Przejdź do treści
Z Grodu Kingi
Przejdź do stopki

TYDZIEŃ PAPIESKI

Treść


.
TYDZIEŃ PAPIESKI
 
    Od dziewięciu lat w niedzielę poprzedzającą rocznicę wyboru kardynała Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową przeżywamy w Polsce Dzień Papieski.  Powołana do życia Fundacja „Dzieło Trzeciego Tysiąclecia” pragnie upamiętnić osobę i nauczanie Papieża - Polaka. Zbierane w tym dniu fundusze, dochód z przeprowadzanych różnorakich akcji, wystaw, koncertów przeznaczony jest na pomoc dla zdolnej młodzieży z ubogich rodzin, która ma możliwość realizowania swoich marzeń poprzez naukę. To te młode serca stają się swoistym pomnikiem Wielkiego Polaka.
    Każdego roku ten dzień jest poświęcony konkretnemu tematowi związanemu z nauczaniem lub działaniem Ojca Świętego Jana Pawła II.
    Dziewiąty Dzień Papieski przeżywany był pod hasłem „Jan Paweł II - papież wolności”. W Starym Sączu w ramach obchodów tego dnia zbierano ofiary do puszek na realizację celów Fundacji. Jak każdego roku akcję wspierali poprzez swoją dyspozycyjność członkowie Parafialnego Oddziału „Caritas” oraz Akcji Katolickiej.
    Inną stacją papieskiego tygodnia była akademia przygotowana przez Nauczycieli i Młodzież Zespołu Szkół Zawodowych nr 1. Została ona połączona z obchodami Święta Komisji Edukacji Narodowej. Dziękując nauczycielom za dar najcenniejszy - za wiedzę i przykład życia - młodzież złożyła hołd Wielkiemu Nauczycielowi przypominając Jego słowa dotyczące wolności. Końcowym akordem tej uroczystości była modlitwa - prośba by Ojciec Święty pobłogosławił nas, wszystkich tu zgromadzonych, byśmy zawsze budowali wolne dziś w prawdzie a nie w poprawności politycznej, byśmy, tak jak On, umieli naprawdę pięknie kochać, pięknie żyć i pięknie przechodzić na drugi brzeg.
    Zwieńczeniem papieskich dni był dzień 16 października, jak każdego roku została zaplanowana procesja z figurą matki Bożej Fatimskiej z kościoła parafialnego do Ołtarza Papieskiego. Niestety pogoda w pewnym stopniu pokrzyżowała plany. Zostaliśmy w kościele rozważając tajemnice bolesne Różańca, którym towarzyszyły słowa homilii Jana Pawła II z pielgrzymek do Polski. Podczas Eucharystii sprawowanej w intencji rychłej beatyfikacji i kanonizacji Papieża homilię wygłosił ks.proboszcz Marek Tabor. Kaznodzieja zwrócił uwagę na doniosłość czasów w jakich Boża Opatrzność pozwoliła nam żyć. Zauważył, że mieliśmy szczęście żyć w bezpośredniej bliskości wyjątkowego człowieka jakim był Jan Paweł II + Świadek wierny. Wzywał, byśmy to doświadczenie naszych czasów, doświadczenie wydarzenia jakim był czerwiec 1999 r. w Starym Sączu przełożyli na codzienność. O tym, jak wiele zawdzięczamy temu Pasterzowi naszego wieku, Opoce dziejów, osobie tak wyjątkowej w swej zażyłości z Bogiem przekonamy się na końcu czasów.
 
Boże, w Trójcy Przenajświętszej, dziękujemy Ci za to, że dałeś Kościołowi Papieża Jana Pawła II, w którym zajaśniała Twoja ojcowska dobroć, chwała krzyża Chrystusa i piękno Ducha miłości. On, zawierzając całkowicie Twojemu miłosierdziu i matczynemu wstawiennictwu Maryi, ukazał nam żywy obraz Jezusa Dobrego Pasterza, wskazując świętość, która jest miarą życia chrześcijańskiego, jako drogę dla osiągnięcia wiecznego zjednoczenia z Tobą. Udziel nam, za Jego przyczyną, zgodnie z Twoją wolą, tej łaski, o którą prosimy z nadzieją, że Twój sługa Papież Jan Paweł II zostanie rychło włączony w poczet Twoich świętych. Amen.
Oprac.s.Agnia
 
310706