica urodzin naszego patrona była również okazją, by uczcić pamięć bliskiego nam człowieka. W uroczystej mszy świętej w intencji zmarłego udział wzięli zarówno nasi uczniowie jak też nauczyciele - wychowawcy oraz Dyrekcja szkoły, a Mszę św. celebrowaną w klasztorze Sióstr Klarysek poprzedził przemarsz delegacji na czele z pocztem sztandarowym.
Reprezentowaliśmy ponadto naszą “1” w zlocie szkół podstawowych zorganizowanym w dniach 8-9 maja w Krakowie w ramach Dni Tischnerowskich. Swoją obecność zaznaczyliśmy także w Ratułowie, uczestnicząc w uroczystości nadania tamtejszej szkole imienia ks.prof.Józefa Tischnera i przyjęcia jej do grona Rodziny Szkół Tischnerowskich.
Wiem wszystko na temat mojego patrona - pod takim hasłem przebiegała trzecia już edycja szkolnego konkursu. Zwyciężyła w nim uczennica klasy VI a Mariola Mirek, II miejsce zajął Daniel Chochorowski z klasy V d, zaś trzecie miejsce przypadło uczennicy klasy VI d Karolinie Maślance.
14 maja br. minęła trzecia rocznica nadania naszej szkole imienia ks. prof. Józefa Tischnera. Uroczystość zainaugurowała msza św., w której udział wzięła społeczność szkolna. W homilii ksiądz prałat Alfred Kurek przypomniał zgromadzonym “duchowy testament” księdza Tischnera, który zobowiązuje nas do wewnętrznego rozwoju tak moralnego jak i intelektualnego poprzez naukę i respektowanie DEKALOGU. Kapłan mówił również o tym, iż w procesie kształtowania się osobowości młodego człowieka istotną rolę odgrywają rodzice, dodając jednocześnie, iż na nich spoczywa obowiązek wychowania dziecka. Przemawiając do zgromadzonych ksiądz prałat Alfred Kurek podkreślił rolę Boga jako największej wartości w życiu człowieka i znaczenie DEKALOGU, dodając, iż to właśnie religia naucza właściwego sposobu myślenia i działania.
Miał i na ten temat własne zdanie TEN, którego autorytet moralny jest dla nas wzorem, mówiąc: “Jeżeli mamy świat kłamstwa, to w tym świecie kłamstwa chrześcijanin mówi prawdę. Jeśli mamy świat złodziejstwa - w tym świecie złodziejstwa chrześcijanin to ten, który nie kradnie”.
Etyka chrześcijańska tak bliska filozofowi Józefowi Tischnerowi przekonuje, że Bóg ustanowił reguły moralnego zachowania, określił co dobre, a złe postępowanie polega na łamaniu tych reguł.
W tak wyjątkowym dniu padło jeszcze wiele ważnych, pięknych i mądrych słów.

Pobyt w szkole był również znakomitą okazją do uczczenia pamięci naszego patrona. Swoją obecnością zaszczycili nas nie tylko rodzice uczniów z przewodniczącym Rady Rodziców panem Bogdanem Sajdakiem, ale także przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy Stary Sącz: burmistrz p.Marian Cycoń, przewodniczący Rady Miasta p.Marian Lis i sekretarz p.Małgorzata Skrzypiec. Natomiast emerytowanych nauczycieli reprezentowała pani Danuta Hejmej - inicjatorka wielu przedsięwzięć o charakterze społecznym i kulturalnym, w tym również uroczystości nadania imienia naszej “1”.
W części oficjalnej nie zabrakło, wchodzących już do tradycji szkoły, elementów ceremoniału: przejęcia od uczniów klas szóstych pocztu sztandarowego przez piątoklasistów, złożenia wiązanki kwiatów pod tablicą z wizerunkiem patrona oraz odśpiewania hymnu szkoły.
Uroczysta akademia (tym razem “na wesoło”) oraz międzyklasowy konkurs “Rymy częstochowskie starosądeckiej jedynki”, który przyniósł zwycięstwo klasie VI a - to tylko jedne z atrakcji naszego święta. Kulminacyjnym momentem uroczystości stał się występ uczestników Szkolnego Konkursu Gwarowego. Zwyciężyli w nim: Ernest Jaworski z klasy IV b (I miejsce), Iwona Król z klasy VI b (II miejsce), Klaudia Sajdak z klasy VI a (III miejsce) i Klaudia Siedlarz z klasy IV e (wyróżnienie). Utalentowana czwartoklasistka wywalczyła sobie również III miejsce w Międzyszkolnym Konkursie Gwarowym organizowanym przez naszą placówkę. Byłby z nich dumny autor “Filozofii po góralsku” - wszak umiejętnością operowania gwarą podhalańską zbliżyli się do poziomu samego Mistrza!
My: Dyrekcja, Grono Pedagogiczne i uczniowie Szkoły Podstawowej im.Ks.prof.Józefa Tischnera mamy świadomość, że każdego dnia życie stawia przed nami wyzwania, którym musimy sprostać, chcąc dochować wierności ideałom księdza profesora. Bo jak rzekł patron naszej szkoły: Niebo nie przychodzi znikąd. Coś z nieba mamy w sobie. Coś z niego przekazujemy innym. Człowiek dla drugiego człowieka może być częścią nieba (…)
A przecież nie cały umieram, to co we mnie niezniszczalne trwa - zapisał w “Tryptyku rzymskim” inny wielki człowiek, przyjaciel księdza Józefa, Jan Paweł II.
Niech więc i te słowa staną się drogowskazem dla tych z nas, którym “po drodze” z człowiekiem, którego osobowość intelektualna i moralna kształtowała się w otoczeniu: miejscowych gór, szumu Dunajca, drewnianych kościółków w Jurgowie i Łopusznej, i - jak sam przyznawał - starosądeckiej tradycji franciszkańskiej.
Dzięki Ci, Księże Profesorze…
(jp)
135951