Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki
Przejdź do Menu Techniczne

Menu Dodatkowe

Uroczystości przy Ołtarzu Papieskim - 15 czerwca 2008 r.

Treść


.
15 czerwca 2008 r.
Prymas Polski kard.Józef Glemp przewodniczył Eucharystii
UROCZYSTOŚCI PRZY OŁTARZU PAPIESKIM
.
Dziewiąta rocznica wizyty papieskiej i kanonizacji bł.Kingi, a także dziękczynienie za ubiegłoroczną beatyfikację o.Stanisława Papczyńskiego urodzonego w Podegrodziu, były okazją do świętowania i zgromadziły na starosądeckich błoniach około osiem tysięcy uczestników.
Przed Eucharystią klerycy ze Zgromadzenia Księży Marianów przedstawili program słowno-muzyczny.
Pięknie jak co roku udekorowany Ołtarz Papieski, wiele pocztów sztandarowych szkół, samorządów, wielu organizacji i stowarzyszeń w tym przedstawicieli Związku Podhalan m.in. z Ochotnicy Dolnej (przybyłych oczywiście w strojach ludowych) stanowiło wspaniałe dopełnienie liturgii. Oprawę muzyczną zapewnił chór i orkiestra działające przy parafii Świętej Rodziny w Tarnowie pod dyrekcją ks.Przemysława Pasternaka.
Mszy św. z udziałem około 200 księży (w tym 32 neoprezbiterów), biskupów diecezjalnych: Wiktora Skworca, Władysława Bobowskiego i Wiesława Lechowicza, generała Zgromadzenia Księży Marianów o.Jana Rokosza i przełożonego Prowincji Polskiej ks.Pawła Naumana, i duchowieństwa starosądeckiego z ks.prałatem Alfredem Kurkiem na czele, przewodniczył Prymas Polski ks.kard. Józef Glemp.
Wśród zaproszonych gości obecni byli: marszałek Małopolski Marek Nawara, prezes Trybunału Konstytucyjnego prof.Jerzy Stępień, a także przedstawiciele władz samorządowych wszelkich szczebli z całej Polski, którzy przybyli do swojej patronki św.Kingi. Licznie reprezentowane były zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, a także pielgrzymujące z terenu całej diecezji rodziny, bo ten dzień to także ich święto.
Wszystkich zgromadzonych na uroczystości przywitał p.burmistrz Marian Cycoń, a następnie głos zabrał ks.bp Wiktor Skworc przypominając to wielkie wydarzenie sprzed dziewięciu lat.
16 czerwca 1999 r., z niepokojem oczekiwaliśmy na przyjazd Jana Pawła II. Nie było bowiem pewności czy chory Papież przyjedzie do Starego Sącza. Przy ołtarzu u podnóża klasztoru zgromadziło się wtedy prawie milion wiernych. Podczas uroczystej Mszy św. kanonizował matkę Kingę, mniszkę starosądeckiego klasztoru klarysek. W pamiętnej homilii wezwał, byśmy nie lękali się świętości, a nowe tysiąclecie uczynili erą ludzi świętych.
Przewodnikami na tej drodze do świętości są dla nas święci i błogosławieni Ziemi Sądeckiej i Tarnowskiej: św.Kinga, bł.Stanisław Papczyński i św.Szymon z Lipnicy, za dar których ks.Biskup Ordynariusz dziękował Panu Bogu.

Podziękował również ks.kard. Józefowi Glempowi za przyjęcie zaproszenia i przyjazd do Starego Sącza oraz powitał przedstawicieli Zgromadzenia Marianów, kapłanów, siostry zakonne, rodziny - ze szczególnym wyróżnieniem rodzin wielodzietnych, które nazwał błogosławieństwem i bogactwem naszej Ojczyzny i Kościoła. “Niech wspólna modlitwa umocni Was w codziennym trudzie budowania życia rodzinnego na Chrystusie i Jego przykazaniach” - życzył ks.Biskup. Serdeczne słowa powitania skierował do samorządowców, którzy za patronkę obrali sobie św.Kingę - troskliwą matkę małopolskiego ludu i wzorową administratorkę tych ziem. Do nich zwrócił się słowami: “To Wy Bracia i Siostry samorządowcy musicie być mocni, bo tak wiele od Was zależy. To Wy przede wszystkim reprezentujecie Polskę sukcesu, bo w stosunku do możliwości zrobiliście najwięcej. Wdzięczny jest Wam Kościół tarnowski za troskę o edukację młodego pokolenia, za utrzymywanie szkół w wioskach, czym dowiedliście, że są Wam bliskie wartości, przed którymi rachunek ekonomiczny musi ustąpić”. Zaapelował, aby domagali się dokończenia reformy samorządowej naszego kraju. “Niech zasada pomocniczości, jeden z fundamentów katolickiej nauki społecznej, określa kierunek reform tak, by samorząd miał więcej kompetencji i środków. A wy sami dbajcie o to, by samorząd był w naszym kraju przestrzenią wolną od korupcji - mówił. “Brońcie się przed tym rakiem życia społecznego i państwowego. Niestety toczy on również struktury naszego państwa”.
“Przykład św.Kingi i bł.o.Papczyńskiego niech nas pobudza do kroczenia drogą świętości, niech pomaga nam naśladować uczniów Chrystusa w służbie bliźnim i dążeniem do zbawienia” - powiedział ks.bp.Ordynariusz.
Kard.Józef Glemp rozpoczynając uroczystą Eucharystię przywitał wszystkich koncelebransów i zgromadzonych wiernych. Dziękczynnym wspomnieniem wrócił do 16 czerwca 1999r., gdy Jan Paweł II, oczekiwany przez rozmodlonych wiernych, przybył na starosądeckie błonia i będąc wśród nas wyniósł do godności świętej księżną krakowską, zakonnicę, która w starosądeckim klasztorze spędziła część swego bogobojnego życia.
“Za to wszystko jesteśmy winni Ojcu Świętemu wdzięczność, szczególnie za posługę w tym miejscu, a Panu Bogu za to, co dokonuje się w naszej Ojczyźnie, że umiemy wykonywać wolność, jaką się dzisiaj cieszymy” - powiedział ks.Prymas.

W homilii kard. Glemp podkreślał, że tak jak apostołowie zostali posłani, aby głosić Ewangelię, tak Bóg wybiera innych ludzi, by swoim życiem świadczyli o Chrystusie. Wymienił wśród nich oczywiście św. Kingę, którą nazwał mistrzynią wprowadzania ładu w życie rodzinne i patronką wspomagającą ludzkie zmagania w dojrzewaniu do świętości. Wskazując także przykłady św. Szymona i bł. o. Stanisława Papczyńskiego. Prymas mówił także o odważnym głoszeniu Ewangelii zwłaszcza dzisiaj, kiedy mamy do czynienia z różnorakimi zagrożeniami.
Po zakończonej liturgii kanclerz kurii biskupiej ks.Adam Nita przedstawił 32 nowo wyświęconym kapłanom ich pierwsze parafie, do których zostali posłani.
Na koniec podziękowanie za beatyfikację (16 września 2007r. w Licheniu) o.Stanisława Papczyńskiego złożyli przedstawiciele parafii Podegrodzie.
Po Mszy św. odbył się Festyn Rodzinny, który zorganizowało Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Tarnowskiej, podczas którego odbyła się, zorganizowana przez starosądecki oddział Akcji Katolickiej, aukcja dzieł sztuki, podarowanych przez ludzi dobrej woli. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany dla biednych i niepełnosprawnych dzieci.
Wspaniałe tańce w wykonaniu zespołów ludowych: “Lachy”, “Małe Helenki” i “Starsi” bardzo podobały się publiczności
Atrakcjami kulinarnymi były pieczone na olbrzymim ruszcie kiełbaski, żurek, kapuśniak i placki góralskie, a także chleb ze smalcem ze skwarkami i ogórkiem kiszonym.
Najmłodsi mogli pojeździć na kucyku, zjeżdżać po olbrzymiej dmuchanej zjeżdżalni, skakać na skakance, grać w dwa ognie i pokazać swe umiejętności rysunkowe, a także wziąć udział w loterii fantowej, w której każdy los wygrywał! Podczas festynu miało miejsce zakończenie dwudniowej, rowerowej pielgrzymki z Dukli do Starego Sącza zorganizowanej przez Sądeckie Centrum Pielgrzymowania im.Jana Pawła II.
Następnego dnia - 16 czerwca - pod Papieski Ołtarz przybywało wielu pielgrzymów, liczne wycieczki szkolne i turyści. Niektórzy z nich mieli okazję obejrzeć piękny program artystyczny o św.Kindze przedstawiony przez uczniów nowosądeckiego Gimnazjum noszącego imię Świętej.
Wieczorna, poniedziałkowa liturgia, połączona z cotygodniową nowenną do naszej Patronki zgromadziła, jak mawia ks.Kapelan, najwierniejszych z wiernych starosądeckich Jej czcicieli.
Jolanta Czech
123927